Na konferenci Izolace 2024 zaznívala kritika nevhodných střešních instalací

publikováno:
autor:
Po několika letech s výrazně pozitivním obsahem se programová náplň konference Izolace 2024 vrátila ke kritice nepřiměřených řešeních spojenými se střešními instalacemi. Po několika letech s výrazně pozitivním obsahem se programová náplň konference Izolace 2024 vrátila ke kritice nepřiměřených řešeních spojenými se střešními instalacemi.

Jubilejního 25. ročníku konference Izolace 2024 se zúčastnilo 150 posluchačů. Připraveno pro ně bylo 18 přednášek z České i Slovenské republiky s tématikou FVE a poruch, které konstrukčně už střecha nevydrží.

Po několika letech s výrazně pozitivním obsahem se programová náplň vrátila ke kritice nepřiměřených řešeních spojenými se střešními instalacemi. Zástupce slovenského Cechu strechárov, Karol Plaštiak, hovořil o nové směrnici pro ploché střechy s nosnou konstrukcí ze dřeva a v dřevostavbách, jež čerpá z německé normy. Trend těchto konstrukcí v některých developerských projektech zesiluje a pojí se s ním poruchy. Milan Palko zase představil realizaci zasklené střechy na obchodním centru a její problémy s tepelně izolačními vlastnostmi. Alena Vargová přítomné seznámila s ojedinělým prováděným testováním mokřaďové střechy. S největším ohlasem se ale setkala přednáška Romana Vomlela z firmy Metrostav o problematických konstrukčních detailech zábradlí balkonů a teras s provozní vrstvou. Zajištění vodotěsnosti detailů předvedl pro větší srozumitelnost na řadě přehledných schémat.

Další blok konference byl věnován fotovoltaickým problémům. Peter Juráš z Žilinské univerzity přednášel o vlivu FVE panelů na teplotní režim ploché střechy. Petr Hovorka (PRAIZ) seznámil přítomné s praxí o vhodnosti střechy k instalaci FVE v situaci, kdy už jsou panely na střeše naskladněny a skládka znemožňuje provedení dokonalého průzkumu. Nejčastější chyby při návrhu instalace FVE z pohledu realizační firmy představil Pavel Rybníček z Izolex Moravia. Tematicky navázal Ivo Čintala (Base IC), jenž hovořil o praktických úskalích realizace FVE s ohledem na střešní plášť. Do zatím málo frekventované problematiky ochrany FVE před bleskem zasvětil posluchače Daniel Anděl z firmy DEHN.

Pořadatelem konference byla Expertní a projektová kancelář A.W.A.L., odbornost obsahu za předsednickým stolem garantovali doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. z ČVUT Praha, Ing. Lubomír Keim, CSc. jako předseda TNK 65 - Izolace staveb, Ing. Jan Plachý PhD. z VŠTE České Budějovice, Ing. Ivan Misar, PhD. a Ing. Marcel Pelech za pořadatele.