Náš beton na stavbách v Praze. Prodloužení podchodu v železniční stanici Praha hlavní nádraží

Nápis byl zhotoven v rámci bednění Nápis byl zhotoven v rámci bednění

Firma TBG METROSTAV se podílela na projektu Prodloužení pochodu v železniční stanici Praha hlavní nádraží dodávkou samozhutnitelného betonu pod obchodním názvem EASYCRETE®, který byl použit k realizaci monolitického zastřešení části podchodu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Generální projektant: SUDOP PRAHA, a. s.
  • Zhotovitel celého projektu: Sdružení firem METROSTAV, a. s. a HOCHTIEF CZ, a. s.
  • Zhotovitel monolitické části zastřešení: HOCHTIEF CZ, a. s.

Zastřešení je řešené jako monolitická železobetonová konstrukce s půdorysným tvarem obdélníku o rozměrech přibližně 28 × 8,6 m. Stropní konstrukce je složená z masivního obvodového průvlaku šířky 0,65 m a výšky 0,72 m, do kterého je vetknuta stropní deska tloušťky 0,24 m s rozponem 7,3 m. Obvodový průvlak je v podélném směru podepřen celkem pěti sloupy po obou stranách o průřezu 0,35 × 0,4 m.

Tato konstrukce – přes 4 m dlouhá konzola zastřešující prostor schodiště a eskalátorů – vyvolává nepříznivé statické působení, a tudíž bylo třeba snížit zatížení a celkově konstrukci zastřešení odlehčit. Odlehčení bylo provedeno použitím tvarovek U-BOOT a tím docíleno i snížení celkové hmotnosti konstrukce. Pro zachování únosnosti byla použita samozhutnitelná betonová směs EASYCRETE® pevnostní třídy C50/60.

EASYCRETE® je velmi lehce zhutnitelný až samozhutnitelný transportbeton, který má vysoký obsah jemných podílů a díky jejich kombinaci s moderními superplastifikátory je určen k provádění nejsložitějších tvarů a detailů betonových konstrukcí. Betony EASYCRETE® mají snížený maximální průměr zrna kameniva Dmax na 16 mm, což zlepšuje prostupnost betonu výztuží. V určitých případech lze EASYCRETE® vyrobit i s Dmax 8 mm. Velkou výhodou těchto betonů je dokonalé okopírování povrchu bednění, využívají se tedy zejména pro provádění pohledových konstrukcí jako je v tomto případě i konstrukce zastřešení podchodu.

Vzhledem k vysokému požadavku na pohledovost výsledné konstrukce (specifikované podle technických pravidel ČBS TP03) byl před samotnou betonáží proveden vzorek. Zkušební betonáž měla za úkol ověřit, zda povrch konstrukce bude v požadované kvalitě, ale i zda navrhovaný postup betonáže bude proveditelný. Blízce sledovanou částí zkušební konstrukce byl nápis umístěný v čele zastřešení, který budoucí cestující a široká veřejnost uvidí při vstupu do podchodu. Nápis „PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ“ byl proveden v rámci bednění, a proto bylo nutné, aby konzistence betonu umožnila dokonalé obtečení všech písmen bez vzniku nežádoucích kaveren. Vzorek byl zdárně proveden a to samé se povedlo zopakovat k radosti všech i u výsledného díla.

Pro více informací o speciálních betonových směsích navštivte www.tbgmetrostav.cz.

Aktuálně

Blíží se uzávěrka pro přihlašování děl do 8. ročníku České ceny za architekturu. Pospěšte si!

Přihlášku je možné podat do 13. dubna 2023 prostřednictvím online formuláře, a to bezplatně.

O vítězství v nejprestižnější tuzemské architektonické soutěži letos rozhodne Winy Maas, Taba Rasti, Joakim Lindmarker, Gilma Teodora Gylytė, Maike van Stiphout, Deyan Sudjic a Oliver Sadovský.

Kalendář akcí