Náš beton na stavbách v Praze. Prodloužení podchodu v železniční stanici Praha hlavní nádraží

Nápis byl zhotoven v rámci bednění Nápis byl zhotoven v rámci bednění

Firma TBG METROSTAV se podílela na projektu Prodloužení pochodu v železniční stanici Praha hlavní nádraží dodávkou samozhutnitelného betonu pod obchodním názvem EASYCRETE®, který byl použit k realizaci monolitického zastřešení části podchodu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Generální projektant: SUDOP PRAHA, a. s.
  • Zhotovitel celého projektu: Sdružení firem METROSTAV, a. s. a HOCHTIEF CZ, a. s.
  • Zhotovitel monolitické části zastřešení: HOCHTIEF CZ, a. s.

Zastřešení je řešené jako monolitická železobetonová konstrukce s půdorysným tvarem obdélníku o rozměrech přibližně 28 × 8,6 m. Stropní konstrukce je složená z masivního obvodového průvlaku šířky 0,65 m a výšky 0,72 m, do kterého je vetknuta stropní deska tloušťky 0,24 m s rozponem 7,3 m. Obvodový průvlak je v podélném směru podepřen celkem pěti sloupy po obou stranách o průřezu 0,35 × 0,4 m.

Tato konstrukce – přes 4 m dlouhá konzola zastřešující prostor schodiště a eskalátorů – vyvolává nepříznivé statické působení, a tudíž bylo třeba snížit zatížení a celkově konstrukci zastřešení odlehčit. Odlehčení bylo provedeno použitím tvarovek U-BOOT a tím docíleno i snížení celkové hmotnosti konstrukce. Pro zachování únosnosti byla použita samozhutnitelná betonová směs EASYCRETE® pevnostní třídy C50/60.

EASYCRETE® je velmi lehce zhutnitelný až samozhutnitelný transportbeton, který má vysoký obsah jemných podílů a díky jejich kombinaci s moderními superplastifikátory je určen k provádění nejsložitějších tvarů a detailů betonových konstrukcí. Betony EASYCRETE® mají snížený maximální průměr zrna kameniva Dmax na 16 mm, což zlepšuje prostupnost betonu výztuží. V určitých případech lze EASYCRETE® vyrobit i s Dmax 8 mm. Velkou výhodou těchto betonů je dokonalé okopírování povrchu bednění, využívají se tedy zejména pro provádění pohledových konstrukcí jako je v tomto případě i konstrukce zastřešení podchodu.

Vzhledem k vysokému požadavku na pohledovost výsledné konstrukce (specifikované podle technických pravidel ČBS TP03) byl před samotnou betonáží proveden vzorek. Zkušební betonáž měla za úkol ověřit, zda povrch konstrukce bude v požadované kvalitě, ale i zda navrhovaný postup betonáže bude proveditelný. Blízce sledovanou částí zkušební konstrukce byl nápis umístěný v čele zastřešení, který budoucí cestující a široká veřejnost uvidí při vstupu do podchodu. Nápis „PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ“ byl proveden v rámci bednění, a proto bylo nutné, aby konzistence betonu umožnila dokonalé obtečení všech písmen bez vzniku nežádoucích kaveren. Vzorek byl zdárně proveden a to samé se povedlo zopakovat k radosti všech i u výsledného díla.

Pro více informací o speciálních betonových směsích navštivte www.tbgmetrostav.cz.