Robotické hořáky chlazené plynem od SKS Welding Systems spoří výrobní náklady

Různé modely hořáků a plynových hubic Různé modely hořáků a plynových hubic

V článku jsou popsány výhody hořáků pro svařování a základní konstrukce těchto hořáků. Blíže je pak představen optimalizovaný hořák HQX, který dokáže snížit náklady na provoz a četnost výměny spotřebních dílů, což přináší velké úspory ve výrobních nákladech. V další části tohoto článku je představena společnost SKS Welding Systems a hlavní historické milníky vývoje této firmy.

Od počátku svého působení se firma SKS Welding Systems snažila využít předností jednotlivých hořáků, které nabízel trh, ale měla přitom ambice vytvořit něco, co by všechny výhody spojovalo v jeden celek. Díky tomu může dnes klient ocenit jednoduché a ve své podstatě také jedinečné řešení.

Konstrukce vychází z hořáku chlazeného plynem, kde odpadá vodní okruh a následné problémy s ním. Jeho stavbu, mechanickou pevnost a teplotní stabilitu podtrhuje výkonový zatěžovatel, dostačující pro většinu svařovacích aplikací. Pro správnou instalaci hořáku jsou použity dva excentrické piny, které zaručí vždy stejnou polohu. Samotná aretace je provedena přes rychloupínací bajonet. Případnou výměnu hořáku lze provést bez dalšího nástroje a ve velmi krátké době. Tyto prvky jsou společné pro všechny typy svařovacích hořáků od firmy SKS Welding Systems.

HOŘÁK HQX – HIGH QUALITY EXTRA DURABLE

Oproti standardní verzi prošel tento typ optimalizací všech jeho částí. Disponuje ocelovým svrchním pláštěm, který zvyšuje tuhost těla hořáku a je zakončený žebrováním pro lepší chlazení. Zvětšením průřezu těla hořáku o více než polovinu bylo dosaženo lepší elektrické vodivosti a odvodu tepla. Díky těmto vylepšením a přizpůsobeným spotřebním dílům byla komplexně zvýšená životnost nejen vlastního těla hořáku, ale hlavně i nejvíce namáhaných dílů, čili spotřebního materiálu.

Tyto typy jsou dostupné ve všech standardních rozměrech a při jejich výměně je zaručeno stejné nastavení TCP bodu robotu. HQX hořáky umožňují (na základě dosažených praktických zkušeností zákazníků) snížit náklady na provoz a četnost výměny spotřebních dílů, což přináší velké úspory ve výrobních nákladech.

O SKS WELDING SYSTEMS

Společnost vznikla v roce 1989 jako malá rodinná firma na západě Německa ve městě Landstuhl. Od počátku bylo snahou firmy zúročení velkého potenciálu v oblasti robotického obloukového svařování, které se v této době začalo celosvětově rozvíjet. Od tohoto roku společnost taktéž zahájila vlastní vývoj a výrobu kompletních svařovacích systémů, a to od svařovacího zdroje, podavače, řídící jednotky, až po svařovací špičku na hořáku. Po více než 30letém působení na trhu disponuje firma silným zázemím a širokou globální sítí zákaznických center.

Hlavní strategií byl vývoj vlastního zařízení s důrazem na jednoduchost, modularitu a spolehlivost. Zákazníkům firma nabízí zařízení, splňující požadavky moderního průmyslu jak po stránce technické, tak i kvalitativní. Díky proaktivnímu přístupu k řešení požadavků klientů a vysoké kvalitě jednotlivých komponent a systémů, se firmě SKS Welding Systems podařilo vybudovat pevné postavení na trhu. Toho bylo dosaženo nejen zmíněným přístupem a vizí vedení společnosti, ale také díky práci týmu specialistů, kteří patří k základním pilířům firmy

ZÁSADNÍ MILNÍKY SPOLEČNOSTI SKS WELDING SYSTEMS

  • 1993 – uvedení prvního plně digitálního robotického svařovacího systému na trh s plně reprodukovatelnými svařovacími hodnotami a datovou dokumentací
  • 2003 – nástup robotů s vnitřním vedením kabeláže – představení Power Joint hořákového systému s možností nekonečné rotace a podavačem drátu PF5
  • 2006 – představení funkce Synchroweld – přizpůsobení svařovacích parametrů rychlosti TCP bodu robotu
  • 2009 – nová technologie MicroMIG pro „studené svařování“, MicroMIG-CC v roce 2011
  • 2010 – řídící jednotky Q84 pro nezávislé připojení až čtyř svařovacích systémů
  • 2011 – vybudování nového sídla v německém Kaiserslauternu
  • 2014 – eReam – první čistě elektrická čistící stanice, představení systému Frontpull 8i lite
  • 2017 – rozšíření výrobních kapacit na dvojnásobek, rozšíření centrály v Německu
  • 2009 – 2021 – založení deseti zákaznických center v Evropě, ale i v Asii a Americe

ZÁVĚR

Zásadním faktorem pro společnost SKS Welding Systems jsou spokojení zákazníci, a proto firma vždy pozorně naslouchá jejich požadavkům, které se snaží zúročit při dalších inovacích. Tyto bývají v rámci spektra působnosti ve světě odlišné. Velkou přidanou hodnotu firma spatřuje ve snadné modifikaci a upgradu systému, založeného na modularitě, jednoduchosti a kompatibilitě. Z pohledu zákazníka není potřeba nákladné a kompletní výměny celého řešení, nýbrž jen dostačující dílčí náhrada komponenty, s níž je dosaženo potřebného výsledku. Systém automaticky akceptuje nový modul a zpřístupní jeho další funkce.

V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek neváhejte společnost SKS Welding Systems kontaktovat. Získáte bezplatnou konzultaci a pomoc při řešení výzev, se kterými se potýkáte ve výrobě.

SKS Welding Systems s.r.o.
www.cz.sks-welding.com