„Všetko zásobovanie materiálom prebiehalo zvnútra hracej plochy,“

Generálním dodavatelem stavby slovenského Národního fotbalového stadionu na Tehelném poli v Bratislavě byla firma STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. Slovo tak dostal Ing. Andrej Spišiak – hlavní stavbyvedoucí a zástupce této společnosti.

Pane stavbyvedoucí, jaké byly základové poměry na staveništi? Bylo potřeba nějakých speciálních úprav?
Pred začatím našich prác bola stavebná jama odkopaná na úroveň 1. PP. Zabezpečenie výkopu bolo pomocou torkretových stien a z jednej strany od Bajkalskej ulice pomocou paženia a drevených výdrev. V dvoch miestach sme boli pod úrovňou spodnej vody, čo sme riešili čerpacími studňami a ďalšou ochranou proti vode boli MIP steny. Pri samotnom zakladaní pilótami a následnými základovými pätkami bolo ďalej potrebné vymeniť podložie v hĺbke cca 50 cm na ploche 10 000 m2.

Stavba se nachází relativně v centru města. Nebyl toto problém?
Stavba sa nachádza v centre mesta, hneď v susedstve s veľmi rušnou Bajkalskou ulicou, kde sme museli riešiť zábery verejného priestranstva. Najväčší problém bolo udržiavať okolité komunikácie čisté, nakoľko zakladanie prebiehalo v jesennom daždivom období.

Jak rozsáhlé byl nasazení stavební mechanizace, vyzdvihl byste nasazení nějakého konkrétního stroje, technologie…?
Ide o veľmi rozsiahlu stavbu, pri zakladaní boli potrebné tri pilotážne súpravy, päť JCB bagrov a pre odvoz zeminy z výkopov pilót a pätiek cca 12 nákladných vozidiel. Za vyzdvihnutie stoja najmä žeriavy, kde sme celkom využívali 14 vežových žeriavov, 6 kolesových žeriavov a najmä nasadenie 500tonového žeriavu na osádzanie oceľových väzníkov.

Kolik se na stavbě pohybovalo ve špičce zaměstnanců?
Počas výstavby hrubej stavby pracovalo na stavbe cca 400 robotníkov a pri dokončovacích prácach sa počet pohyboval do 600 ľudí. Počet subdodávateľov bol 48.

Projekt byl vypracován pomocí BIM, a to včetně protipožárních systémů či TZB. Tento postup by měl zkracovat dobu výstavby, předcházet problémům v rámci realizace. Co si vlastně o BIM myslíte?
Áno, projekt sa vypracovával čiastočne v BIM. V priebehu výstavby prináša BIM celý rad výhod, nakoľko si vieme priamo na stavbe pozrieť 3D model a lepšie si predstaviť a vysvetliť si, ako jednotlivé časti výstavby na seba nadväzujú. V časti prípravy stavby sa BIM používal na kontrolu a celkový výpočet množstva prvkov, ich objemu a počtu. Tým, že sme cez BIM vedeli priamo vstúpiť virtuálne do budovy a prechádzať si jednotlivými miestnosťami, bol BIM model pre náš celý tím veľmi nápomocný vo všetkých fázach výstavby od hrubej stavby až po dokončovacie detaily a taktiež pre koordináciu profesií.

Jak na trend BIM reaguje vaše firma? Školíte nějak své lidi v této oblasti?
Koncern STRABAG sa BIM veľmi venuje a uvítali by sme, keby sa projektovanie v systéme BIM využívalo i na stavbách, kde projektovú dokumentáciu dodáva investor. V našich radoch máme tím špecialistov na BIM a pokiaľ dnes realizujeme nejakú stavbu v BIM, tak je celý realizačný tím danej stavby preškolený. 

Které etapy stavby byly podle vás nejsložitější a proč?
Náročná bola najmä výstavba monolitu a následnej oceľovej konštrukcie strechy. V tom čase sme tu mali nasadených spolu cca 20 žeriavov a 400 ľudí, ktoré sme museli medzi nich rozdeliť. K tomu sme museli mať 3 – 4 koordinátorov žeriavov, aby nedochádzalo ku kolíziám.

Problémom bolo najmä to, že všetko zásobovanie materiálom prebiehalo zvnútra hracej plochy. Zabezpečiť teda plynulý prísun materiálov – betónov, debnenia, výstuže a dlhé oceľové nosníky pre strechu – bolo logistickou výzvou. Navážky materiálov museli prebiehať aj počas noci a tak sme niekedy pracovali doslova nonstop.

Vás osobně, který stavebně‑konstrukční detail nebo řešení nejvíce zaujalo a proč?
Mňa osobne veľmi zaujímala najmä etapa výstavby oceľovej konštrukcie strechy, nakoľko tu boli inštalované nosníky o dĺžke 24 m. Ďalej bolo zaujímavé sledovať montáž opláštenia strechy a fasády pomocou PVC plachty a samozrejme aj budovanie samotného ihriska, ktoré spĺňa najvyššie nároky na požiadavky UEFA. To boli špecifické práce, s ktorými sa nestretávame na každej stavbe.

Stavba je podle provozovatele „zelená“, využívá ve větší míře OZE. Co to pro vás jako generálního dodavatele znamenalo?
Stavba sa stavia ako zelená a využíva obnoviteľné zdroje energií. Ako zdroj energie sa okrem plynových kotlov využívajú tepelné čerpadlá na báze voda – voda, prívod vody je jednak z prípojky vodovodu pre zásobovanie pitnou vodou a jednak úžitková z čerpacích studní, ktorá sa používa aj na polievanie ihriska. Z ďalších zelených zdrojov je tiež používaná rekuperácia na vzduchotechnických zariadeniach.

Za veľkú úsporu energie sa považuje najmä osadenie LED svetiel osvetlenia hracej plochy aj celkového areálu, čím spĺňame limity pre súťaže zahŕňajúce UEFA kategórie 4.

Pre nás to znamená veľmi veľa, lebo spoločnosť STRABAG sa dlhodobo zaujíma o využívanie obnoviteľných zdrojov energie a pri každej stavbe to radíme na popredné miesta už pri samotných návrhoch.

Sledujete v poslední době u staveb takového typu nějaký posun v například požadavku na „pořádek“ na staveništi, omezení prašnosti, hluku nebo změnu chování pracovníků s ohledem na BOZP třeba?
Pri každej stavbe sa vysoko dbá na poriadok aj zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na to máme na stavbe samostatný tím, ktorý tieto aspekty neustále kontroluje. Veľmi často prebiehajú nielen kontroly, ale aj školenia, čím sú všetci pracovníci oveľa viac informovaní a myslím, že vďaka tomu každý vie, ako je dôležité dodržiavať BOZP aj samotnú čistotu a poriadok na stavbe.

Součástí stadionu jsou i další objekty. Co byste u nich z hlediska stavebně‑konstrukčního vyzdvihl?
Súčasťou štadióna sú objekty administratívnej budovy aj výstavba bytových jednotiek. Zo stavebného hľadiska ide o výškové 24podlažné budovy, ktoré sú veľmi precízne zapracované do samotnej výstavby štadióna. Podľa mňa sú veľmi dobre zakomponované do areálu a budú prinášať život do okolia štadióna aj mimo športových a spoločenských udalostí.

Hodně se nyní hovoří o tom, že objekty se stávají více a více inteligentnějšími a uživatelsky přívětivějšími pro konečné uživatele. Jaká chytrá řešení byly v rámci těchto objektů aplikovány?
Pri inteligentných riešeniach ide najmä o celkové riadenie systémov, t.j. inteligentného osvetlenia, riadenia toaliet a bufetov, kde sa bude dať všetko ovládať z jedného kontrolného miesta. V celom štadióne je taktiež zavedená bezhotovostná platba cez Cashless karty, aby sa pri predajoch netvorili dlhé rady.

Související články