Nástroje Tekla Structures přinášejí více

Nová verze nástroje Crane Tool nabízí mnoho nových možností, jak plánovat rozmístění jeřábů a skládek materiálu po staveništi. Jak efektivně rozdělit jednotlivé dílce pro nejvhodnější jeřáb a zjistit, jak je jeřáb zatížený daným prvkem. Nová verze nástroje Crane Tool nabízí mnoho nových možností, jak plánovat rozmístění jeřábů a skládek materiálu po staveništi. Jak efektivně rozdělit jednotlivé dílce pro nejvhodnější jeřáb a zjistit, jak je jeřáb zatížený daným prvkem.

Software Tekla v základní instalaci obsahuje spoustu nástrojů a funkcí, které jsou potřebné pro tvorbu konstrukčního modelu nezávisle na zvoleném materiálu. Uživatelé však mají možnost využívat i dalších nástrojů a aplikací, které jsou dostupné na Tekla Warehouse. Následující článek představí nejzajímavější nástroje, které můžete na portále Tekla Warehouse najít.

CRANE TOOL – NÁSTROJ ROZMÍSTĚNÍ JEŘÁBŮ

Tento nástroj umožňuje uživateli zvolit si z několika typů jeřábů – jako věžové, pojízdné nebo pásové jeřáby. Následně lze každému z nich nadefinovat křivku zatížení. Podle této křivky dojde k posouzení, zda je reálné požadované dílce dopravit na místo v konstrukci. Nástroj umožňuje kontrolu zvedaného břemene při zohlednění hmotnosti, vzdálenosti a výšky umístění v konstrukci nebo ze skládky materiálu. Součástí je také časový výpočet přenášení břemen. Nástroj zároveň graficky vizualizuje, které dílce jsou přemisťovány daným jeřábem včetně možnosti zobrazení využití jeřábu pro daný prvek. Všechna data jsou přehledně znázorněna v tabulce nebo graficky barevně v modelu.

LIST MANAGER – SPRÁVCE VÝKAZŮ

Tento nástroj dovoluje uživateli tvořit hromadné výkazy pro dílce, položky, betonové dílce, šrouby, svary, výztuže nebo záběry lití monolitických konstrukcí. Tato funkce je obsažena i v jiných nástrojích Tekla Structures. Čím ovšem tento správce vyniká, je možnost vytváření revizí jednotlivých výkazů. Uživatel navíc vidí přímo v tomto nástroji, jaké jsou změny posledního výkazu vůči aktuálnímu stavu modelu.

Jednotlivé revize jsou tak vizuálně rozlišené přímo v tomto nástroji. Uživatel může použít funkci, která vyexportuje všechny výpisy se stejným číslem revize. V případě, že dojde ke změně modelu a jsou z modelu tvořeny čtyři výkazy (například pro položky, dílce, šrouby a betonové dílce), uživatel má možnost okamžitě vidět, jak se změna dotkla výkazů a všechny revidované výkazy vyexportovat najednou do separátní složky.

FIT OBJECTS – DOTAŽENÍ OBJEKTŮ

Tento nástroj dokáže k sobě navzájem dotáhnout dva objekty a vytvořit tak souvislý styk. K vytvoření využívá pomocných objektů jako ořezání nebo dotažení a také přidává dodatečný materiál pro vyplnění mezer mezi objekty. Dotažení objektů funguje pro všechny základní osové objekty jako sloupy a nosníky. Největší síla se ovšem projeví při použití na plošných objektech jako jsou stěny, desky a plechy.

Díky nástroji Fit Objects je možné volit několik operací:

  • Lze jednoduše dotáhnout dva objekty k sobě navzájem. Tímto postupem jsou vyplněny všechny případné mezery a přebytečný materiál je následně ořezán. Doplněný materiál je automaticky přiřazen základnímu objektu a získá všechny jeho vlastnosti. Dokonce i po změně geometrie základního objektu dojde k aktualizaci dotažení samotného.
  • Lze dotáhnout i jednotlivé plochy a mít plně pod kontrolou, které plochy se mají kam připojit.
  • Dotažení lze použít na všechny typy základních objektů: stěny, desky, nosníky a sloupy.

IMPORT NATIVNÍCH DAT Z PROGRAMU REVIT A NAVISWORKS

Pokud obdržíte model vytvořený v programu Revit nebo Navisworks a potřebujete tento model vložit do Tekly (např. jako referenci nebo pro potřeby zjištění vzájemných kolizí či koordinace), pak se vám nabízí velice jednoduchá a efektivní cesta za použití rozšíření dostupných na Tekla Warehouse. Pomocí těchto nástrojů vložíte referenční modely do Tekla Structures bez nutnosti konverze do dalšího formátu, kterým může být IFC nebo jiný formát. Lze tak ušetřit kroky navíc a vyhnout se případným chybám při exportu z původního programu.

SCAFFOLDING TOOLS – MODELOVÁNÍ LEŠENÍ

Nový nástroj pro tvorbu modelu lešení přináší automatizovanou, přesnou a efektivní možnost, jak vytvářet BIM model lešení. Výrobci nebo distributoři lešení a také dodavatelé betonových konstrukcí mohou využít všech výhod, které jim Tekla nabízí.

Vytvořením 3D modelu máme k dispozici nejen všechny detaily ale také přesné výkazy všech prvků potřebné pro stavbu konstrukce. Největší výhodou je ovšem možnost sdílení informací s dalšími účastníky projektu, kteří plánují a navrhují bednění, vyztužení betonových prvků, lešení samotné nebo pro komunikaci se stavbyvedoucími nebo vedoucími celého projektu. Konstrukce lešení obsahuje veškeré informace, které je možné sdílet pomocí CDE Trimble Connect s ostatními zúčastněnými nebo sdílet data s ostatními uživateli Tekla Structures pomocí Tekla Model Sharing. Tímto způsobem je možné odhalit případné kolize s jinými profesemi, plánovat logistiku a koordinovat všechny procesy. Výsledkem tak může být navzájem na sebe navazující a efektivní proces výstavby.

Ing. David Neužil
Construsoft s. r. o.