„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“

Momentka z realizace opláštění Momentka z realizace opláštění

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek.

Jakou největší zkušenost jste si z tohoto projektu odnesli a který další objekt v Třinci bude podle tohoto způsobu stavět? Co budete příště dělat ještě lépe?
Největší zkušeností je, že společnost je již dnes připravena na přechod k další digitalizaci, nicméně tak jako v době přechodu z rýsovacího prkna na digitální 2D prostředí, tak i dnes jsou z tohoto přechodu obavy. Tyto obavy podle mého názoru možná způsobuje i časté spojování BIM s virtuální realitou, která je ale v současné realitě stavebního prostředí těžce uchopitelná. V současnosti bude mít stavbyvedoucí vždy po ruce raději tužku a papír než tablet, což samozřejmě není na škodu. Důležité však je mu postupně vysvětlit, že jeho informace o průběhu výstavby budeme potřebovat pro provoz, proto je nutné tato data navzájem sdílet a díky PC nebo tabletu se mu budou tyto informace do CDE prostředí předávat jednodušší cestou. Proto v blízké budoucnosti plánujeme úpravu našich smluvních podmínek v souvislosti s používáním CDE a také zpracování interních BEP a EIR dokumentů.

Jak jste problematiku BIM konkrétně uchytili a uplatnili v praxi v rámci výstavby haly školy?
V našem případě bylo nejdůležitější vyzkoušet si CDE systém v praxi. Možnost výměny a sběru dat v průběhu výstavby v jednom společném datovém prostředí, následně pak vyzkoušení role BIM koordinátora a BIM managera a v neposlední řadě zpracování As‑built modelu.

A jak to tedy v praxi probíhalo přímo na staveništi?
BIM manager definoval představy o tom, kam by se měly nahrávat dokumenty (od fotografií, přes zápisy z kontrolních dnů až po návody na údržbu a certifikáty), definovaly se rovněž uživatelské role v týmu na stavbě a nastavil pracovní proces. Následně nastoupil BIM koordinátor, který všechny v systému CDE proškolil, vyslechl si poznámky nebo připomínky k tomuto novému systému práce a snažil se jednotlivé členy motivovat tak, aby splnil zadání BIM managera.

Jednání s jednotlivými subdodavateli asi nebylo jednoduché…
Přesně tak. Na začátku bylo nejtěžší zavést na stavbu internet s dostatečným datovým limitem, vzhledem k tomu, že se s takovým požadavkem doposud zhotovitel nesetkal, bylo nutné managementu společnosti vysvětlit, jaké jsou naše vize. Následně bylo nutné všechny zaškolit a vysvětlit, že CDE prostředí není pro kontrolu či případnou šikanu, ale je to prostředek, který ulehčí „papírové“ každodenní činnosti. Poté bylo nutné zahájit jednání s autorským dozorem, zpracovatelem As‑built modelu, se kterým se bylo potřebné dohodnout na tzv. Level of Detail (LOD). Náš As‑built model respektuje LOD 300–350, zahrnuje kompletní informace o dodaných stavebních prvcích, TZB, elektroinstalaci a statice objektu. Výsledkem je vlastně IFC model (Industry Foundation Classes – otevřený neutrální souborový formát podporující sdílení dat), který v sobě nese i negrafické informace od skladby konstrukcí, přes kódy RAL jednotlivých prvků, až po požární odolnosti nebo případně i další informace.

Jak jste je motivovali, aby „do toho šli“ a data vpisovali?
Jednou z motivací bylo, že rok 2022 se blíží a že všichni, kterých se vstup BIM do prostředí českého stavebnictví bude týkat, mají vcelku unikátní možnost „osahat“ si v reálu základy BIM a učit se společně s námi. Společnou dohodou pak bylo, že testované procesy nesmí mít vliv na termín dokončení díla.

Mohl byste konkretizovat použité software?
Jako systém pro kontrolu dokumentace, projektový management a BIM jsme zvolili produkt Viewpoint For Projects. Jedná se o aplikaci, do které se lze pod přiřazeným uživatelským jménem a heslem přihlásit z jakéhokoliv počítače. Umožňuje pracovat snad se všemi běžně dostupnými formáty, podporuje i IFC formáty. Lze v ní vytvářet pracovní procesy, které jsme využili například při schvalování vzorků na stavbě.

Mohl byste na závěr uvézt nějaké konkrétní příklady systému a výhod tohoto vašeho zvoleného řešení?
Už jen například samotné zápisy z kontrolních dnů… Jakmile se začaly vkládat na jedno místo, kde měl přístup každý, kdo se zápisy potřeboval pracovat, odpadaly hlášky typu: „Zápis jsem nedostal!“ nebo „Neotevřel se mi!“ či „Uvízl mi ve SPAMu!“… Najednou jsme si uvědomili, že se v rámci kontrolního dne řeší zápis, nikoliv to, že zápis někdo nedostal do e‑mailu a nemohl si ho tedy přečíst. To samé pak platilo o zápisech BOZ nebo o vkládání fotodokumentace z průběhu výstavby.

Důležitým a velmi jednoduchým procesem se ukázal tzv. proces schvalování vzorků. Zástupce dodavatele do systému nahrál soubor s popisem vzorku, který požadoval schválit, ten se automaticky odeslal na TDS a AD. Ti následně hlasovali o schválení nebo neschválení. Celý tento proces schválení byl tak mnohdy otázkou několika hodin, nikoliv týdnů.

Související články

Aktuálně

Blíží se uzávěrka pro přihlašování děl do 8. ročníku České ceny za architekturu. Pospěšte si!

Přihlášku je možné podat do 13. dubna 2023 prostřednictvím online formuláře, a to bezplatně.

O vítězství v nejprestižnější tuzemské architektonické soutěži letos rozhodne Winy Maas, Taba Rasti, Joakim Lindmarker, Gilma Teodora Gylytė, Maike van Stiphout, Deyan Sudjic a Oliver Sadovský.

Kalendář akcí