Přínosy BIM a digitálního dvojčete pro správu budovy

Náhled na AB Nekázanka v aplikaci Bim.Point Náhled na AB Nekázanka v aplikaci Bim.Point

BIM modelování se stává stále oblíbenějším. V době, kdy se nacházíme v éře Stavitelství 4.0., je digitalizace alfou a omegou současnosti. Zkratka BIM však nereprezentuje pouze návrhový proces výstavby, představuje také tzv. Building Information Management, především ve fázích výstavby. Neměli bychom však zapomínat na to, jak efektivně využívat informace o budově i po dokončení stavby. Teprve pak můžeme hovořit, že informace o budově jsou využívány pro správu budovy, respektive pro obor Facility Management (FM).

V září 2017 schválila Vláda Koncepci zavádění metody BIM v České republice, v rámci které je klíčovým termínem rok 2022. Od roku 2022 by mělo být používání metody BIM povinné pro všechny nadlimitní veřejné zakázky. Nejen pro zadavatele tak vzniká nová povinnost, která se může zdát být zbytečně zatěžující, ale ve finále je velkým přínosem. Motivací a hnacím motorem mohou být konkrétní výhody, které BIM přináší: jakou jsou např. transparentnost v řešení projektu, jednodušší komunikace nad projektem i vyšší kontrola nad výsledkem.

Těchto všeobecně známých výhod BIM technologií se už relativně běžně využívá během návrhu stavby nebo přímo při výstavbě. Dalším krokem je umět BIM model efektivně využívat i po dokončení stavby. Nejvyšší úspory nákladů totiž BIM model přináší právě ve fázi údržby budovy.

Pro efektivní využívání BIM modelu při správě budovy jsou však klíčové dvě věci – mít kvalitní BIM model skutečného provedení a mít nástroj, který umožní s BIM daty pracovat. Aby byl BIM model skutečného provedení opravdovým digitálním dvojčetem stavby, je potřeba do něj zanášet všechny změny v průběhu realizace. Změny je nutné dokumentovat, sbírat údaje od zhotovitelů a všech subdodavatelů, a to je velmi často nelehký úkol. V podstatě jde o to, jak přejít od návrhu projektu ke skutečnému stavu. A lidský faktor (přesněji schopnost/ochota předávat informace) při tom bude nezanedbatelným prvkem.

Pokud digitální dvojče stavby získáme, můžeme si gratulovat, i když nás čeká ještě jeden úkol – najít vhodný BIM nástroj. Stávající CAFM (Computer Aided Facility Management) softwary nejsou většinou propojeny s datovým prostředím, neumí velké množství užitečných dat BIM modelu přebrat. Nebo se jedná o tak složitý nástroj, že je pro potřeby běžného uživatele (facility manager/správce) v podstatě neuchopitelný. Ale i v této oblasti dochází ke značnému vývoji a posunu.

Správný software by měl být v podobě on‑line nástroje určeného všem, kteří potřebují pracovat s BIM daty stavby a jejími prvky, zejména vlastníkům a správcům budov. Měl by obsahovat tabulkově databázový přístup ke všem parametrům prvků. Umožňovat všechny informace o budově pohodlně číst, vyhledávat, třídit a také exportovat. Což jsou úkony, které správci objektu velmi ulehčí práci.

Agnieszka Szóstko‑Budzińska ze společnosti Bim.Point udává příklady z praxe. „Když se setkáváme se správci objektů, ptáme se jich na konkrétní problémy, se kterými se potýkají. V každodenním provozu musí řešit úlohy, které na první pohled vypadají jednoduše, ale pro správce to znamená hodiny práce při dohledávání potřebných informací. Teď třeba v budově jednoho městského úřadu potřebovali najmout úklidovou firmu na mytí oken. Jak zjistit jejich plochu, počet? Ano, mohli by hledat v klasické dokumentaci, doufat, že mají tu nejaktuálnější nebo taky obíhat celou budovu a počítat. Ale v dobrém nástroji je to otázka pár kliknutí a výstupem tabulka s počty oken, jejich plochou i číslem místnosti, ve které se okno nachází. Nebo taková evidence revizí. Ke každému prvku si můžete připojit revizní zprávy, kontakty na odpovědné osoby, připomínky, kdy je nutná další revize. Podpora práce s připojenými přílohami je v aplikaci skutečně široká.“

Využívání BIM modelu pro potřeby facility managementu není jen nadstandardem pro velké společnosti, ale přínosy má i v relativně jednoduchých procesech. BIM poskytuje mnoho důvěryhodných informací, které v kombinaci s dalšími přídavnými daty nabídnou facility managerům ucelenou analýzu pro rozhodování – využití prostorů, správu a údržbu zařízení a majetku, spotřebu energií, nákladů na provoz. Facility management v sobě zahrnuje široké spektrum činností, úkolů a procesů. BIM technologie si svou pozici ve facility managementu postupně upevňují a je jen otázkou času, kdy se pro něj stanou nepostradatelným standardem.

Ing. arch. Petr Vaněk
Odborná rada pro BIM z. s.