Speciální nosník umožní investorům získat více užitného prostoru

publikováno:
autor:

Ve fázi projekčního návrhu různorodých typů staveb je nyní možné využít speciální nosník obchodního názvu PFEIFER Hybridbeam®. Byl vyvinut, certifikován a je uváděn na trh s cílem zhodnotit půdorysnou plochu stavby na maximum. Na českém trhu tento produkt nabízí firma JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s. r. o. Poskytuje k němu i potřebné konzultace a podporu, a to především ve fázi projektování.

V rámci vysokých výrobních standardů certifikovaných podle EN 1090 a posouzených Institutem stavební techniky (ITB) řeší Hybridbeam® elegantním a inženýrsky promyšleným způsobem rozsáhlé a subtilní konstrukce. Investor díky tomu získává v konečném důsledku více podlahové (užitné) plochy, hladké stropní podhledy a větší rozteč svislých konstrukcí. Například v rámci běžné desetipodlažní budovy může postavit celé jedno patro navíc při stejné výšce budovy, což určitě stojí (vzhledem k prudce rostoucím cenám pozemků především v centrech velkých měst) k ekonomickému zamyšlení.

Díky aplikaci speciálního nosníku do projektu lze dosáhnout zrychleného postupu výstavby a následně snadnějším instalačním a dokončovacím pracím, a tím docílit nezanedbatelných finančních úspor. Pozitivy jsou pak zejména rozsáhlý stupeň prefabrikace, rychlá montáž bez nutnosti instalace dočasných podpěr, redukovaný objem betonářských prací na staveništi, volný prostor pro vedení instalací pod stropem, eliminace otvorů pro kanalizaci v trámech a průvlacích a flexibilní postupy montáže.

Železobetonová kompozitní konstrukce se speciálním nosníkem snese o 70 % větší zatížení, než běžné ocelové trámy stejných proporcí. To vše díky kompozitu, skládajícího se z kombinace konstrukční oceli S460N, BST B500B a vysoce pevného betonu C 60/75. Rozpětí je ve standardním rozměru 12 metrů, možnost většího rozpětí lze realizovat po konzultaci na vyžádání.

Spojení se stropním dílcem se provádí pomocí výztužných prutů, které jsou provlečeny skrz Hybridbeam® do stropních panelů a následně zabetonovány. Poté popisovaný speciální nosník (společně se spolupůsobícími „šířkami“ stropu) funguje jako stabilní stropní konstrukce. Příklady možného řešení konstrukce železobetonových stropních desek umisťovaných na PFEIFER Hybridbeam® jsou znázorněny na obrázcích.

Aplikace popisovaného inovativního systému samozřejmě splňuje i normativní předpisy v oblasti ochrany vnějších exponovaných nezabetonovaných ocelových prvků proti korozi (podle EC2) a protipožárních předpisů, a to díky protipožárnímu nátěru a elastomerovému ložisku s minerální vlnou o minimální výšce 30 mm.

Z podkladů firmy JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s. r. o.