Ve společnostech chybí specializovaní projektanti

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků na trhu jsme se zajímali i o to, zdali mají projektové společnosti dostatek projektantů specialistů. Tři čtvrtiny z dotázaných společností má těchto pracovníků nedostatek (74 %), zbylých 26 % nedostatek těchto specialistů nepociťuje. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2020, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Co se týká konkrétních specializací, které společnostem chybí nejvíce, pak nejčastější odpověď byla, že se jedná o projektanty zabývající se slaboproudou a silnoproudou elektroinstalací (45 %), projektanty dopravních staveb (36 %), statiky (15 %), rozpočtáře (9 %) a projektanty zdravotechnických instalací či vodohospodářských staveb (obojí shodně 6 %). Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti, HBH Projekt, spol. s r. o., vysvětluje, jak nedostatek projektantů specialistů souvisí se studiem na vysoké škole: „V současné době naše společnost disponuje dostatečným počtem specialistů všech hlavních oborů potřebných k projekci staveb dopravní infrastruktury. Myslím, že nedostatek specialistů v blízkém budoucím období bude stejným problémem jako nedostatek projektantů profese ‚dopravní a inženýrské stavby‘. Malá atraktivita povolání ‚projektant‘ souvisí s nedostatečným platovým hodnocením této intelektuálně náročné práce a s nízkou společenskou prestiží na jedné straně a s poměrně náročným studiem oboru na stavebních fakultách. Tomu bohužel odpovídá i neustále se snižující počet absolventů opouštějících brány vysokých škol s titulem stavební inženýr.“

Dvě třetiny dotázaných společností nedostatek těchto specialistů řeší najímáním externích odborníků (66 %). Více jak polovina z nich se v takových případech přiklání ke spolupráci s jinou firmou (57 %). Méně jak desetina potom spolupracuje s vysokými školami a místními studenty (8 %). Dalších 6 % dotázaných se přiklání i k jinému řešení, mezi která patří například rekvalifikace stávajících pracovníků nebo najmutí brigádníka z řad vysokoškolských studentů.

Tato situace souvisí také s faktem, že absolventů technických oborů v čase ubývá. Tuto situaci pociťuje 87 % dotázaných projektových společností. Zbylých 13 % toto nevnímá. Téměř dvě třetiny dotázaných společností zaznamenaly nižší zájem absolventů o práci v projektových společnostech oproti minulým rokům (64 %). Zbylých 36 % takovou situaci nezaznamenalo. Tři čtvrtiny dotázaných se snaží absolventy získat již po dobu jejich studia (75 %). Své zkušenosti s absolventy technických oborů popisuje opět Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti, HBH Projekt, spol. s r. o.: „Absolventy stavebních fakult zapojujeme do práce v naší firmě už v průběhu bakalářského anebo magisterského studia formou asistentských pozic v jednotlivých ateliérech firmy. Jde o finančně ohodnocenou činnost, která studentům přináší praktické znalosti, jež s výhodou uplatní při zpracování bakalářských a diplomových prací. Protože jde o vztah založený na oboustranném výběru, jsou naše zkušenosti s takto získanými spolupracovníky vesměs velmi dobré.“

Podle více jak poloviny dotázaných se kvalita absolventů z hlediska dosaženého vzdělání zhoršila (51 %). Naopak podle 43 % dotázaných se jejich kvalita za posledních 5 let nijak nezměnila. Zvýšení kvality absolventů potom zaznamenalo 6 % dotázaných.

Zajímali jsme se také o to, jaká jsou platová očekávání absolventů technických oborů. Podle více jak tří čtvrtin dotázaných jsou jejich platové nároky nadhodnocené (77 %). Další pětina je názoru, že jsou nároky na plat přiměřené (23 %). Nikdo z dotázaných se nesetkal s tím, že by nároky absolventů na plat byly naopak podhodnocené (0 %).

Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2020 bude zveřejněna na: www.ceec.eu