Architekt obci 2023 - výzva k zasílání nominací - do 21. 7. 2023

publikováno:
Laureátem loňského ročníku soutěže Architekt obci se stala architektka Daria Balejová, která byla oceněna za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice. Laureátem loňského ročníku soutěže Architekt obci se stala architektka Daria Balejová, která byla oceněna za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice.

Do 21. července lze nominovat architekty, kteří se zásadním způsobem zasloužili o rozvoj některého ze sídel České republiky na ocenění Architekt obci. Cena je udělována architektovi a zástupci obce, tedy spolupracujícímu tandemu, který se soustavně věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem přispěl ke vzniku kvalitní architektury a udržitelnému rozvoji dané obce.

Do soutěže Architekt obci lze přihlásit projekty z oblasti urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury a řešení veřejného prostoru, stejně jako architektonické realizace a další počiny, které mají dopad na kvalitu života a rozvoj společnosti.

Soutěž pořádá každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Česká komora architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, časopis Moderní obec a společnost ABF, a. s.

„Ocenění Architekt obci ukazuje, že spolupráce samosprávy a architektů výrazně pozvedá kvalitu prostředí obce a zlepšuje život obyvatel. Soutěž Architekt obci proto také podporuje práci městských architektů, a má přímou vazbu na jeden z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky, kterým je posilování úlohy městských a obecních architektů“, uvádí Josef Morkus z Ministerstva pro místní rozvoj.

Nominace na ocenění Architekt obci 2023 posoudí odborná porota (Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR, Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Jan Kasl, Česká komora architektů, Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Daria Balejová, držitelka ocenění Architekt obci 2022, Ivan Ryšavý, časopis Moderní obec, a dále zástupce ABF, a. s.). Slavnostní ceremoniál s předáním ocenění vítězi soutěže Architekt obci 2023 proběhne 12. září v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.

Výkonná ředitelka Svazu města obcí ČR Radka Vladyková je přesvědčena, že úroveň veřejného prostoru je odrazem úrovně místní samosprávy a architektů. Každá obec je unikátní a je třeba společně vnímat její hodnoty z hlediska urbanistického, krajinářského i architektonického a usilovat o jejich posílení a hledání vhodných řešení.“

Laureátem loňského ročníku soutěže se stala architektka Daria Balejová, která byla oceněna za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice. Porota ocenila spolupráci samosprávy s architektkou při rozvoji svěřeného území, zejména při úpravách veřejných prostranství. Pozitivně byly vnímány také související aktivity, jako je propagace architektury i profese a osvěta v místním tisku, spolupráce s veřejností, s dětmi ze základní školy i se studenty vysokých škol.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

Vypisovatelé: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Česká komora architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, časopis Moderní obec, ABF, a. s.

Hlavní partner: Veletrh FOR ARCH; Hlavní mediální partner: Moderní obec

Termín uzávěrky přihlášek Architekt obci 2023: 21. července 2023

Slavnostní vyhlášení výsledků: 12. září 2023 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze

Kontakt: Alexandra Plšková, tel.: 703199 004, e-mail: plskova@abf.cz, www.architektobci.cz

Autor: Architekt obci, tisková zpráva