Divadlo Na zábradlí – zastřešení atria z oceli a skla

publikováno:
autor:
Divadlo Na zábradlí (Foto: archív ALBET metal s. r. o.) Divadlo Na zábradlí (Foto: archív ALBET metal s. r. o.)

Počátkem roku 2015 přišlo Divadlo Na zábradlí v Praze o možnost využívat prostory původního foyer, a to z důvodu ukončení smlouvy o pronájmu. Po komplikovaných jednáních se nakonec zřizovatel rozhodl k rekonstrukci stávajícího atria a celkové modernizaci daného prostoru. V článku je popsáno především konstrukční řešení a vyzdvihnuty použité materiály zastřešení a kotvení.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

  • Název projektu: Prosklení atria Divadla Na zábradlí
  • Realizace konstrukce: ALBET metal, s. r. o.
  • Dodavatel izolačního skla: Saint‑Gobain Construction Products CZ a. s., divize Glassolutions
  • Realizace projektu: 2017

Divadlo Na zábradlí je jedno z nejznámějších menších divadel v Praze a představuje přední scénu současných divadelních tendencí. Bylo založeno roku 1958 Helenou Philipovou, Ivanem Vyskočilem, Jiřím Suchým a Vladimírem Vodičkou. V době „sametové revoluce“ sehrálo významnou roli. Divadlo Na zábradlí je jedinečným inspirativním místem poskytujícím mnoho divadelních a kulturních zážitků.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Rekonstruované atrium divadla nyní disponuje skleněným zastřešením, které je ukloněné od hlavního vstupu do objektu. Vznikl tak reprezentativní prostor pro návštěvníky představení i pro herce a další umělce v rámci pořádání kulturních akcí. Jeho barevnost vychází z nově navržené grafiky divadla: prostor lobby v přízemí sjednocuje tmavá podlaha s jemnou bílou intarzií, patro je naopak světlé. Lehká bílá konstrukce galerie navazuje na historickou pavlač, kterou nechává vyniknout. Nové je také řešení různorodých instalací techniky prostředí. Podstatné je zejména nenápadné řešení větrání a chlazení všech prostor a taktéž elektroinstalace, realizovaná s autonomním sběrnicovým řízením a regulací všech zařízení z jednoho centra.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Nosná ocelová konstrukce pro nové skleněné zastřešení prostoru atria a zároveň pro nové podlahy pavlačí a balkonů je v úrovni 3. NP. Základním nosným prvkem jsou nosníky tvaru Z, které jsou ve spodní části rozvětveny. Dvojice uzavřených průřezů (2 × UPE180) spodní části obchází původní pískovcové krakorce pavlačí, které zůstaly zachovány a jsou uloženy do kapes ve zdivu. U nejdelšího nosníku je jeden z průřezů nahrazen obdélníkovým svařencem z plechů – z důvodu vyššího namáhání.

Na koncový příčník dvojice ze stejného profilu pak navazuje sloupek svařený z plechů. Na tento sloupek pak pokračuje příčel průřezu rovněž svařeného z plechů, tvaru obdélníku s přesahující horní pásnicí na obou stranách. Dva delší nosníky jsou doplněny táhly a svislicemi z kruhových trubek (na vzpínadla o třech polích). Táhla jsou uchycena na styčníkové plechy pomocí systémových koncovek a čepů. Příčle jsou propojeny dvěma mezilehlými rozpěrami z obdélníkové trubky, třetí je v místě napojení příčlí na sloupek. Příčle jsou zavětrovány pomocí táhel M20. V pravé části jsou rozpěry pro zavěšení zasklení zastropení vyneseny sloupky z nového podélníku rozšířeného balkónu, na nějž jsou kolmo uchyceny nosníky. Ty podporují novou stropní desku.

SKLENĚNÁ STŘECHA

Zastřešení atria je provedeno strukturálním bezpečnostním izolačním dvojsklem s pokovením Planitherm XN. Vnější bezpečnostní tvrzené sklo je typu Securit Planiclear o tloušťce 15 mm. Vnitřní bezpečnostní vrstvené sklo je produkt označovaný Stadip 88.2 Planitherm XN. Skla byla různě členitá, což vyplývalo z atypičnosti zasklívaného prostoru. Rastr členění tabulí byl navržen architektem. Veškerá nosná ocelová konstrukce sleduje svou geometrií právě tento rastr.

V místech styků jsou tabule liniově podepřené pomocí T‑profilů, které jsou lokálně zavěšené na hlavní nosné ocelové konstrukci nad nimi. Body zavěšení jsou umístěny do míst křížení jednotlivých linií rastru skleněných tabulí, což tedy automaticky znamená do míst křížení příčlí hlavních vazeb s rozpěrami a pod příčlemi na obvodu zastřešení. V místech styku T‑profilů a stávající stěny atria jsou T‑profily do stěny ukotvené. V místech, kde skleněné tabule přiléhají ke stávajícím stěnám, jsou tabule liniově svisle uloženy na ocelové profily (kotvené do stěn). Na rozhraní prostorů nových pavlačí a nové střechy jsou skleněné tabule uloženy na svislé skleněné desky kotvené do ocelových profilů.

Zastřešením atria vznikl krásny prosvětlený prostor, který
vyzdvihuje výjimečnost původní architektury domu, přičemž
zachovává výhody nově vzniklého zastřešeného prostoru.

ZÁVĚR

Zastřešením atria tak vznikl krásny prosvětlený prostor, který vyzdvihuje výjimečnost původní architektury domu, přičemž zachovává výhody nově vzniklého zastřešeného prostoru. Přestavba se pak kromě atria dotkla i diváckého traktu, kavárny, sociálních zařízení, šatny či výměny sedadel v hledišti. Sezónu 2017 – 2018 si tak diváci užili již v zrekonstruovaných prostorách.

Z podkladů ALBET metal, s. r. o. a Glassolutions