Montovaná třípatrová administrativní hala ve Starém Městě

Administrativní hala s výrobou na klíč Administrativní hala s výrobou na klíč

V článku je popsán koncept a realizace montované novostavby haly, která se nachází v průmyslové zóně ve Starém Městě nedaleko Uherské Hradiště. Stavba je rozdělena na dva objekty, a to třípatrovou administrativní část a jednopodlažní výrobní část. Stavba je navržena s možností budoucího prodloužení a byla realizována formou generální dodávky společností MONT-KOVO, spol. s r. o.

KONCEPCE HALY

Administrativní hala s výrobou je navržena ve tvaru obdélníku 24 × 26 metrů s výškou v atice 8,1 metru (jednopodlažní část objektu) a 11,65 metru (třípodlažní část objektu). Zastavěná plocha haly činí pouhých 624 m2, přičemž podlahová plocha představuje 1 200 m2, z toho 336 m2 je výrobní hala se skladem a 864 m2 pak administrativní část. Architektonicky hala (s ohledem na design a charakter budovy) kombinuje velké skleněné plochy v každém patře administrativy s opláštěním PUR panely a venkovními okenními žaluziemi. Dalšími designovými prvky na hale jsou markýzy nad vstupy do budovy, rohové okenní výplně a rozměrné přístřešky z dvou stran budovy.

Dispozičně je stavba rozdělena na dva samostatné funkční celky, které jsou barevně propojeny. Třípatrovou administrativní halu se sedlovou střechou a atikou, kde se nachází kanceláře, zasedací místnosti, sociální zázemí a zázemí pro zaměstnance. Na halu navazuje výrobní část s příručním skladem a taktéž se sedlovou střechou a atikou osazenou střešním hliníkovým světlíkem (6,0 × 18,2 metru), který sám o sobě zajistí dostatečné prosvětlení haly. Součástí haly jsou i dvě markýzy z obou stran budovy u vjezdů do haly o rozměrech 6,0 × 12,0 × 4,7 metru.

Celý projekt byl realizován formou generální dodávky, jejíž součástí byla kompletní spodní stavba včetně zemních prací, kanalizace, vodovodu, ocelové konstrukce, opláštění, výplně otvorů, klempířských prvků, elektroinstalace, vytápění, vnitřní stavebně konstrukční části, kanceláří, podlah, schodišť, nátěrů, úprav venkovních ploch a komunikace. Hala je vybavena výtahem pro bezbariérový přístup a také venkovními požárními žebříky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Třípodlažní administrativní hala a nižší přiléhající montovaná výrobní hala je navržena s ocelovou nosnou konstrukcí. Stavby jsou řešeny jako dva sousedící, samostatně stojící a na sebe navazující, halové objekty se sedlovým tvarem střechy a sklonem 2 °. Objekt pro administrativní účely je třípodlažní, zatímco výrobní hala je po celé ploše jednopodlažní.

Příčnou tuhost prostorového skeletu konstrukce haly tvoří příčné vazby z profilů IPE a HEA, které jsou navrženy jako kloubově uložené na základovou konstrukci. Jednotlivé příčné vazby haly jsou v podélném směru propojeny systémem střešního a stěnového ztužení, který zajišťuje tuhost v podélném směru. Jako střešní ztužení byl navržen systém trubek a ztužujících rámů. Střešní ztužení se nachází v úrovni příčlí konstrukce. Stěnové ztužení administrativy je navrženo tuze připojenými podélnými stropnicemi a příčnými průvlaky. Stěnové ztužení výroby, které navazuje na střešní ztužení, je navrženo ze systému trubek a kulatin do kříže a zajišťuje přenos sil do základů.

Patro je řešeno nosnými průvlaky z profilů IPE, které jsou tuze připojeny k hlavním nosným sloupům konstrukce. Stropnice jsou pak na krajích propojeny s konstrukcí tuze a vnitřní stropnice jsou s průvlaky spojeny kloubově. Stropnice jsou navrženy taktéž z válcovaných profilů IPE.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Stěnový plášť tvoří sendvičové PIR panely tl. 100 mm v barvě opláštění haly RAL 9006 (bílý hliník), součinitel prostupu tepla je U = 0,222 (W/m2K). Stěnové panely s minerální vlnou jsou použity na vnitřní požární příčku v tloušťce 100 mm v barvě RAL 9006 a se součinitelem prostupu tepla U = 0,411 (W/m2K).

Střecha je tvořena skládaným pláštěm z nosného trapézového plechu s oboustranným lakováním v barvě RAL 9002. Nad nosný trapéz je položena parozábrana z PE fólie, tepelná izolace z tuhých minerálních desek tl. 200 mm a hydroizolační fólie Sika. Součinitel prostupu tepla minerální izolace tl. 200 mm je U = 0,200 (W/m2K). Plastové výplně otvorů jsou použity na okna a dveře. Hala je vybavena sekčními průmyslovými vraty 2 × (3,5 × 4,2 metru). Prosvětlení a cirkulace vzduchu je zajištěna střešními hliníkovým světlíkem (6,0 × 18,2 metru) – U = 1,45 (W/m2k). Součinitel prostupu tepla světlíků je U = 1,450 (Wm2k). Střešní světlík jsou doplněn větracím křídlem a ústřednou počasí s čidlem vítr/déšť.

ZHOTOVITEL STAVBY

Hala byla vystavěna pro společnost Stapak, s. r. o., která se zabývá kompletním servisem v obalových materiálech. Generální dodávku díla provedla společnost MONT-KOVO, spol. s r. o., která na trhu působí již od roku 1995 a má na svém kontě přes 800 montovaných hal. Zákazník si u společnosti MONT-KOVO může nechat zdarma vytvořit nezávaznou cenovou nabídku haly a může vždy očekávat vstřícnost, zkušenost a vysokou úroveň poradenství v této oblasti.

Více informací, fotografií a video z dronu naleznete na stránkách www.montkovo.cz v sekci Reference.

Ing. Tomáš Zouvala
MONT-KOVO, spol. s r. o.