Největší modulární stavba postavená za 191 dní

publikováno:
autor:
Vizualizace interiéru mateřské školy v Benešově Vizualizace interiéru mateřské školy v Benešově

V případě novostavby Mateřské školy Úsměv v Benešově se jedná o největší modulární stavbu v Čechách, která byla postavena za rekordních 191 dní včetně demolice původní stavby.

Novostavba školky je navržena jako dvoupodlažní budova, která zabere 905m2. Kapacita je 140 dětí, pro které je připraveno 5 tříd. V ploše úctyhodných 3 661 m2 je pak navržena zahrada s terénními úpravami a herními prvky.

Výstavba nové mateřské školy byla z hlediska historie stávající školy žádoucí, jelikož technický stav původní školy nevyhovoval a stával se nebezpečným pro samotné uživatele. Pavilónová stavba z roku 1978, jejíž lesk už dávno pominul, a vnitřní i venkovní prostory začínaly být nevyhovující z hlediska hygienických norem i pedagogických trendů dnešní doby.

Architektonicky se jedná o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Jedná se o modulovou stavbu s plnohodnotným opláštěním. Základním principem tohoto opláštění objektu je hravá variace různých odstínů šedých fasádních kazet s provětrávanou mezerou. Vodorovné dominantní prvky fasády tvoří předsazené kastlíky nad okny, které jsou barevně pojaty v několika odstínech. Obvodové stěny jsou řešeny jako sendvičové panely.

Hlavní vstup je řešen bezbariérově a je společný pro všechny třídy MŠ. Na bocích budovy jsou umístěna ocelová schodiště sloužící k úniku v případě požáru. Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Provozně se jedná o objekt s pěti třídami s vlastním zázemím pro děti (šatny, umývárny, sklady hraček a lůžek), pro personál (hygienické zázemí, denní místnosti, sborovna). Mezi další prostory patří multifunkční výuková místnost, dostatečné zázemí pro učitelky, denní místnosti uklízeček, sklady hraček, sklady prádla, moderně vybavená kuchyň, sklady potravin a technologická místnost. Nelze vynechat prostorné zádveří přezouvány a vstupní halu s klouzačkou z druhého nadzemního podlaží, která je bezesporu dominantním prvkem budovy.

Patrová budova školky umožnila naprojektovat a vybudovat rozlehlou zahradu s terénními prvky jako jsou tunely a kopce. Umístěno je zde velké množství herních prvků včetně altánů a domečků. Celý koncept školky i zahrady byl projektován tak, aby splňoval požadavky na polytechnické vzdělávání. Děti si zde nenásilnou formou zažívají zákony fyziky, chemie a dalších přírodovědných věd, což je současným trendem, který rozvíjí v předškolním věku zájem o technické a přírodovědné obory.

Projekt vznikal od počátku v architektonickém a projekčním ateliéru AGE project, s.r.o., od prvních studií až po prováděcí dokumentaci. První návrhy stavby byly pečlivě probírány a prodiskutovány s investorem (město Benešov) i budoucím provozovatelem (MŠ Úsměv). Generálním dodavatelem byla firma PRADAST, spol. s r.o.

Pohledy v PDF.
Příčný řez v PDF.
Půdorys 1. NP v PDF.
Půdorys 2. NP v PDF.
Situace areálu v PDF.
Situace širších vztahů v PDF.