Novostavba čtyřlodní víceúčelové montované haly v Mantově byla dokončena

publikováno:
Výrobu a montáž ocelové konstrukce haly v Mantově měla v režii otrokovická firma Unihal s.r.o. Výrobu a montáž ocelové konstrukce haly v Mantově měla v režii otrokovická firma Unihal s.r.o.

V létě letošního roku byla v Mantově dokončena výstavba moderní víceúčelové montované haly, na kterou bylo zpracováno více než 180 tun železa. Ocelová montovaná hala byla navržena dle požadavků investora tak, aby ji mohl využít k podnikatelským záměrům a dále ji pronajímat.  Výrobu a montáž ocelové konstrukce haly měla v režii otrokovická firma Unihal s.r.o., která na trhu s montovanými halami působí již desátým rokem a s vlastní projekční kanceláří, výrobou a montážními skupinami se specializuje především na kompletní realizaci hal.

Základy stavby 

Montovaná hala v MantověSpodní stavba haly a její založení záleží na mnoha klíčových faktorech, které ji výrazně ovlivňují. Jedná se zejména o hmotnost samotné haly, zatížení sněhem, větrem a geologické poměry. Jako jeden z prvních a hlavních kroků před samotným zahájením stavby montované haly je tedy nutné provést zjištění stavu podkladu zeminy na staveništi, skreslení výkresů haly a statické posouzení haly. 

Montovaná hala v Mantově je kvůli nestabilní zemině založena na betonových patkách průměru 1220mm, které jsou součástí pilot průměru 750mm délky 6,5 metru. Ocelová konstrukce u nově postavené haly je navíc navržena na účinky jeřábu s nosností 10t v každé lodi haly, s čímž bylo také nutno počítat při dimenzování spodní stavby, kdy kromě zatížení vlastní hmotností dráhy a jeřábu se zde projevuje dynamické zatížení z pohybu jeřábu. Montovaná hala je zajímavá především svým atypickým kotvením. Kvůli jeřábovým dráhám je montovaná hala kotvena kloubově se smykovou zarážkou. Všechny ocelové sloupy jsou kotveny pomocí závitových tyčí na chemickou kotvu.  

Ocelová konstrukce haly

Ocelová konstrukce o zastavěné ploše 4.305 m² vyrostla uprostřed průmyslového areálu na okraji Mantova. Objekt o rozměrech 49,15x87,6x9,8m je rozdělen na čtyři lodě v délkách 21,9 metrů.

3D model ocelové konstrukceVýroba celé ocelové konstrukce probíhá na základě výstupů projekčních prací projektantů. Dle projektu se ve výrobě jednotlivé díly nařežou na potřebné rozměry. Vzniklé kusy a vypálené plotny přivaří na požadované dílce. Jako většina dílců, tak i dílce použité na stavbu haly v Mantově, jsou chráněny antikorozní povrchovou úpravou a nástřikem vrchním samozákladujícím polyuretanovým nátěrem v tloušťce 80-100 mikronů. Ocelová konstrukce haly je navržena na požární odolnost R15.

Montáž ocelová konstrukce v MantověNa primární ocelovou konstrukci byly použity sloupy profilu HEA280 S355J2 a vazníky profilu IPE500 S355J2. Nosné ocelové rámy jsou od sebe vzdáleny zhruba 6 metrů. Zásadní vliv na použitém typu oceli má šířka haly, výška haly, sněhové zatížení v oblasti výstavby a uvažování jeřábu v hale. Jednotlivé ocelové rámy mezi sebou mají ztužení z trubek a jeklů, podpůrný sytém vazníků je v dolní části doplněn o systém táhel z kulatin průměru d36. V každé lodi jsou připraveny konzole profilů HEA280 S355J2 ve výšce 5,65m pro doplnění jeřábové dráhy s mostovým jeřábem. Pro vynesení opláštění střechy jsou navrženy vaznice METSEC z tenkostěnných Z profilů. Střešní plášť je tvořen nosným trapézovým plechem se skládanou střechou. Výška haly v atice je 9,8 metrů. Z výroby byly jednotlivé části ocelové konstrukce převezeny na staveniště, kde se montovaly v celé kusy. Součástí dodávky byly i dva požární žebříky se suchovodem v povrchové úpravě žárového zinku. Při montáži ocelové konstrukce byly použity standardní mechanizace, samotná montáž trvala pouhých 6 týdnů.

Ocelové konstrukce
Vnitřní pohled na ocelovou konstrukci haly

 

Autor: Bc. Michaela Kovaříková, Obchodní zástupce