Poutavé projekty z dílny ocelářů

publikováno:
Navržená a realizovaná nástavba průmyslové haly SEKO Aerospace v Lounech je složená z ocelových rámů z válcovaných profilů se samostatnou konstrukcí podlahy nad původní konstrukcí střechy. Navržená a realizovaná nástavba průmyslové haly SEKO Aerospace v Lounech je složená z ocelových rámů z válcovaných profilů se samostatnou konstrukcí podlahy nad původní konstrukcí střechy.

V Lounech se v současnosti staví zajímavý projekt, a to nástavba průmyslové haly o více patrech pro administrativní účely. Náročnou realizaci provádí společnost Unihal specializující se na výrobu specifických ocelových konstrukcí.

Původní výrobní hala byla konstrukčně řešena jako dvoulodní železobetonový skelet zastřešený plochou střechou s nosnou konstrukcí tvořenou železobetonovými panely. Hlavním záměrem investora byla nástavba haly z ocelové konstrukce pro administrativní zázemí. Dále se zde mají nacházet jednací místnosti, spisovna a šatny. Vybudována bude i jídelna na střeše stávajícího objektu.

NÁVRH A REALIZACE NÁSTAVBY PRŮMYSLOVÉ HALY

Navržená a realizovaná nástavba je složená z ocelových rámů z válcovaných profilů se samostatnou konstrukcí podlahy nad původní konstrukcí střechy. Ta je provedena jako nový strop kotvený do nosných prvků stávajícího objektu. Hlavními nosnými prvky jsou zde podélné průvlaky z válcovaných profilů uložené přes krátké sloupky na stávající prefabrikovanou konstrukci původní stavby. Na tyto průvlaky jsou uloženy jednotlivé stropnice z válcovaných profilů. Vlastní podklad pro podlahu tvoří nosný trapézový plech.

Opláštění střechy je realizováno speciálními panely KS 1000 X-DEK tl. 140 mm s folií Alkorplan s izolační IPN pěnou, sklon střechy je minimální 1°. Součinitel prostupu tepla u střešních panelů je U=0,14 W/m2K. Na střeše bude instalován záchytný systém. Stěnové opláštění je tvořeno panely Kingspan KS 1000NF tl. izolačního IPN jádra 120 mm.

Vnitřní dělící příčky budou sádrokartonové, lehce demontovatelné a prosklené. Nové prostory budou mít k dispozici osobní výtah. Ocelová schodiště z původní spodní výrobní haly se napojí na nová schodiště pro další patro objektu a přidá se navíc jedno venkovní schodiště.

Nástavba průmyslové haly SEKO Aerospace, a.s. Louny o více patrech pro administrativní účely. Realizaci provádí společnost Unihal.
Nástavba průmyslové haly SEKO Aerospace, a.s. Louny o více patrech pro administrativní účely. Realizaci provádí společnost Unihal.
 
Nástavba průmyslové haly SEKO Aerospace, a.s. Louny o více patrech pro administrativní účely. Realizaci provádí společnost Unihal.
Nástavba průmyslové haly SEKO Aerospace, a.s. Louny o více patrech pro administrativní účely. Realizaci provádí společnost Unihal.
 

PROJEKTOVÁNÍ A PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVÉ HALY

Další zajímavou a designovou stavbou s ocelovou konstrukcí je nová administrativně skladová hala, která byla vystavěna pro společnost ELPO v Praze. Navržená dvoupodlažní hala je tvořena z rámové ocelové konstrukce s půdorysným rozměrem 15,25 x 58,70 x 6,62 m a 8,04 m a výškou atiky +7,62 a 9,40 m. 

Hala je navržená s pultovou střechou a sklonem 3°. Nosnou konstrukci tvoří ocelové rámy z ocelových válcovaných profilů, ve střešní rovině táhla z trubek. Ztužení a zavětrování je uvažováno pomocí diagonálních táhel a trubek.

Všechny ocelové sloupy rámů jsou kotveny do patek pomocí závitových tyčí na chemickou kotvu. Sloupy do patek jsou kotveny s podlitím zálivkovou hmotou Mapefill. Konstrukci výrobní haly tvoří rámy z válcovaných nosníků o rozponu 11,1 m, 13,1 m a 14,85 m. Modul rámů je mezi osami 4,9 m, 5,42 m, 6,06 m a 6,55 m. Kolem stavebních otvorů pro vrata, dveře a okna jsou namontovány výměny z tenkostěnných uzavřených profilů JAKL ukotvené k nosným ocelovým rámům a k podlaze.

Montovaná hala je opláštěná sendvičovými minerálními panely s tloušťkou minerální vaty 200 mm. Barevně je opláštění dodáno v RAL 7016 a RAL 9007 – kombinace antracit/tmavě stříbrné. Součinitel prostupu tepla u těchto panelů je U=0,20 W/m2K. Střešní část haly je realizována jako skládaný střešní plášť – ve skladbě nosná ocelová konstrukce, nosný TR plech, parozábrana, Combi Roof, PVC folie a separační geotextílie. 

Montovaná hala je doplněna plastovými okny, dveřmi, sekčními ocelovými vraty a požárními žebříky.

Zajímavá a designová stavba s ocelovou konstrukcí - nová administrativně skladová hala, která byla vystavěna pro společnost ELPO v Praze. Foto: ELPO
Zajímavá a designová stavba s ocelovou konstrukcí - nová administrativně skladová hala, která byla vystavěna pro společnost ELPO v Praze. Foto: ELPO
 
Zajímavá a designová stavba s ocelovou konstrukcí - nová administrativně skladová hala, která byla vystavěna pro společnost ELPO v Praze. Foto: ELPO
Zajímavá a designová stavba s ocelovou konstrukcí - nová administrativně skladová hala, která byla vystavěna pro společnost ELPO v Praze. Foto: ELPO
 

Autor: Unihal