Plavená, vrstvená a skla s povlakem od společnosti Guardian Glass mají v Evropě bronzovou certifikaci Cradle to Cradle

Aviatica v Praze Aviatica v Praze

Tři produktové skupiny skel od společnosti Guardian Glass – plavené sklo, sklo s povlakem a vrstvené sklo – vyráběné v osmi evropských závodech mají bronzovou certifikaci Cradle to Cradle.

Produktový standard Cradle to Cradle Certified™ (C2C) je celosvětově uznávaná metodologie používaná k neustálému vyhodnocování udržitelnosti výroby a produktů. Představuje nástroj pro sklářský průmysl v reakci na výzvy cirkulární ekonomiky. Certifikace hodnotí produkty napříč pěti kategoriemi od lidského zdraví po životní prostředí. Její zisk je podmíněn vzestupnou úrovní hodnocení a po dvou letech se vždy vyžaduje obnova. Se vzrůstající úrovní certifikace jsou kladeny stále přísnější požadavky v pěti následujících kategoriích:

  • Zdravé materiály – optimalizace chemických látek, obsažených v materiálech, používaných při navrhování výrobků či budov tak, aby se minimalizoval dopad na lidské zdraví a životní prostředí.
  • Opětovné využití materiálu – design výrobku je zaměřen na eliminaci odpadu tak, aby jednotlivé složky výrobku mohly být plnohodnotně recyklovány.
  • Řízení obnovitelné energie a uhlíkové stopy – budoucnost poháněná obnovitelnou energií, kde výrobci pozitivně ovlivňují energetické zásoby, rovnováhu ekosystémů a udržují uhlík v půdě a vegetaci.
  • Principy „Water Stewardship“ – zacházení s vodou jako s cenným zdrojem pomocí efektivního a strategického řízení. 
  • Sociální spravedlnost – odpovědné obchodní operace a etika pro všechny zúčastněné strany, včetně dodavatelského řetězce a životního prostředí.

VÝHODY NÁKUPU PRODUKTŮ S C2C CERTIFIKACÍ

Designéři produktů, výrobci a značky po celém světě spoléhají na produktový standard Cradle to Cradle Certified™ jako způsob, který přemění dosavadní navrhování a výrobu produktů s příznivým dopadem na planetu a její obyvatele. Rostoucí počet organizací a standardů udržitelnosti, jako jsou LEED a BREEAM, nyní uznává certifikaci produktů Cradle to Cradle Certified™ jako preferované označení, které dopomůže k přijímání odpovědnějších rozhodnutí o nákupu.

Co se týče budov, Charta staveb Cradle to Cradle vybízí architekty a designéry k vytváření pozitivních dopadů a užitečnosti stavby od samého začátku jejich projektu. Návrh a konstrukce budovy by měly být v souladu s Cradle to Cradle principy zahrnující širokou škálu produktů a materiálů C2C.

Získání bronzové certifikace pro výrobky z plaveného, povlakovaného a vrstveného skla znamená pro Guardian Glass důležitý krok ke skloubení výrobních procesů s vizí společnosti „pomáhat lidem zlepšovat jejich životy poskytováním produktů a služeb které ocení více, než jiné alternativy a zároveň tím přispějí k šetrnému nakládání se zdroji.“ Vize zahrnuje nejen energeticky úspornou výrobu skla a skleněných výrobků, ale také zvýšený komfort uživatelů budov.

„Do procesu certifikace C2C se zapojilo osm našich evropských výrobních závodů a přibližně 60 zaměstnanců napříč 15 obory. Zisk bronzového certifikátu tak pro společnost Guardian Glass znamená skvělý úspěch a zároveň potvrzuje náš trvalý závazek a investice z pozice globálního lídra v odpovědné a udržitelné výrobě a zpracování skla,“ uvedl viceprezident společnosti Guardiann Glass pro Evropu Guus Boekhoudt. Cradle to Cradle Certified ™ je certifikační značka licencovaná Institutem pro inovace Cradle to Cradle.

Michal Hronský
Guardian Glass S.A.