Organica představuje završení přeměny brownfieldu Nová Karolina

Budova má organickou kompozici díky svým čtyřem parabolickým ramenům, které se symetricky obtáčí kolem osy. Budova má organickou kompozici díky svým čtyřem parabolickým ramenům, které se symetricky obtáčí kolem osy.

Organica se bezpochyby řadí mezi nejvýraznější projekty v rámci Moravskoslezského kraje. Pro investiční a developerskou společnost CONTERA představovala pilotní projekt v oblasti administrativního rozvoje. Jako inteligentní, ekologicky ohleduplná budova, nesoucí v sobě prvky kvalitní organické architektury, zaujala významné místo v kontextu lokality.

HISTORIE ÚZEMÍ

Oblast Karolina se rozprostírá na 30 hektarech nedaleko centra Ostravy. Dříve zde byly továrny těžkého průmyslu, koksovna a stejnojmenný důl. Postupem času se výroba utlumila a místo se proměnilo v brownfield. Přestože v 90. letech panovaly dohady, co finálně s nevyužitým industriálním územím bude, provedla se finančně náročná sanace. Ve dvou etapách byly odčerpány dehtovité látky, proběhlo odtěžení kontaminované zeminy toxickými látkami a pomocí termické desorpce se podařilo vyčistit více než 500 tisíc tun zeminy. V roce 2005 byla vyhlášena urbanistická soutěž na přeměnu brownfieldu a místu se začalo říkat Nová Karolina.

V roce 2012 zde byl otevřen obchodní dům Forum Nová Karolina, o rok později pak kancelářský objekt Nová Karolina Park a následovaly bytové domy Rezidence Nová Karolina.

Zeleň v atriu kopíruje organický design využíváním kruhových tvarů.Transformaci na nové obchodní administrativní centrum města letos na podzim završila kancelářská budova Organica. Projekt za 1,5 miliardy korun realizovala investiční a developerská společnost CONTERA jako svůj první projekt v sektoru administrativní výstavby. Contera si totiž všímala, že Ostrava se postupně posouvá dopředu, oprošťuje se od těžkého průmyslu, pracuje na proměně zeleně, parků i dalšího veřejného prostoru a přetváří se v moderní západní metropoli. „Contera se v Ostravě dosud soustředila převážně na development průmyslových parků, které jsou ale důležitým odrazovým můstkem pro rozvoj služeb s vyšší přidanou hodnotou. Město je také důležitým obchodním uzlem v rámci střední Evropy a součástí aglomerace s několika miliony lidí. Jsme rádi, že s naší Organicou jsme k tomu rozvoji přispěli,“ doplnil Dušan Kastl, výkonný ředitel společnosti CONTERA.

Pozemky CONTERA koupila v dubnu roku 2020 a ještě stejného roku začala pracovat na projektové dokumentaci. Stavební práce započaly v červenci 2021, přičemž stavba se dokončila a zkolaudovala letos v srpnu.

INFO O PROJEKTU
Kancelářské, retailové a ostatní prostory: 25 845 m2
Počet parkovacích míst: 317
Architektonický návrh: Schindler Seko Architekti
Developer, investor: CONTERA
Investice: 1,5 miliardy korun

 

ORGANICKÁ ARCHITEKTURA

Jak už sám název objektu napovídá, budova má organickou kompozici díky svým čtyřem parabolickým ramenům, které se symetricky obtáčí kolem osy. Rozpínají se do nároží, po stranách stahují a tím se otevírají do svého okolí.

Do samotného srdce objektu je umístěno atrium, z něhož se vstupuje dovnitř. Jde o klidovou zónu vnitřního světa Organicy. „Atrium slouží jako pobytový prostor s předzahrádkou kavárny, zelení a zároveň představuje ‚rozcestník‘ na cestě do budovy. Proudění osob tak neprobíhá pouze v interiéru, ale i v exteriéru budovy. S tím úzce souvisí pohyb po atriu orientovaný do atriové fasády, která po celou dobu průchodu nabízí kontakt s exteriérovou zelení,“ vysvětluje Ladislava Hadačová, architektka ateliéru Schindler Seko Architekti.

Také zeleň kopíruje organický design využíváním například kruhových tvarů.

V objektu se nacházejí dvě podzemní podlaží pro parkování, kde zajímavým prvkem, a ne zcela obvyklým, je princip parkování v kruhu. V parkingu jsou dvě kružnice: větší uvnitř – kolem obou jsou rozmístěna parkovací stání a uvnitř menší jsou dvě půlkruhové rampy, které spojují obě podzemní podlaží. Tento systém rozložení parkovacích stání umožnil konstrukčnímu systému návaznost až do nadzemních podlaží.

Přízemí se skládá z recepce, kanceláří, prostorné restaurace, fitness, kavárny a několika obchodních jednotek. V prvním až pátém nadzemním patře se rozprostírají kanceláře. První čtyři mají standardní podlahovou plochu 4 200 m2, páté s 2 958 m2 ustupuje. Aby do kanceláří proudilo co nejvíce denního světla pro práci, rozmístění stolů kopíruje parabolický tvar budovy. Také do nejužších míst domu, kde se fasáda z atria sbíhá spolu s vnější strukturovanou fasádou, byl navržen velký otevřený prostor. Do středu kvadrantů jsou umístěny výtahová lobby, schodiště, technické zázemí a toalety.

FASÁDA

Inspirací pro návrh fasádního pláště bylo industriální ozubené kolo.Inspirací pro návrh fasádního pláště bylo industriální ozubené kolo, které jako by vypadlo z těžební věže a prorůstá jím zeleň. Kratší část zubu je pevná a každý druhý modul je doplněný o otevíravou klapku, jež umožňuje přístup čerstvého vzduchu do budovy. Delší segment je prosklený. Zvlášť velký důraz byl zde kladen na transparentnost skel, a proto byla použita speciální sklovina nezkreslující pohled z interiéru do exteriéru a naopak.

Na římsy byl použit nerezový plech s perforací, aby odrazy slunečního světla umocňovaly organický tvar budovy, který se při pohybu kolem ní neustále proměňuje. Perforace navíc dodává římsám vzdušnost, lehkost a vytváří podobu závoje.

TECHNOLOGIE

Organica neodkazuje jen k organické architektuře, ale rovněž k udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Budova získala certifikaci BREAAM na úrovni Excellent. Na střeše se nachází vlastní fotovoltaická elektrárna zajišťující částečnou soběstačnost odběru elektrické energie. Zeleň je zavlažována pomocí dešťové vody. A místo plastových karet si zaměstnanci otevírají dveře společných prostor a turnikety přes telefon či chytré hodinky. Jedním kliknutím si v aplikaci rezervují místo pro parkování, zasedací místnost nebo si mohou i objednat jídlo.

CONTERA

Česká developerská a investiční skupina zaměřující se na investice v oblasti komerčního developmentu. Staví a provozuje průmyslové Contera Parky. Věnuje se i nemovitostem v maloobchodu a nově i kancelářským projektům. Dokončené stavby vkládá do nemovitostních fondů, jejichž kompletní správu také zajišťuje. V oblasti průmyslových nemovitostí spolupracuje s globální skupinou TPG RE.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ORGANICY

Vstupní lobby IT společnost Tietoevry, která si v budově pronajímá zhruba dvě třetiny kancelářských prostor.Slavnostní otevření komerční budovy Organica proběhlo 11. října. Kromě Contery se ho účastnila i skandinávská IT společnost Tietoevry, která si v budově pronajímá zhruba dvě třetiny kancelářských prostor. „Organica je skvělým příkladem odpovědného přístupu soukromých investorů k místu, ve kterém působí. Jednak je zde úspěšná světová IT firma, která s městem spolupracuje i na jeho rozvoji, a společně s ní developer, který postavil moderní, ekologickou a zajímavou budovu. V obou případech jde o významné počiny,“ uzavírá primátor statutárního města Ostrava Jan Dohnal.