Projektanti se neformálně setkali na pražském Střeleckém ostrově

publikováno:
U rautu a již tradičního závěrečného opékání špekáčků na Střeleckém ostrově s kulisou Národního divadla v pozadí se dlouho do noci diskutovalo nad budoucností stavařiny. U rautu a již tradičního závěrečného opékání špekáčků na Střeleckém ostrově s kulisou Národního divadla v pozadí se dlouho do noci diskutovalo nad budoucností stavařiny.

Letošní osmý ročník pracovně-společenského setkání projektantů a statiků, kterou pravidelně pořádá firma PohlCon, přinesl kromě teoretického představení produktu SECUFLEX®  i jeho praktické ukázky. Těsnicí systém pro čerstvé betony není horkou novinkou. Mateřská společnost PohlCon ho v Německu používá více než 15 let. Do České republiky ale proniká pomalu. Proti tradičnímu asfaltování má přidané hodnoty v protiradonové ochraně a též odolnosti proti bludným proudům, což je využíváno například v budovách nemocnic, letišť, ale i v bytové zástavbě, která se nachází na problematickém podloží.

PohlCon a projektanti - společné fotoMichal Voplakal, jednatel stavební společnosti PohlCon (dříve Jordahl&Pfeifer), si je vědom, že inovace, které zkvalitňují stavební proces, potřebují své garanty a také pilotní projekty. Proto přizval ke spolupráci kolegy z akademické sféry. Sérii měření odolnosti proti radonu svěřil do týmu profesora ČVUT Martina Jiránka. Odolnost proti bludným proudům zase ověřovala pražská firma JEKU, která se zabývá ochranou ocelových součástí staveb před korozními vlivy způsobenými právě bludnými proudy. Pilotní projekty, mezi něž patří velké vinařství a řada bytových domů, dlouhodobě analyzují členové týmu PohlCon jsou ochotni své poznatky sdílet.

Protože investoři posuzují nejen kvalitu, ale i cenu, nabídl Michal Voplakal z PohlCon příznivé cenové srovnání použití těsnicího systému Secuflex oproti asfaltu. Tu navíc ještě umocňuje jednodušší manipulace s produktem na stavbě.

U rautu a již tradičního závěrečného opékání špekáčků na Střeleckém ostrově s kulisou Národního divadla v pozadí se dlouho do noci diskutovalo nad budoucností stavařiny. Dokud bude v rukou srdcařů–odborníků, můžeme se dívat vpřed bez obav.

Autor: PohlCon, tisková zpráva