V březnu 2019 zahájila provoz nová profilovací linka na sekundární ocelové konstrukce firmy voestalpine Profilform

Významný producent sekundárních ocelových konstrukcí – voestalpine Profilform, patřící do rakouského ocelářského koncernu voestalpine AG, instaloval v březnu letošního roku do své haly zcela novou linku na výrobu ocelových vaznic, paždíků a dalších komponent pro stavebnictví. „Produkce se tak dostala na vyšší úroveň, a to především z hlediska výrobních možností. Dojde k rozšíření sortimentu o nové profily, což nám umožní proniknout do takových typů staveb, kde jsme dříve neměli šanci se dostat. V konečném důsledku se zvýší úroveň oboru ocelových konstrukcí i uplatnění tohoto materiálu na trhu,“ uvedl Ing. Marek Hladík, jednatel a ředitel společnosti voestalpine Profilform s. r. o., která je leaderem na trhu v regionu střední a východní Evropy.

Automatizovanou profilovací linku v hodnotě tří milionů amerických dolarů vyrobila společnost BRADBURY COMPANY z Kansasu. Šlo již o třetí instalaci tohoto producenta ve voestalpine Profilform. „Volba na našeho tradičního dodavatele padla i proto, že za 15 let provozu jejich linek byla zaznamenána pouze jediná delší porucha – konkrétně třídenní. Cokoliv bylo potřeba řešit, třeba i o víkendu nebo svátcích, bylo ze strany amerických partnerů bez výhrad akceptováno. Jejich techniky si zveme na servis cca jednou ročně, mnoho technických problémů (hlavně softwarového rázu) se totiž řeší na dálku,“ uvedl M. Hladík.

LINKA NAPLŇUJE PŘEDSTAVY INVESTORA

Nová linka disponuje modernějším konstrukčním řešením, a to především u profilovací stolice a sestavy lisů. Dokáže zpracovávat širší paletu vstupních materiálů a celá linka umožňuje vyšší variabilitu, a to jak v oblasti nabízeného sortimentu profilů, tak ve výrobních možnostech – například v různorodosti otvorů, který jsme dnes schopni provést v jednom dílci. Nové zařízení dokáže tvarovat plechy o tloušťkách až 3,5 milimetru (dříve pouze 3 milimetry) s mezí kluzu až 500 MPa. I nová modernější linka se dokáže lépe vyrovnat s tolerancí a různorodostí materiálových charakteristik zpracovávaných ocelí.

Na nové lince se již s úspěchem rozeběhla výroba i tzv. profilu C+. Ten má oproti profilu C dvojité vyztužení pásnice a lze jej vyrábět až do výšky 452 mm, stejně tak jako i Z a C profily. „V rámci sekundárních konstrukcí to hraje docela velkou roli a umožňuje aplikovat ocelové nosníky tam, kde to dříve nešlo. Poptávka roste například v oblasti konstrukcí vestavěných pater do halových objektů, nových i stávajících objektů, které si noví vlastníci chtějí upravit podle svých potřeb. Jednou z cest, jak se dostat do konstrukcí tohoto typu, je právě profil C+, který má potenciál na to, abychom byli schopni dodávat kompletní vodorovné konstrukce vestavěných pater,“ naznačuje jednatel voestalpine Profilform. „Možnost nabízet rozsáhlejší sortiment profilů větších výšek a tlouštěk námumožní dostat se do projektů, kde to dříve nebylo možné. Příkladem je aktuální velká zakázka do Polska, kde dodáváme 130 tun střešních vaznic, především v novém sortimentu. Ten nám umožní splnit konstrukční požadavky na velká rozpětí, což byl požadavek polského projektu. Rozvíjíme se, ale naší strategií není dodávat kompletní ocelové konstrukce pro haly, včetně primárních, ale abychom byli stále leaderem na trhu v oblasti sekundárních konstrukcí,“ poznamenává Marek Hladík.

Montáž nové linky začala v polovině ledna 2019 a byla ukončena v polovině března, kdy byl zahájen zkušební provoz, který trval 14 dnů. Financování projektu bylo realizováno ze 100 % z vlastních zdrojů koncernu voestalpine AG. Životnost nové linky je předpokládaná na 20 let.

STÁVAJÍCÍ LINKA JIŽ SLOUŽÍ V JIŽNÍ AMERICE

Instalaci nové linky, která nahradila historicky první vaznicovou „trať“ ve výrobních prostorách Profilform, předcházela koordinovaná demontáž. Původní linka byla následně převezena do sesterské společnosti do brazilského města Caxias do Sul ve státě Rio Grande do Sul. Pro zajímavost, stávající linka z Vyškova se přes Atlantik dopravovala v pěti kontejnerech, nová linka z USA do Evropy pak plula na lodi uložená v osmi kontejnerech. „Naše sesterská společnost voestalpine Meincol v Brazílii vyhodnotila, že sortiment, ve kterém jsme my tak úspěšní na evropském trhu, by chtěla nabídnout i jihoamerickému teritoriu. Rozjezd však bude probíhat postupně, resp. uvedení sekundárních konstrukcí na trh a prosazení se v konkurenci bude chtít čas. I to byl jeden z důvodů instalace sice staršího, ale prověřeného stroje, navíc výrazně levnějšího. Náklady na pořízení nové tratě by byly několikanásobné, což bylo pro začátek v Brazílii vyhodnoceno nakonec jako rizikové,“ vysvětluje vzájemnou transakci jednatel vyškovské firmy.

Jihoamerický výrobce ocelových profilů, který je cca pětinásobně větší než česká sestra, tak rozšíří svůj stávající sortiment standartních profilů, svařovaných trubek, jackelů a tenkostěnných profilů (například pro kabiny nákladních a zemědělských strojů) i o sekundární ocelové konstrukce – jako jsou vaznice a paždíky. Ty by měly najít uplatnění především v rámci různorodých halových objektů.

„Prvotní úvahy o tom, že my prodáme svou nejstarší a koupíme si novou linku, se objevily v prosinci roku 2016. Po počáteční skepsi brazilské strany, se však proces velmi rychle rozeběhl, a to především díky výbornému technickému stavu původního zařízení. Brazilským partnerům jsme poskytli veškeré naše produktové know how, maximální podporu pro zavedení výroby a zaškolení obsluhy. Koordinace všech činností (včetně demontáže) a prací byla na tak vysoké úrovni, že se realizace projektu splnila v požadovaném čase a v předpokládaných nákladech. Linka jim bude sloužit bez potřeby větší repase cca dalších 7 let, což by mělo na úvodní rozjezd jejich byznysu stačit,“ dodává M. Hladík.

Související články