Velká část areálu VFN na Karlově nám. v Praze projde rozsáhlou modernizací

publikováno:
autor:
Vizualizace příkladu pracoviště gynekologicko-porodnické kliniky VFN Vizualizace příkladu pracoviště gynekologicko-porodnické kliniky VFN

Památkově chráněný areál Všeobecné fakultní nemocnice (dále jen VFN) v Praze 2 na Karlově náměstí se chystá na rozsáhlou modernizaci. Ta bude probíhat v několika etapách během následujících let počínaje srpnem příštího roku. Kromě vybudování nového pavilonu v rámci kliniky hematologie se modernizace prostor dočkají gynekologicko-porodnická klinika v Apolinářské ulici, klinika kardiologie a angiologie, a dále také kliniky psychiatrie a chirurgie. Nyní je v plném proudu přípravný proces digitální pasportizace, během něhož se do online databáze shromažďují informace o stavebně-technickém stavu jednotlivých budov a prostor VFN. Takto zpracovaná data jsou nezbytným základem pro zavedení jednotného online systému pro budoucí údržbu a správu. Zároveň také umožní provést plánovanou rekonstrukci s využitím moderní technologie BIM, která je nejen u veřejných zakázek významným pomocníkem při dodržování stanoveného rozpočtu a časového harmonogramu. Projekční a inženýrské práce v systému BIM zajišťuje společnost Archcom ve spolupráci se Studiem Acht. Celková investice do modernizace areálu VFN se bude pohybovat v řádu několika miliard korun.

Jako jedna z prvních se částečné modernizace dočká gynekologicko-porodnická klinika v historické budově bývalé Zemské porodnice v Apolinářské ulici. Ústav patří k největším zařízením svého druhu u nás i v Evropě a současně je jednou z největších budov v samotném areálu VFN. K jeho základním posláním patří nejen léčebná, ale také pedagogická a vědecko-výzkumná činnost. Pracují zde jak zaměstnanci VFN, tak 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V první fázi proběhne rekonstrukce a modernizace porodních pokojů včetně jednotlivých technologií a dále zázemí pro pacientky a lékaře. V současnosti se již intenzivně pracuje na technické pasportizaci; všechny projekční práce jsou prováděny s využitím inovativní technologie BIM, která je základní podmínkou pro nezbytnou digitalizaci ve stavebnictví. V jejím rámci vznikne vícerozměrný model modernizovaných staveb (tzv. BIM model), který bude sloužit jako otevřená databáze o jednotlivých budovách a umožní efektivní předávání dat mezi všemi účastníky stavebního procesu a správy nemovitostí. Konkrétně při modernizaci v areálu VFN se využívá software BIM 5D, který nad rámec 3D modelu zohledňuje další dvě významné funkcionality: harmonogram výstavby a čerpání nákladů (4D), jakož i cenové relace stavebních prací (5D). 

„Zavádění procesů BIM ve správě budov je velkou výzvou do budoucna pro každého klienta, avšak projekční práce v systému BIM jsou základem a odrazovým můstkem k celkové digitalizaci správy v rámci facility managementu (FM),“ komentuje Martin Malý, ředitel společnosti Archcom, která se na projektování a výstavbu v BIM 5D specializuje. V tomto systému jsou veškerá data sdílena v reálném čase a online na zabezpečené cloudové platformě, což přispívá k efektivní spolupráci a vzájemné koordinaci všech účastníků realizace. „Je zřejmé, že výstavba nového projektu ´na zelené louce´ se bude od rekonstrukce vždy lišit, nicméně principy využívání BIM technologie zůstávají v obou případech stejné. Při rekonstrukcích je BIM významným pomocníkem, který umožňuje lepší prostorovou koordinaci ve stávajících prostorách. Budova bývalé Zemské porodnice je památkově chráněným objektem a všechny stavební úpravy se musí koordinovat s památkáři, takže BIM značně usnadňuje i celkové řízení projektu. Navíc veškeré nákladové informace jsou na jednom místě a lehce kontrolovatelné, což je nejen u veřejných zakázek velmi žádoucí,“ doplňuje Martin Malý.

Do roku 2025 by měl být ve VFN kompletně zavedený BIM systém včetně databáze FM pro správu a řízení budov v areálu. Současné projekční práce a výstupní dokumentace v BIM 5D připravují podklady pro vznik této BIM/FM databáze. Společnost Archcom byla pověřena také přípravou konceptu části databáze BIM/FM v návaznosti na stavebně-technické investice v areálu v dalším období. Jan Novák, vedoucí investičního odboru VFN, k tomu dodává: „Od zavedení systému BIM pro správu areálu si slibujeme větší přehlednost a celistvost všech informací v jednom virtuálním modelu budovy a jeho FM databázi. Uživatelem těchto digitalizovaných dat přitom nebude pouze správa budov, ale i všechna navazující oddělení v rámci zajišťování denního chodu nemocnice.“

Modernizace části Zemské porodnice v Apolinářské ulici začne již příští rok v srpnu a probíhat bude po dobu pěti měsíců. Stavební práce budou rozděleny do několika etap tak, aby co nejméně ovlivnily komfort zdejších zaměstnanců i pacientů. „Jsme rádi, že v tomto směru můžeme poskytnout naše zkušenosti s výstavbou zdravotnických zařízení v České republice. Areál na Karlově náměstí má svoje kulturně-historické návaznosti a při naší práci musíme skloubit řadu zdánlivě protichůdných požadavků účastníků výstavby, nicméně spolupráce s tak významným partnerem, jakým VFN bezesporu je, nás velmi těší,“ uzavírá Václav Hlaváček, ředitel Studia Acht.

Aktuálně

Blíží se uzávěrka pro přihlašování děl do 8. ročníku České ceny za architekturu. Pospěšte si!

Přihlášku je možné podat do 13. dubna 2023 prostřednictvím online formuláře, a to bezplatně.

O vítězství v nejprestižnější tuzemské architektonické soutěži letos rozhodne Winy Maas, Taba Rasti, Joakim Lindmarker, Gilma Teodora Gylytė, Maike van Stiphout, Deyan Sudjic a Oliver Sadovský.

Kalendář akcí