Vrtání kotev pro pylon mostu Komárno

Pohled na místo vrtání Pohled na místo vrtání

Po dobu tří dnů, od 24. srpna 2018, vrtal specializovaný tým Robina Třetiny a Romana Wojnara (jádrové vrtání, řezání a broušení betonu a železobetonu diamantovou metodou) kotvy pro potřeby usazení první části nového pylonu o hmotnosti 35 tun pro Most Komárno. Celkem bylo navrtáno 92 vrtů průměru 35 milimetrů a hloubky 600 mm. Součástí třídenní akce bylo i vypláchnutí, vyčištění a vysátí vrtu. Pro potřeby vlepení závitových tyčí M30 byly pomocí aku vytlačovací pistole aplikovány chemické epoxidové injektážní malty FIS EM 585 (Fischer). Pro potřeby kotvení bylo aplikováno 63 kusů závitových tyčí M 30 (žárově pozinkovaných) o pevnosti 8.8. od firmy Hilti.

Vrtání probíhalo na předem daných bodech vyznačených geodetem. Velké nároky byly stanoveny na přesnost ustavení vrtací sestavy na místo vrtu a na kolmost vrtáku.

Vrtalo se do čerstvého betonu a nezohledňovala se poloha výztuže. Pro případ podélné výztuže byly připraveny vrtáky 35/2 mm, ale nakonec nebyly vůbec potřeba. I když byly hned při prvních dvou vrtech zničeny dvě korunky, celková spotřeba nijak nevybočila z předpokladů. Beton s tzv. dunajským štěrkem se obecně vrtá výrazně složitěji, než betony v Česku. Pro správné kolmé ustavení závitových tyčí v přesné linii byla použitá vodováha. Kotvy jsou zatíženy hlavně na tlak, z tohoto důvodu tahové zkoušky neproběhly.

Specializovaný tým na jádrové vrtání, řezání a broušení betonu a železobetonu diamantovou metodou se (mimo zakázku ve slovenském Komárně) v posledních dvou letech podílel například na unikátním řezání stěn pro výrobce bazénů Berndorf Bäderbau v Bystřici nebo náročném vrtání sond na mostě Legií v Praze, vrtání pilíře pro spřaženou nosnou konstrukci mostu (realizace pro firmu Freyssinet) v lokalitě Čadca‑Horelica, či řezání mostů v Brně‑Černovicích a ve Frýdlantě nad Ostravicí – kotouče o průměru 2,2 metru. V loňském roce taktéž zahájili svou účast na modernizaci plavební komory Vodního díla Gabčíkovo, kde pro společnost Metrostav pracují dodnes.

Více informací o službách a nejzajímavějších referencích „této party“ najdete na www.vrtanibetonu.net a www.jlrdiamond.cz.

Související články