V Česku stojí tisíce „mostů nikoho”. Nejsou nikde evidovány, chybí jim údržba. Hrozí havárie, varují experti

publikováno:
Mosty s neznámým vlastníkem jsou zdrojem potenciálních problémů včetně možných havárií. Mosty s neznámým vlastníkem jsou zdrojem potenciálních problémů včetně možných havárií.

Až 20 tisíc mostů v České republice není podle odhadů expertů nikde evidováno, nikdo tak netuší, kde je jejich vlastníkem a patrně se o ně také nikdo nestará. Jsou proto zdrojem potenciálních problémů včetně možných havárií.

„Obecně nejhorší stav je u mostů ve správě měst a obcí. Zde jsou určitě města, která do mostů investují a starají se, většinou se jedná o ta větší, jako třeba Praha. U středních a menších měst a obcí mohou být ale prostředky omezenější a setkal jsem se i s případy, kdy obec nevěděla, že jí nějaký most patří, že má provádět hlavní prohlídky, vést mostní evidenci a tak podobně,” říká profesor Pavel Ryjáček, vedoucí Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT a odborný garant mezinárodního sympozia Mosty.

O takový most se podle Ryjáčka nikdo nestará a chátrá do té doby, než se objeví nějaké vizuální projevy – propadlina, otvor v mostovce – v horším případě až když se propadne pod nějakým těžším vozidlem.

Obecně nejhorší stav je u mostů ve správě měst a obcí.
Obecně nejhorší stav je u mostů ve správě měst a obcí.


Mostařům dochází trpělivost, nabízejí pomocnou ruku

Na problematiku „mostů nikoho” upozorňují mostaři dlouhodobě. Teď jim ale dochází trpělivost. Shodlo se na tom více než osm stovek z nich, kteří se ve dnech 25. – 26. dubna 2024 scházejí v Brně na mostařském sympoziu pořádaném letos už po 29.

Odborníci jsou připraveni obrátit se na Svaz měst a obcí s nabídkou uspořádat cyklus seminářů, kde vysvětlí, jak zajistit evidenci a tím i bezpečnost i ve stávajících podmínkách. Dosud totiž neexistuje žádná centrální databáze, která by evidovala všechny mosty ve správě měst a obcí. 

„Stávající databáze Systému hospodaření s mosty (BMS) eviduje jen ty mosty, které tam daný vlastník zadá – a pokud o nich například neví nebo má vlastní databázi někde v šanonu, tak je samozřejmě nemůže ani nikam zadávat,” vysvětluje Dana Wangler, předsedkyně přípravného výboru sympozia, které tradičně pořádá společnost Sekurkon.

S nabídkou pomoci se proto chystají odborníci obrátit na Svaz měst a obcí. Jsou připraveni pro ně uspořádat cyklus seminářů, kde vysvětlí, jak zajistit evidenci a tím i bezpečnost i ve stávajících podmínkách.  

Na Slovensku už mosty kolabují

„Stačí se podívat na Slovensko, kde v posledních letech zkolabovalo několik mostů z předpjatého betonu,” připomíná Tomáš Měřínský, prezident České asociace ocelových konstrukcí (ČAOK).  

Odborníci jsou připraveni obrátit se na Svaz měst a obcí s nabídkou uspořádat cyklus seminářů, kde vysvětlí, jak zajistit evidenci a tím i bezpečnost i ve stávajících podmínkách. „Naštěstí se o nich vědělo a nedošlo k žádným ztrátám na životech. Bohužel, pokud máte most, kde je nefunkční izolace, kde zatéká prosolená voda přímo k předpínací výztuži, může v jediném okamžiku dojít k náhlému kolapsu,” varuje Měřínský.

Fatální následky to pak podle něj může mít, když k tomu dojde u mostu, který vede přes železniční trať nebo dálnici. „A není to tak dávno, kdy o podobném kolapsu psala média v severní Itálii,” uzavírá prezident ČAOK.

„Setkáváme se často s tím, že ve státní správě i samosprávě chybí zkušení, kvalifikovaní a především motivovaní úředníci, kteří nejen rozumí stavebnictví, ale dokáží také přesvědčit politiky a vysvětlit jim reálné dopady problémů, které způsobí podfinancování údržby dopravní infrastruktury,“ konstatuje Michal Drahorád, místopředseda představenstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. „Naše profesní komora sdílí obavy mostních inženýrů a podporuje nabízenou pomoc,“ dodává.

Autor: Sekurkon, tisková zpráva

Foto: Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT