Co se dokázalo za rok rekonstrukce Průmyslového paláce?

Průmyslový palác. Výkopové práce na levém křídle. Realizace: Metrostav, Syner a Avers. Foto: Jiří Šebek Průmyslový palác. Výkopové práce na levém křídle. Realizace: Metrostav, Syner a Avers. Foto: Jiří Šebek

Průmyslový palác je jednou z dominant Prahy. Secesní stavba s ocelovou konstrukcí posetá vitrážemi z českého skla byla navržena architektem Bedřichem Münzbergerem a projektována inženýrem Františkem Prášilem. Do provozu byla uvedena v roce 1891 při příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Od té doby sice objekt procházel stavebními úpravami, nikdy ne však rozsáhlými a investičně nákladnými. Chátral a přestával reagovat na moderní požadavky doby. To vše umocnil požár levého křídla v roce 2008. Na jednu z největších rekonstrukcí v novodobé historii se město připravovalo 13 let – jde o její klíčový investiční projekt. Nyní uplynul rok od započetí stavebních prací, co všechno se dokázalo?

Průmyslový palác. Výkopové práce na levém křídle. Realizace: Metrostav, Syner a Avers.V architektuře a stavebnictví slovo rekonstrukce znamená návrat k nedochovanému stavu. Jde o znovusestrojení a v případě Průmyslového paláce to platí dvojnásob. Když na stavbě stojíte, máte pocit, že se historická památka opětovně staví, z té původní se zachovává pramálo, a může za to její špatný stav. 

Stále probíhají desítky dodatečných destruktivních i nedestruktivních průzkumů prověřujících detailní stávající stav původních částí budovy, a na základě nich dochází k následným úpravám projektové dokumentace. Je jasné, že náročnost celé rekonstrukce tak narůstá nejen z hlediska času, ale i financí. 

Hotovo by mělo být v roce 2025 a nic by na tom nemění fakt, že se na magistrátu hlavního města Prahy vystřídal radní pro majetek, transparentnost a legislativu, který má projekt v gesci. Adam Zábranský, pod něhož projekt nově spadá, potvrzuje:

„Udělám z pozice radního maximum pro to, aby se Průmyslový palác stal výkladní skříní pomyslné brány do Stromovky. Bezesporu je stěžejním projektem, na který budu v rámci pokračujících rekonstrukcí v hlavním městě upírat svou pozornost.“

 

ROK REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÉHO PALÁCE

Průmyslový palác. Výkopové práce na levém křídle. Realizace: Metrostav, Syner a Avers.Za rozsáhlou rekonstrukcí Průmyslového paláce stojí konsorcium firem Metrostav, Avers a Syner. V současnosti se dokončily výkopové práce v levém křídle a hotové jsou i vrty pro tepelná čerpadla. V jedné části se začíná s pokládáním základové desky, v druhé pak se dokončuje podchycení základů stávající střední haly a jejího foyer, kde bude třeba vystavět i nový suterén, jenž byl z důvodu špatného stavu stržen. Ve střední hale, směrem k onomu levému křídlu, se částečně demontovaly historické vitráže, které poničil požár. Nahrazeny budou zcela novými.

Rozsáhlé práce se odehrávají také ve střední hale i pravém křídle paláce, kde došlo k revizi technologických kanálů, jež zabírají zhruba čtvrtinu jejich celkové plochy. V pravém křídle navíc vznikají dva nové železobetonové kolektory určené pro budoucí propojení severní a jižní části paláce technickými rozvody.

Co se týká exteriérů, jsou z jedné třetiny v hrubé podobě vyštukovány fasády na stávajících křídlech. A minimálně další rok bude probíhat komplexní rekonstrukce snesené hodinové věže.

 

SANACE OCELOVÉ KONSTRUKCE

To, co se však stává po roce rekonstrukce Průmyslového paláce stěžejní, je sanace ocelové konstrukce, která tvoří páteř celé stavby, a to jak střední haly spolu s hodinovou věží a věžičkami, tak levého i pravého křídla. Na mnoha místech bude třeba ocelovou konstrukci zpřístupnit. David Čech, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav přibližuje:

„V 50. letech byla velká část konstrukcí zakryta přestavbou dle návrhu pana architekta Smetany, proto nyní stavba prochází řadou dodatečných bouracích prací. Po zpřístupnění je částečně ocelová konstrukce nahrubo otryskána a dochází k vyhodnocení jejího aktuální stavu. Už nyní je jasné, že je potřeba na některých místech určité části vyztužit, jinde zase budou přidány celé nové prvky pro zvýšení nosnosti, na které následně přivaříme nýty, abychom dodrželi původní vzhled konstrukce. Práce pak završí finální nátěr v olivově šedém odstínu.“

  • V tuto chvíli je nahrubo otryskáno téměř 5.000 m2 ocelových konstrukcí, které představují přibližně 25 % všech ploch střední haly 
  • Zesíleno bylo již více jak 10 % konstrukcí, čemuž odpovídá 20 tun oceli 
  • Pro levé křídlo se vyrobilo zhruba 20 % kompletně nové ocelové konstrukce


Podle Tomáše Hübla, předsedy představenstva Výstaviště Praha, pokračují stavební práce dle připraveného harmonogramu:

„Jsem moc rád, že celosvětové události a celkově situace na trhu, co se týče zdražování materiálů nebo jejich nedostatek, nezastavily dostavbu Průmyslového paláce. Jsou věci, které nikdo z nás nemůže ovlivnit, ale i přes tyto nepříznivé okolnosti propsané do našich každodenních životů pokračuje stavba paláce dle původního plánu.“ Po svém dokončení by Průmyslový palác měl nabídnout jeden z největších krytých špičkových prostor pro akce ve střední Evropě.