Rekonstrukce vozovny Slovany musela proběhnout za plného provozu

Není náhoda, že na zakázce rekonstrukce vozovny Slovany v Plzni se podílí Metrostav a jeho Divize 1. Ta se totiž v Plzni podílela už na rekonstrukci objektu Měšťanské besedy a výstavbě II. etapy Vědeckotechnického parku, objektů Západočeské univerzity, nemocnice a na řadě administrativních, bytových a infrastrukturních projektů. Zjišťovali jsme, jak se jí daří zvládat modernizace vozovny a jak vypadá zhruba po roce stavebních prací.

Plzeňské městské dopravní podniky přidělily zakázku rekonstrukce vozovny Slovany sdružení tří firem, které vede Metrostav, konkrétně pak divize 1. Dalšími členy konsorcia jsou firmy Berger Bohemia a slovenská TSS Grade.

PROČ VOZOVNA POTŘEBOVALA REKONSTRUOVAT

Vozovna byla uvedena do provozu v roce 1943. Tehdy stačila jedna hala, která v okolí stála osamoceně. V šedesátých letech se přistavila druhá. Na konci osmdesátých let přibyla ke dvěma stávajícím halám ještě jedna dvoukolejná. Od té doby se areál už nerozrůstal a nemodernizoval, takže s postupem času se budovy ocitly ve špatném technickém stavu. Nevyhovující bylo také vybavení a zázemí pro zaměstnance. A v neposlední řadě nebyla dostatečná ani kapacita hal.

Rekonstrukce vozovny SlovanyVyvstala však ještě jedna otázka, a to nejpalčivější – co udělat s propadajícími se kolejemi? Vozovna totiž byla postavena namísto bývalého pískového lomu, což tenkrát nevadilo, protože tehdejší tramvaje měly výrazně nižší hmotnost. Roman Zarzycký, první náměstek primátora a předseda představenstva Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) obhajoval modernizaci areálu: „Jedná se o nezbytnou investici, jelikož váha tramvají, které jsou v současné době ve vozovně odstaveny, je často až šestinásobná.“ Protože objekt celkově nesplňoval požadavky na moderní veřejnou hromadnou dopravu, rozhodlo se město a PMDP objekt modernizovat. Z Evropských fondů získali 720 miliónů korun, které pokryly část z celkových nákladů 1,698 miliardy korun.

PLÁN MODERNIZACE

Tramvajová vozovna Slovany je jediná v Plzni a tak bylo nezbytné, aby modernizace objektu, tedy bourání i stavba nových hal, probíhala za plného provozu a neohrozil se chod veřejné hromadné dopravy.

Rekonstrukce vozovny Slovany, Michal TulpaIng. Michal Tulpa, vedoucí projektů z divize 1 Metrostav potvrzuje: „Ano, je to tak. Práci musíme hodně koordinovat. Všechny objekty se z důvodu zachování provozu staví postupně. Navíc v tomto projektu jsou spojeny výstavby ocelových hal s komplikovaným založením, administrativní budovy, kolejové harfy a mimo jiné i kompletně nové přilehlé komunikace s tramvajovým tělesem.“ Metrostav divize 1 se snaží modernizací vozovny zlepšit i životní prostředí, a proto přichází s chytrými technologiemi a řešeními. Počítá s odstíněním hluku z kolejové dopravy směrem od obytných objektů. Tepelnou zátěž snižuje tak, že modernizovaná vozovna bude mít vegetativní střechu o úctyhodné rozloze 16 000 m2. Zelená střecha navíc umožní akumulaci dešťové vody do nádrží a tu pak ekologicky využije pro mytí tramvajových vozidel. Vybuduje se tedy dosud chybějící myčka, diagnostika kol nebo průjezdné koleje usnadňující provoz ve vozovně.

MICHAL TULPA

Vystudoval management a ekonomiku ve stavebnictví na ČVUT a VUT. Již při studiích začal pracovat v Metrostavu a spolurealizoval polyfunkční dům U DUBU a na něj navazující bytovou výstavbu II. a III. etapy. Před rokem se stal ředitelem stavby Rekonstrukce vozovny Slovany v Plzni.

Navíc nové haly jsou projektované tak, že se do nich bez problémů vejdou i zamýšlené extra dlouhé tramvaje s délkou kolem 40 metrů, které dopravní podniky už poptávají.

PRŮBĚH REKONSTRUKCE

Aktuálně je tomu rok, co modernizace vozovny Slovany začala a kompletně přebudovávaný areál pomalu začíná dostávat nový vzhled.

Konstrukce menší haly pro opravu a údržbu tramvají „OUT“ už stojí. Probíhají zde nejrůznější řemeslné práce a profese na vystrojování haly včetně dokončování pokládky kolejí, osazování technologie myčky tramvají, přípravné práce pro osazení soustruhu nebo strojního zařízení pro měření profilu jízdních kol. Střešní konstrukce je již dokončena včetně položení vrstvy „zelené střechy“. Hned vedle roste větší hala pro odstav tramvají „ODT“, kde ocelová nosná konstrukce vestibulu a střechy je téměř dokončena. Následně se počítá s provedením základové desky, namontováním kolejí a vystrojením haly příslušnými technologiemi. Současně bude probíhat i celé opláštění.

RETENČNÍ NÁDRŽ, Haly „OUT“Na místě původního vjezdu do areálu vozovny a výpravny již stojí část nové provozně-administrativní budovy „PAB“, konkrétně nová měnírna, což je zdroj pro napájení tramvají. Aktuálně tedy vedle sebe stojí měnírny dvě. Nová, která po vystrojení příslušnou technologií nahradí starou a ta se bude moci následně zdemolovat. Za zmínku také stojí, že nová administrativní budova se nachází půdorysně na místě stávající měnírny, takže až po jejím přepojení a demolici bude možné zahájit plnou výstavbu. Kromě areálu probíhá i rekonstrukce přilehlých komunikací Slovanské aleje od ulice Skladová po křižovatku Francouzská, neboť původní vjezd do vozovny byl zrušen a nahrazen novým vjezdem a výjezdem z ulice Slovanská alej. Bylo kompletně vyměněno nevyhovující podloží, opraveny trasy pitné vody a plynu. Proběhlo přeložení velkého množství kabelových a optických tras. Byly částečně vybudovány nové koleje, trakční sloupy, veřejné osvětlení, světelné signalizační zařízení, živičné povrchy a chodníky. Zbývá dokončit část komunikací parkovací zálivy nebo přístřešky pro nové zastávky.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Investor: Plzeňské městské dopravní podniky a. s.
Projektant: sdružení Metroprojekt Praha a. s. a Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.
Zhotovitel: sdružení firem Metrostav a. s. (vedoucí sdružení), BERGER BOHEMIA a. s. a TSS Grade a. s.

Zatím netknutá stávající hala denních kontrol a prohlídek „DOKP“ slouží spolu s provizorním zázemím servisní organizaci, která provádí údržbu a opravu tramvají. Po dokončení haly „OUT“ a jejím uvedení do zkušebního provozu začnou demoliční práce i na této hale DOKP a na jejím místě bude vybudována třetí a nejmenší hala „VST“.

RETENČNÍ NÁDRŽ, Haly „OUT“Současně postupují i veškeré práce uvnitř areálu vozovny. Byla dokončena vjezdová kolejová harfa, která je zatím bez napojení na haly a brzy začnou práce i na výjezdové harfě. Spolu s tím se odehrává budování komunikací, inženýrských sítí, osvětlení a trakčního vedení v celém areálu. Ing. Michal Tulpa, vedoucí projektů z Divize 1 Metrostav uzavírá: „Všechny práce probíhají za stálého provozu dopravních podniků a servisní organizace. Z tohoto důvodu je tento projekt mimo jiné značně náročný na koordinaci a na organizaci na staveništi, kde je každý metr čtvereční využíván pro skladování materiálu nebo jako provizorní komunikace a tato situace se neustále mění spolu s postupem výstavby.“ Uvedení do zkušebního provozu je plánováno ke konci roku 2022.

Martina Tůmová, ve spolupráci s Yvonou Vágnerovou, Lukášem Pekárkem 
Metrostav, divize 1

Související články