Main - Město a světlo

Automatizace a digitalizace v podmínkách Liberty Ostrava

publikováno:
autor:
Miroslav Hýbl Miroslav Hýbl

Možná ta aktuální situace s celosvětovou virovou epidemii ještě více "roztočí kola" trendu digitalizace a automatizace. Videorozhovorem s Miroslavem Hýblem, ředitelem závodu Automatizace společnosti Liberty Ostrava, se vracíme k loňskému MSV v Brně a projektu Digitální továrna, kdy jsme si povídali nejen o trendech, ale i o  novém typu důlní výztuže, který firma představila právě v rámci 61. ročníku MSV v Brně. Produkt disponuje lepšími mechanickými a pevnostními vlastnostmi. Následně se Stanislav Cieslar šéfredaktor časopisu KONSTRUKCE ptal na uplatnění tohoto výrobku, kterému se v branži říká „hajcman“, na trhu a postupně diskutéři přešli k problematice automatizace těžkých hutních provozů a s tím související trendem digitalizace. Miroslav Hýbl představil několik proběhlých a probíhajících investic v této oblasti – čili digitalizace a nasazení robotů, což by mělo zvýšit produktivitu práce, nahradit těžkou práci lidí a přispět ke konkurenceschopnosti hutního závodu. Zaměřil se taktéž na plány hutě do budoucna a pohled své společnosti na oblast kybernetické bezpečnosti. Jak s těmito všemi plány "zamává" aktuální situace, to je velkou a neznámou otázkou, resp. odpovědí...