Automatizace a digitalizace v podmínkách Liberty Ostrava

publikováno:
autor:
Miroslav Hýbl Miroslav Hýbl

Možná ta aktuální situace s celosvětovou virovou epidemii ještě více "roztočí kola" trendu digitalizace a automatizace. Videorozhovorem s Miroslavem Hýblem, ředitelem závodu Automatizace společnosti Liberty Ostrava, se vracíme k loňskému MSV v Brně a projektu Digitální továrna, kdy jsme si povídali nejen o trendech, ale i o  novém typu důlní výztuže, který firma představila právě v rámci 61. ročníku MSV v Brně. Produkt disponuje lepšími mechanickými a pevnostními vlastnostmi. Následně se Stanislav Cieslar šéfredaktor časopisu KONSTRUKCE ptal na uplatnění tohoto výrobku, kterému se v branži říká „hajcman“, na trhu a postupně diskutéři přešli k problematice automatizace těžkých hutních provozů a s tím související trendem digitalizace. Miroslav Hýbl představil několik proběhlých a probíhajících investic v této oblasti – čili digitalizace a nasazení robotů, což by mělo zvýšit produktivitu práce, nahradit těžkou práci lidí a přispět ke konkurenceschopnosti hutního závodu. Zaměřil se taktéž na plány hutě do budoucna a pohled své společnosti na oblast kybernetické bezpečnosti. Jak s těmito všemi plány "zamává" aktuální situace, to je velkou a neznámou otázkou, resp. odpovědí...

Aktuálně

V Praze vznikne nová čtvrť. Nové Dvory mají schválenou územní studii. Stavět se začne za 5 let. Lokalita Nových Dvorů je klíčovým, téměř 50 hektarovým, územím pro rozvoj města. Nově byla dokončena a schválena územní studie, na jejímž základě zde vznikne nová čtvrť u budoucí stanice metra D Nové Dvory, a také místa pro rekreaci a sport. Lokalita se nachází na území především městské části Praha 4 a Praha 12. Transformační lokalita Nové Dvory patří k největším územím v majetku hlavního města. Okolo nové stanice metra vybuduje Praha městskou čtvrť s dostupným nájemním bydlením, kompletní veřejnou infrastrukturou a vybaveností. Územní studie ZDE

Kalendář akcí