Jaroslav Koukal: Základní normy a předpisy pro navrhování a provádění ocelových konstrukcí v České republice

V rámci odborné konference SVAR 2021, která se konala 11. března formou online, si mohli účastníci připomenout přehled základních norem a předpisů v oboru ocelových konstrukcí. "Opakování je matka moudrosti" a proto se o úvodní prezentaci konference postaral profesor Jaroslav Koukal z Českého svářečského ústavu.

Získáte taktéž informaci o základním legislativním rámci, který musí výrobci ocelových konstrukcí splnit. Po skončení přednášky se můžete podívat na krátké prezentace partnerů konference - společností ESAB, FANUC a GCE v oblasti automatizace výroby ocelových konstrukcí, resp. možnosti automatizace svařování. Video si můžete spustit kliknutím na symbol "Play". Prezentace profesora Koukala v PDF je ke stažení ZDE.

Související články