Využití dronů pro vizuální kontroly

Ing. Tomáš Ryba ze společnosti nazvané Správa informačních technologií města Plzně byl dalším přednášejícím na odborné konferenci SVAR 2021, kterou pořádala společnost Konstrukce Media s.r.o. formou online 11. března.

Ve své přednášce se zaměřil na využití dronů v rámci např. inspekcí mostních konstrukcí nebo vizuálních kontrol střešních konstrukcí, vnitřních prostor velkých palivových nádrží, ocelových a mostních konstrukcí. Popisoval jak antikolizní drony Elios umožňují shromažďovat data, jak pracují a jaké výhody z použití této technologie má objednatel.

Související články