Jan Macák laureátem Ceny Milana Pražáka Asociace korozních inženýrů za rok 2023

publikováno:
Laureátem Ceny Milana Pražáka za rok 2023 je doc. Ing. Jan Macák, CSc., který je jednou z nejvýznamnějších osobností oborů energetiky a koroze v energetice v České republice. Laureátem Ceny Milana Pražáka za rok 2023 je doc. Ing. Jan Macák, CSc., který je jednou z nejvýznamnějších osobností oborů energetiky a koroze v energetice v České republice.

Asociace korozních inženýrů (AKI) uděluje každý rok Cenu Milana Pražáka osobnosti s významným a dlouhodobým přínosem v oblasti korozního inženýrství, protikorozní ochrany nebo vědeckého poznání v oblasti koroze z akademické, výzkumné nebo aplikační sféry.

Laureát Ceny Milana Pražáka za rok 2023 doc. Ing. Jan Macák, CSc.Laureátem Ceny Milana Pražáka za rok 2023 je doc. Ing. Jan Macák, CSc., který je jednou z nejvýznamnějších osobností oborů energetiky a koroze v energetice v České republice. Dlouhodobě působí na Ústavu energetiky VŠCHT Praha na pozicích výzkumníka, pedagoga i vedoucího. K obhajobě dovedl několik desítek studentů bakalářských, magisterských i doktorských programů. Na celoškolské úrovni předsedal vědecko-výzkumnému výboru akademického senátu. Dlouhodobě se zabývá odolností materiálů v prostředích energetických provozů, přispěl k porozumění chování povrchových vrstev a rozvoji in situ elektrochemických měření v extrémních podmínkách vysokých teplot a tlaků. Dlouhodobě spolupracuje s odborníky a praktiky z CV Řež, s.r.o., ČEZ, a.s. a ÚJP Zbraslav, a.s. a s vědci z Finska, Holandska, Belgie, Německa, Velké Británie a dalších zemí.

V rámci Asociace korozních inženýrů přispívá k výuce v kurzu Korozní inženýr, spolupracuje na řešení výzkumných projektů i zakázek se členy asociace a je pravidelným účastníkem a spoluorganizátorem konference AKI. Dále se aktivně angažuje v sesterské EFC, kde je členem WP4 Nuclear Corrosion a rovněž se významně podílí na práci odborné skupiny ECG-COMON (European Cooperation Group for Corrosion Monitoring of Nuclear Materials), ve které pracuje jako člen exekutivního výboru pro výzkum.

Cena bude Janu Macákovi předána během 26. konference AKI Koroze a protikorozní ochrana materiálů dne 1. listopadu 2023.

Cenu uděluje AKI od roku 2016 na paměť Milana Pražáka, který obohatil korozní výzkum zejména aplikacemi elektrochemických metod. Jeho pionýrská činnost ve Státním výzkumném ústavu ochrany materiálů a celoživotní nezištné sdílení znalostí pomohlo následujícím generacím českých a slovenských korozníků získat světově silnou pozici. V minulých letech obdrželi Cenu Milana Pražáka profesor Pavel Novák, Ing. Robert Bartoníček, profesor Vladimír Číhal, Ing. Petr Szeląg, Ing. Vladimír Kučera a docent Jaroslav Bystrianský.

Asociace korozních inženýrů, z.s. (AKI) je nezisková organizace, která byla založena v roce 1990 pracovníky v oboru korozního inženýrství a povrchových úprav. Je členem Evropské korozní federace (EFC), Světové korozní organizace (WCO) a nominuje zástupce ČR do Mezinárodní korozní rady (ICC). Vedle Ceny Milana Pražáka uděluje každoročně cenu za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci v oblasti koroze, cenu za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany, pořádá konferenci Koroze a protikorozní ochrana materiálů, kurzy Korozní inženýr a Korozní technik a vydává časopis KOM.

Autor: Tomáš Prošek, prezident AKI