Seminář Elektronický stavební deník a společné datové prostředí: Digitální komunikace v praxi

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Cílem semináře, který se bude konat 2. března 2021 on-line formou, je seznámit účastníky s rolí společných datových prostředí a digitálních nástrojů, jako je elektronický stavební deník v kontextu BIM a související digitalizace. Ve třech hodinových blocích budou představeny nezbytné základy a principy, praktické zkušenosti se zaváděním konkrétních digitalizovaných agend a novinky v oblasti legislativy znamenající povinnost digitalizovat. Účastníci semináře získají informace i o § 152 stavebního zákona, který od 1. ledna 2021 stanovuje stavebníkovi povinnost u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě.

Událost pořádá vzdělávací společnost Sekurkon, s.r.o. ve spolupráci s CCConsulting s.r.o. přes aplikaci Microsoft Teams. Lektorem semináře bude Jakub Forman - produktový ředitel společnosti, specializující se na dodávky software pro stavebnictví.

Program:

  • Digitalizace a BIM (Management vs. Modeling), životní cyklus projektu, základní pojmy, možnosti digitalizace, subjekty formulující standardy BIM, jaké jsou role účastníků, očekávání, překážky, postupy a aktuální stav.
  • Společné datové prostředí/CDE – Dělení informací (dokumenty a data), procesy, 3D modely, stavební náklady (rozpočet a kalkulace, měření, změny během výstavby, prostavěnost, fakturace), harmonogram, finanční plán, business inteligence, virtuální a rozšířená realita, internet věcí, napojení na ostatní systém, praktické zkušenosti.
  • Elektronický stavební deník, diskuze – aktuální legislativa a praktické zkušenosti.

Více informací a možnost registrace je k dispozici ZDE.

Aktuálně

V Praze vznikne nová čtvrť. Nové Dvory mají schválenou územní studii. Stavět se začne za 5 let. Lokalita Nových Dvorů je klíčovým, téměř 50 hektarovým, územím pro rozvoj města. Nově byla dokončena a schválena územní studie, na jejímž základě zde vznikne nová čtvrť u budoucí stanice metra D Nové Dvory, a také místa pro rekreaci a sport. Lokalita se nachází na území především městské části Praha 4 a Praha 12. Transformační lokalita Nové Dvory patří k největším územím v majetku hlavního města. Okolo nové stanice metra vybuduje Praha městskou čtvrť s dostupným nájemním bydlením, kompletní veřejnou infrastrukturou a vybaveností. Územní studie ZDE

Kalendář akcí