Vítkovická střední průmyslová škola – nejvíce táhne obor Letecký mechanik

publikováno:
autor:

V současné době Vítkovickou střední průmyslovou školu navštěvuje cca 700 žáků, které vzdělává kolektiv pedagogických pracovníků - 35 učitelů teorie a 33 učitelů odborného výcviku. Střední odborná škola nabízí obory zaměřené na strojírenství, mechatroniku a elektrotechniku ve tříletých a čtyřletých oborech. V současnosti také vyučuje automechaniky, truhláře a ekonomy. Značnému zájmu žáků se těší obor Letecký mechanik. Menší zájem je bohužel o obory Hutník-operátor a Modelář, přestože mají podporu ze strany významných zaměstnavatelů regionu Moravskoslezského kraje.

Proto, aby si škola udržela vysoký standard vzdělávání, aby byla úspěšnou na trhu a mohla připravovat budoucí absolventy na budoucí uplatnění, musí pružně reagovat na změny a technický pokrok. V minulém školním roce nově vybavila čtyři své učebny, aby podpořila výuku technických předmětů zaměřených na strojírenství. Díky partnerství v projektu Odborného, kariérového a polytechnického vzdělávání škola nově vybavila učebními a didaktickými pomůckami učebny matematiky a mechatroniky. Ve spolupráci s regionální automobilkou škola získala vánoční dárek v podobě nového SUV automobilu (sportovně užitkové vozidlo), který slouží k výuce odborného výcviku automechaniků. To vše vede ke zkvalitnění vyučování a podpoří rozvoj odborných kompetencí. Škola hodlá využít možností k dovybavení dílen o obráběcí centra a získat software pro navrhování a virtualizace.

Výčet zapojení a úspěchů žáků této školy by byl dlouhý. Vedení instituce podporuje žáky ve zdravém soutěžení, aby mohli své schopnosti a vědomosti srovnávat s ostatními na polích strojních i elektrotechnických, např. při závodech autíček na vodíkové pohony.

Škola neustále rozvíjí spolupráci s významnými podnikatelskými subjekty regionu. S vybranými firmami úspěšně implementuje prvky duálního vzdělávání. Odborníci z řad pedagogických pracovníků vzdělávají zaměstnance spolupracujících firem podle jejich požadavků a potřeb. V případě zájmu škola zajišťuje výuku a přípravu k získání profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací.

Pro řadu firem připravuje svářeče ve školní svářečské škole, zajišťuje školení v řízení motorových vozidel řidičského oprávnění skupiny „C“ nebo pravidelné vzdělávání a přezkoušení z odborné způsobilosti v elektrotechnice.   

Kontaktní informace:

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hasičská 49, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
+420 596 764 777
Email skola@vitkovice.cz
Web http://www.vitkovice.cz/web/vitkovicka-sps
Facebook: https://www.facebook.com/vitkovickastredni


„Když budeme inovovat, výsledkem pak může být vzdělávací program, který mladé osloví,

uvedl v rozhovoru pro časopise KONSTRUKCE Ing. Josef Lukosz – ředitel VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

O nedostatku technicky vzdělaných lidí se hovoří roky a roky. Co konkrétně byste navrhoval Vy, aby se stav zlepšil?
Souhlasím, že o technicky vzdělané lidi je velký zájem. Na druhé straně vnímám i obavy budoucích žáků, jestli učivo technické školy zvládnou a jestli následně budou úspěšní v daných profesích. Musíme proto změnit myšlení i představy žáků, připravovat je na zvládání praktických úkolů už na základní škole, vyučovat zajímavě a smysluplně předměty, do kterých lze zařadit technicky orientované pasáže včetně možností řešení. V rámci spolupráce se základními školami se zaměřujeme na aktivní prezentaci technických oborů s ukázkami činností, které si mohou osmáci a deváťáci sami vyzkoušet.

Jak jste aktivní v oslovování základních škol?
Škola má propracovaný systém spolupráce se základními školami, které zveme na prohlídky, případně je navštěvují naši vyučující a prezentují žákům jednotlivé obory a jejich profesní uplatnění. Organizujeme dny otevřených dveří, během kterých mohou nahlédnout do hodin a zapojit se přímo do výuky. Nedílnou součástí jsou i prezentace firem, se kterými spolupracujeme. Naše škola se také aktivně prezentuje na burzách povolání a přehlídkách středních škol konajících se v našem kraji.

Naše obory prezentujeme tak, aby budoucí studenti byli informovaní o možnostech a získaných odborných kompetencích, které následně využijí na trhu práce. Vedle školních stipendijních programů nabízíme studentům možnost firemních stipendií a nabídky uplatnění ve spolupracujících firmách po skončení studia.

Jak byste ohodnotil úroveň vašich mistrů odborného výcviku a co je potřeba udělat pro to, abyste v tomto směru jejich úroveň zvýšili.
Škola je tak dobrá, jak dobré má vyučující. Vím, že na naše zkušené a odborně erudované kolegy se mohu spolehnout. Učitelé odborného i teoretického vyučování ale především pracují s lidmi, proto musíme vytvářet podmínky pro jejich práci, nezapomínat na další vzdělávání a podporovat jejich další růst. Vztahy s našimi žáky budujeme a stavíme na důvěře a vzájemném respektu, abychom podpořili prestiž učitelského poslání.

Uveďte specifikum školy, unikátní obor?
Připravujeme mladé lidi na život v 21. století tak, aby naši elektrotechnici, mechatronici, strojaři, seřizovači CNC, automechanici, truhláři, letečtí mechanici a ekonomové našli uplatnění na trhu práce v našem regionu, České republice či Evropské unii. Byl bych rád, aby co nejvíce absolventů zůstalo v Moravskoslezském kraji a vraceli se na naši školu, aby se podělili o své úspěchy.

Diskutovaným tématem je i úroveň mladých průmyslováků, techniků… Co konkrétního byste navrhoval, aby byla úroveň absolventů vyšší?
Plnění rámcových a školních vzdělávacích programů je pro každou školu povinností. Důležité je ale také inovovat, zahrnout nejnovější poznatky z technického vývoje, nové formy a možnosti výuky. Výsledkem má být vzdělávací program, který osloví žáky, bude zajímavý a ideálně je bude motivovat k tomu, aby se tématům školních hodin věnovali i doma.

Jak by měl vypadat ideální vztah: škola/zástupci průmyslové sféry?
Mezi školou a průmyslovou sférou by měl být vztah takový, ve kterém se jednotliví aktéři mohou na sebe spolehnout, znají své silné i slabé stránky, sdílejí své zkušenosti a vědí, jak druhému pomáhat řešit jednotlivé výzvy.


Jakub Nota (obor: Mechanik seřizovač, 4. ročník): „Vím, že jsem si vybral správně. O strojařinu je zájem.“

Co nebo kdo stál za tím, že ses rozhodl studovat technický obor?
Rozhodoval jsem se sám, ale do poslední chvíle jsem nevěděl, kterou školu studovat. Zvažoval jsem totiž různé školy technického zaměření. Byl jsem se podívat na dnech otevřených dveří VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY a prohlédl jsem si budovu školy i dílny. Získané informace mě přesvědčily, že strojařina je zajímavý obor se širokým uplatněním. I když jsem přesně nevěděl, do čeho jdu, jsem přesvědčený, že jsem si vybral správně.

Co máš na svém oboru nejraději?
Nejvíc si cením odborného výcviku, kde uplatňujeme všechno, co jsme se ve škole naučili. Já mám konkrétně praxi ve firmě Liberty Ostrava, a. s., jako mechanik-seřizovač hlídám provoz CNC strojů, měním polotovary a některé situace už dokážu vyřešit i sám.

Jak bys ohodnotil náročnost výuky? S čím máš největší problémy a proč?
Nejnáročnější jsou oborné předměty a mně konkrétně ještě dělá trochu problém český jazyk, protože mým rodným jazykem je slovenština.

Kdybys byl pro nějaké zatraktivnění výuky nebo praxe, co bys navrhoval „nasadit“?
Současná forma výuky je pro mě dostatečně atraktivní, vyučující nám učivo vysvětlují na konkrétních výrobcích a kde to není organizačně možné, tak nám pouštějí například instruktážní videa. Možná bych uvítal více tematicky zaměřených exkurzí do firem.

Abys u toho, co vystuduješ, zůstal, co by Tě nejvíce přesvědčilo v řemesle pokračovat?
Řemeslo, kterému bych se rád věnoval, by mělo být perspektivní z hlediska budoucího uplatnění. Vím, že musím mít taky vztah k práci, kterou budu dělat, musí mě bavit a být i náležitě finančně ohodnocená. To ale naštěstí práce v oblasti strojírenství už nyní je.


SVÁŘEČSKÉ ŠKOLY V REGIONU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Vítkovická střední průmyslová škola, Svářečská škola - Provádí zaškolovací kurzy, základní kurzy, přípravné kurzy k úředním zkouškám, periodické zkoušky svářečů

Svářečská škola 020 Bruntál s.r.o. - kurzy svařování, kurzy evropských zkoušek svářečů a periodické přezkoušení svářečů.

Český svářečský ústav - Ústav se zabývá výzkumem a vývojem svařování, školením, certifikacemi a inspekcemi.

Svářečská škola a rekvalifikační centrum Studénka s.r.o. - provoz svářečské školy a rekvalifikačního centra - základní zkoušky svařování dle normy ČSN 05 0705 a periodické přezkoušení svářečů dle normy ČSN EN 287-1,ČSN EN ISO 9606-2.

RIVS, s.r.o. - rekvalifikační kurzy pro jeřábníky, vazače, obsluhy manipulačních vozíků, kurzy svařování a jazykové kurzy.

Vícha - Weld, s.r.o. - kurzy obloukového, ručního i kyslíko-acetylenového svařování, svářečské práce a periodické přezkoušení svářečů z bezpečnosti.

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA KRAVAŘE s.r.o. - nabídka kurzů a školení pro firmy

SVAR-TEST-CZ, s.r.o. - svářečská škola s nabídkou základního i úředního kurzu dle ČSN EN 287-1 ve všech metodách, zaškolovací kurzy svářečů v řezání kyslíkem či plazmou nebo letování a podobně, svářečské práce na zakázku, služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Svářečská škola 111, s.r.o. - základní svářečské a přípravné kurzy na úřední zkoušky, zaškolení dělníků a periodického přezkoušení svářečů.

Svářečská škola GARANT WELD s.r.o. - základní kurz svařování, úřední (státní) zkoušky, periodické zkoušky…

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA - Ing. Helena Urbanová – zaškolení ČSN 050705, základní kurzy, mezinárodní kurzy

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA PLC Services a.s. - Přípravné kurzy svařování zakončené zkouškou dle norem ČSN, EN, ISO pro různé metody a typy materiálů. Zaškolení pracovníků pro řezání, dělení materiálu, stehování, pájení a jiné. Periodická školení a přezkoušení svářečského personálu, obnovovací kurzy a zkoušky.

Svářečská škola - Střední odborná škola Třineckých železáren - kurzy svařování (elektrickým obloukem, plamenem, úřední zkoušky, stehování, řezání, pálení, přezkoušení svářečů). Re/kvalifikační kurzy k získání požadované kvalifikace v návaznosti na studijní a učební obory školy, svářečské práce, svařování barevných kovů, hliníku, nerezové oceli a litiny.

Svářečská škola a školicí středisko KNOTEK - základní a úřední kurzy svařování elektrickým obloukem a plamenem, školení řidičů manipulačních vozíků + revize, školení elektromontérů dle vyhl. ČBÚP a ČBÚ č. 50/78 Sb., školení jeřábníků, vazačů a lešenářů

Svářecí technika, svářečská škola Jakub Navrátil - Svářečská škola s více než 25 letou tradicí, vedená pod evidenčním číslem české svářečské společnosti CWS-ANB 11-060. Realizuje veškeré svářečské kurzy: základní kurzy a zaškolení pracovníků dle ČSN 050705, mezinárodní zkoušky dle ČSN EN ISO 9606, případně zkoušky svářečských operátorů dle ČSN EN ISO 14732. Provádí zkoušky svařování kovů i plastů.

Svářečská škola PROFI-WELD, s.r.o. - zaškolení pracovníků na svářečské práce, základní kurzy a přezkoušení dle normy ČSN 050705, přípravné kurzy a zkoušky dle normy ČSN EN 287, zaškolení operátoru robotu a automatu dle ČSN EN 1418, pravidelné přezkušování svářečů, vazačský, jeřábnický průkaz