Zahájení studia Korozní inženýr 2022 se blíží. Stále máte možnost se přihlásit

publikováno:

15. března v 9:00 hodin se zahájí studium Korozní inženýr na Fakultě strojní ČVUT v Praze. V případě, že jste se ještě nestihli přihlásit, tak máte ještě možnost se zúčastnit.

Odborná úroveň osob vykonávající odborné a manažerské činnosti v povrchářských oborech a jejich řádná způsobilost musí být pro bezproblémové vykonávání kvalifikovaných prací s certifikací podle platné legislativy a v souladu se změním standardu APC Std-401 „Kvalifikace a certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany“.

Certifikovaní pracovníci musí mít, stejně jako v jiných oborech, teoretické a praktické vědomosti v rozsahu, ve kterém provádějí činnosti při práci projekční, inspekční, při hodnocení rizik a při řízení odborných pracovišť tohoto zaměření.

HARMONOGRAM STUDIA

1. semestr: Materiály, koroze a protikorozní ochrana (celkem 72 hodin)
1. Základy koroze a formy koroze (6)
2. Strojírenské materiály (12)
3. Fyzikální chemie (6)
4. Degradační korozní mechanismy (6)
5. Koroze dle prostředí (8)
6. Korozní charakteristiky materiálů (10)
7. Koroze v průmyslu (6)
8. Konstrukční zásady protikorozní ochrany (6)
9. Korozní inženýrství, inspekční činnost (6)
10. Tribologie. Ochrana proti opotřebení (6)

2. semestr: Technologie povrchových úprav (celkem 72 hodin)
10. Předúpravy a čištění povrchu (6)
11. Kovové povlaky, technologie, aplikace (6)
12. Galvanické pokovení (10)
13. Nekovové anorganické povlaky a konverzní vrstvy (6)
14. Žárové pokovení (6)
15. Nátěrové hmoty (NH) a systémy, technologie nanášení (6)
16. Práškové plasty (PP) a technologie povlakování (4)
17. Dočasná protikorozní ochrana (4)
18. Kontrola kvality a zkušebnictví v oboru povrchových úprav (8)
19. Ekologie povrchových úprav. Čištění a úprava vody (6)
20. Exkurze na vybraná pracoviště (10)

Více na www.povrchari.cz

Související články