Main - Město a světlo

Zahájení studia Korozní inženýr 2022 se blíží. Stále máte možnost se přihlásit

publikováno:

15. března v 9:00 hodin se zahájí studium Korozní inženýr na Fakultě strojní ČVUT v Praze. V případě, že jste se ještě nestihli přihlásit, tak máte ještě možnost se zúčastnit.

Odborná úroveň osob vykonávající odborné a manažerské činnosti v povrchářských oborech a jejich řádná způsobilost musí být pro bezproblémové vykonávání kvalifikovaných prací s certifikací podle platné legislativy a v souladu se změním standardu APC Std-401 „Kvalifikace a certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany“.

Certifikovaní pracovníci musí mít, stejně jako v jiných oborech, teoretické a praktické vědomosti v rozsahu, ve kterém provádějí činnosti při práci projekční, inspekční, při hodnocení rizik a při řízení odborných pracovišť tohoto zaměření.

HARMONOGRAM STUDIA

1. semestr: Materiály, koroze a protikorozní ochrana (celkem 72 hodin)
1. Základy koroze a formy koroze (6)
2. Strojírenské materiály (12)
3. Fyzikální chemie (6)
4. Degradační korozní mechanismy (6)
5. Koroze dle prostředí (8)
6. Korozní charakteristiky materiálů (10)
7. Koroze v průmyslu (6)
8. Konstrukční zásady protikorozní ochrany (6)
9. Korozní inženýrství, inspekční činnost (6)
10. Tribologie. Ochrana proti opotřebení (6)

2. semestr: Technologie povrchových úprav (celkem 72 hodin)
10. Předúpravy a čištění povrchu (6)
11. Kovové povlaky, technologie, aplikace (6)
12. Galvanické pokovení (10)
13. Nekovové anorganické povlaky a konverzní vrstvy (6)
14. Žárové pokovení (6)
15. Nátěrové hmoty (NH) a systémy, technologie nanášení (6)
16. Práškové plasty (PP) a technologie povlakování (4)
17. Dočasná protikorozní ochrana (4)
18. Kontrola kvality a zkušebnictví v oboru povrchových úprav (8)
19. Ekologie povrchových úprav. Čištění a úprava vody (6)
20. Exkurze na vybraná pracoviště (10)

Více na www.povrchari.cz

Související články

Aktuálně

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté.

 

www.praha.eu

Kalendář akcí