Fakulta stavební ČVUT nastartovala soutěž Hala roku Akademik pro vysokoškoláky

publikováno:
autor:

Po dvouleté pauze dané pandemií spustila Fakulta stavební ČVUT znovu soutěž Hala roku Akademik, v níž studenti vysokých škol se stavebním zaměřením zápolí v oblasti konstrukcí. Dle pravidel soutěže je jejich úkolem navrhnout a postavit podle zadání model konstrukce a ten při finále podrobit zatěžovací zkoušce.

Soutěž se koná se pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Máci a ČKAIT. Dvou až tříčlenné týmy se mohou registrovat do 31. března, finále soutěže se bude konat na Fakultě stavební ČVUT v Praze 20. dubna 2022. Soutěž bude v letošním roce probíhat v národním kole.

Hala roku Akademik má za sebou již několik úspěšných ročníků, soutěž podporují významné společnosti ze stavebního sektoru. Studentům pomáhá pochopit, jak působí zatížení na konstrukci a jaké mohou být její slabiny. Zároveň jim dává možnost upozornit na svoje schopnosti a talent a získat i kontakty pro budoucí profesní kariéru. 

ATRAKTIVNÍ CENY

Studenti se do soutěže hlásí ve 2 – 3členných týmech. Pro vítězný tým je připravena odměna 50 tisíc korun. Letos je úkolem studentů navrhnout a zhotovit model konstrukce představující výsek typického pole výrobní haly. Model musí splňovat geometrické, materiálové a statické požadavky. Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT.

NEJEFEKTIVNĚJŠÍ MODEL I CENA ZA ORIGINALITU

V soutěži vítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností. Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží tak dlouho, dokud se konstrukce nezhroutí. Studenti tak vidí, kde bylo slabé místo a proč došlo k destrukci.  Kromě cen v hlavní soutěži mohou studenti získat i řadu dalších ocenění – Speciálních cen partnerů soutěže. Firmy je udělují nezávisle na zatěžovací zkoušce, a to na základě vlastního výběru. Soutěž probíhá za velkého zájmu studentů i akademických pracovníků.

VÍCE INFORMACÍ

Související články