Děrované tenkostěnné profily a jejich použití ve stavebnictví

Opláštění garážové budovy (ilustrační foto) Opláštění garážové budovy (ilustrační foto)
  • Řešení vnitřní akustiky budovy
  • Řešení vnitřního světla a zastínění
  • Estetika budovy

ŘEŠENÍ VNITŘNÍ AKUSTIKY BUDOVY POMOCÍ AKUSTICKÝCH NOSNÝCH TRAPÉZOVÝCH PROFILŮ

Nadměrný hluk působí škodlivě na lidský organizmus. Soustava norem stanovuje, jak se nadměrnému hluku v budovách bránit. Zvuk se šíří jednak směrem zvenku dovnitř – do objektů (např. u silnic, dálnic či letišť) a dále z budov – směrem ven – v důsledku například pracovních postupů nebo hudby.

Šíření zvuku do a ven z objektů je popisováno a sledováno hodnotami vzduchové neprůzvučnosti Rw (R’w). Uvnitř objektu a mezi místnostmi se sleduje kročejová neprůzvučnost přenášená konstrukcemi a zvuková pohltivost αw. Je třeba eliminovat odrážení zvuku (snížit dozvuk) použitím materiálů, které jsou schopny zvuk pohlcovat. Měřenou hodnotu je koeficient vážené zvukové pohltivosti αw.

Při použití plných – neděrovaných – trapézových nosných plechů ve střeše se dosahuje potřebných hodnot vážené vzduchové neprůzvučnosti Rw (snadno až do 49 – 50 dB včetně, lze i více). Zvuková pohltivost těchto podhledových profilů je malá, zpravidla okolo αw = 0,15. Zvuk se tedy může odrážet od podhledových nosných trapézů, což snižuje akustickou pohodu v interiéru zejména u hlučných výrobních prostor, ale i prostor, kde se shromažďuje velké množství osob, jako např. letištní haly nebo nákupní centra.

Výrazné zvýšení pohltivosti lze zajistit hospodárně a bez nutnosti dalších opatření použitím děrovaných nosných trapézových profilů přímo v konstrukci střechy (s nebo bez vložení klínů z minerální vaty do vlny trapézů), kde lze dosáhnout:

  • při děrování trapézových profilů jen ve stojině až αw = 0,60 až 0,85,
  • při celoplošném děrování trapézových profilů až αw = 0,9 až 1,0.

Většina spodní plochy střechy/stěny pak „automaticky“ pohlcuje zvuk, což je ideální stav.

Akustické skladby střešních a stěnových plášťů systémů KP ROOF AKU, KP ROOF AKU-FIRE a firmy Kovové profily, spol. s r. o. (9 variant skladeb) umožňují regulovat akustiku interiéru budovy podstatně efektivnějším způsobem, než následným zabudováním akustických prvků do již realizované budovy. Finanční úspora může dosáhnout oproti dodatečné instalaci do hotového objektu 35 až 50 %.

Perforací dochází ke snížení statických vlastností profilů a pro kalkulaci únosnosti (statiky) je nutno použít speciální statické tabulky pro perforované profily. Použití statických hodnot pro neperforované profily není možné. Statické tabulky perforovaných profilů poskytne či vhodný profil staticky navrhne dle požadovaných vlastností na vyžádání držitel příslušného systému střechy či stěny – firma Kovové profily, spol. s r. o. Společnost může operativně pomoci i s volbou vhodného systému akustické střechy či stěny podle požadovaných vlastností objektu.

ŘEŠENÍ AKUSTIKY BUDOVY POMOCÍ ZAVĚŠENÉHO PODHLEDU

Děrované trapézové či vlnité profily je rovněž možno užít jako ZAVĚŠENÝ PODHLED, KTERÝ JE odolný proti mechanickému poškození (výhodné u sportovních objektů). Podhled je tvořen velkoplošnými prvky, což výrazně přispívá k redukci nákladů na montáž a stabilitě systému. Hodnota zvukové pohltivosti a dosahuje u systému KP AKU PODHLED až αw = 1,00 (s použitím trapézu 35/207/0,75, s perforací P3 a speciální minerální vaty v tloušťky 60 mm).

ŘEŠENÍ VNITŘNÍHO SVĚTLA A ZASTÍNĚNÍ

Použitím zejména plnoplošně děrovaných trapézových profilů, vlnitých profilů či lamel lze ekonomicky a esteticky řešit zastínění objektů proti slunečnímu záření. Budova s tímto pláštěm navíc vypadá reprezentativně, profily jsou z malé vzdálenosti průhledné a z velké vzdálenosti neprůhledné.

OPLÁŠTĚNÍ GARÁŽOVÝCH BUDOV

Ekonomickým a estetickým řešením je užití děrovaných trapézových profilů pro garážové budovy. Objekt má dostatek světla i provětrání a užitím perforovaných profilovaných plechů – profilů, které si i při perforaci uchovávají část svých statických vlastností, dochází k výrazné úspoře na nákladech fasády, oproti např. tahokovům či kazetám. Úspory dosahují cca 39 %.

BALKONY – LODŽIE

Zdálky neprůhledné, propouští ale dostatek světla do bytu – ekonomické, pěkné a funkční.

ESTETIKA BUDOVY – ODLEHČENÍ VZHLEDU BUDOVY

Plnoplošně děrované tenkostěnné profily je možné výhodně užít na zlepšení estetiky budovy, kdy např. budova z běžných sendvičových panelů dodatečně opláštěná perforovanými profily nevypadá pak již jako průmyslový objekt. Proto se hodí i do zastavěných oblastí a podobně. Budova má odlehčený design a „neurazí“ ani v centru města, kde i takto vzniklá možnost nočního podsvícení propůjčuje objektu zcela nové dimenze.

Parciálním osazením perforovanými profily je dále možno zakrýt atria budov, vizuálně „srovnat“ výškově budovy či soubory budov, zlepšit (cenově dostupným způsobem) vzhled starších objektů do nového moderního vzezření či třeba jen oživit jinak fádní a lacině vyhlížející fasádu budovy.

Kovové profily, spol. s r. o.
www.kovprof.cz