Jak získat dotaci pro malé a střední firmy na ICT a sdílené služby

publikováno:
autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Z operačního programu EU Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je nyní možné získat dotaci na ICT a sdílené služby ve výši 1 až 10 miliónů korun. Grantový program je určen pro malé a střední firmy působící na českých trzích. Vztahuje se na nákup softwaru, hardwaru, ale i logistických či monitorovacích systémů.

Cílem programu je pomoci nastartovat zásadní změnu celkového výrobního postupu, podporu automatizace výroby, založení nové provozovny nebo rozšíření stávající. Soustřeďuje se digitalizaci dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů u malých či středních firem. Dotace na hardware, software a ostatní související výdaje se pohybuje v závislosti na regionu a velikosti podniku od 30 do 60 %, s možností dalšího 10% navýšení.

NA CO LZE DOTACI POUŽÍT:

  • podpora digitální transformace firmy
  • logistické a skladové technologie
  • vnitropodniková konektivita
  • kybernetická bezpečnost
  • kancelářské aplikace a základní účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou 


Dotace není možné získat na výrobní stroje a jejich neoddělitelné součásti (CNC, plotry, galvanovny) a nevýrobní zařízení, které se přímo podílejí na hlavní činnosti firmy (měřící stanice, stroje pro kontrolu kvality, testovací stroje).

Žádosti se podávají elektronicky a jejich příjem bude zahájen 15. 9. 2021. Ukončení je plánováno k 15. 11. 2021, nicméně doporučuje se žádost podat během prvních dvou týdnů. Řídící orgán totiž může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované dotace, ne však dříve než po 14 dnech od zahájení.

Podívejte se na veškeré potřebné dokumenty k přihlášce.