Nesdílená informace jako by neexistovala

publikováno:
autor:

Každý stavební projekt s sebou přináší neuvěřitelné množství nejrůznějších informací. Data jsou to značně nesourodá a v nejrozličnějších formátech – výkresy, zprávy, zápisy, fotodokumentace a podobně. A to už vůbec nemluvíme o BIM modelech, které vytvářejí v průběhu realizace projektu další informace, jako jsou například schvalovací procesy, průběžné úpravy v projektu a další. Proto je pro zdárný průběh a dokončení projektu velmi důležité mít aktuální informaci vždy po ruce a mít o realizaci dokonalý přehled. A právě k tomu jsou určené nástroje označované jako sdílené datové prostředí (Common Data Enviroment) zkráceně řečeno CDE.

KOMUNIKACE NA PRVNÍM MÍSTĚ

Na realizaci projektu se v drtivé většině případů podílí vždy větší množství firem a lidí různých profesí, kteří musí mezi sebou neustále, a hlavně bezchybně komunikovat. Dnes se běžně setkáváme s tím, že dokumentace k projektu je různě uložena na počítačích, externích discích, flash discích, a díky tomu každý dokument k projektu existuje v několika různých kopiích a nikdo neví, která z verzí je ta jediná správná a aktuální. A také neexistuje žádná kontrola nad tím, kdo s dokumenty právě pracuje a jaké úpravy nebo doplnění provádí.

Právě CDE tomuto chaosu dokáže zabránit a hlavně předejít. Sdílené datové prostředí si lze představit jako neomezené datové úložiště, které je přístupné přes běžný prohlížeč. Ale není to pouze úložiště. Nástroje pracující ve sdíleném datovém prostředí jsou přímo navržené pro řízení a koordinaci stavebních projektů, a to nejen jich. Obsahují řadu doplňujících funkcí, které jsou spojené s výkresovou či jinou dokumentací, usnadňují snadnější společnou komunikaci a zjednodušují procesy jako je předávání, schvalování, změnové řízení a podobně.

JEDNA VERZE PRAVDY

Sdílené datové prostředí nemá být rozhodně pouze úložiště dokumentů. Na to stačí FTP server. Hlavním cílem CDE je poskytnout všem zúčastněným místo pro komunikaci nad dokumenty. A hlavně správným nastavením lze docílit toho, že každý člen projektového týmu má k dispozici vždy aktuální informaci, kterou potřebuje pro svou práci. A také je okamžitě informován, pokud je na něj delegován nějaký úkol nebo jiný požadavek. Každá změna je zaznamenaná pod konkrétním uživatelem. To znamená, že lze jednoznačně kdykoliv určit kdo, kdy a jakou změnu v dokumentu nebo jiném souboru provedl. Takže se dá zpětně snadno prokázat, kdo za změnou stojí a lze se tak vyvarovat zbytečnému dohadování.

CDE je rovněž skvělý nástroj zajišťující vždy aktuální přehled o průběhu realizace projektu. Díky tomu je možné včas reagovat na případné nečekané situace, které každý projekt vždy provází. Přesným a včasným rozhodnutím lze předejít situacím, které by v případě opožděné reakce mohly znamenat finanční ztrátu.

CDE také poskytuje zadavateli ucelený archiv k danému projektu. I po mnoha letech lze snadno a rychle najít potřebné informace s kompletní historií. To přináší další benefit zejména při samotném provozu stavby.

Sdílené datové prostředí Viewpoint For Projects poskytuje:

  • Jedna verze pravdy – dokumentace k projektu je snadno přístupném místě, snadné ovládání umožní přístup každému uživateli podle jeho přístupového práva přes libovolný prohlížeč. A navíc budete mít k dispozici vždy aktuální verzi dokumentace.
  • No limits na data – dostatečně velké úložiště pro jakékoliv dokumenty, diskuze, emaily, úkoly…
  • Bezpečnost dat – flexibilní bezpečnostní model umožňuje definovat práva pro každého uživatele nebo skupinu. Přehled o tom, kdo a kdy s dokumenty pracuje.
  • Snadné vyhledávání – pomocí kritérií lze nalézt okamžitě dokumenty, výkresy, maily nebo jiné informace které právě potřebujete.
  • Drawing management – jedinečné funkce pro práci s výkresovou dokumentací. Výkresy lze prohlížet, graficky komentovat, dotazovat nebo úkolovat změny. Systém pak vyznačí grafické rozdíly dvou různých výkresů pro sledování změn.
  • Archiv – po dokončení projektu je k dispozici snadno přístupný a bezpečný archiv s kompletní historií.

Z podkladů Callida, s. r. o.
www.callida.cz