Používání záchytného systému na střechách

Ilustrační foto Ilustrační foto

Používání střešního záchytného systému a přidružené práce na střeše se řídí následujícími normami. Pro správné užívání je nutné se s nimi seznámit.

 • ČSN EN 795 - Ochrana proti pádu z výšky - Kotvící zařízení - Požadavky a zkoušení 
 • ČSN EN 516 - Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně
 • ČSN EN 362 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky
 • ČSN EN 1497 - Prostředky ochrany osob proti pádu
 • ČSN EN 365 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky 
 • ČSN EN 358 - Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky
 • ČSN EN 363 - Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu

Několik základních obecných pravidel:

 • Pracovník, který se bude pohybovat na střeše, by měl projít školením pro práci ve výškách.
 • Riziková zóna se nachází ve vzdálenosti 1,5 m od okraje střechy – v ní musí být pracovník vždy zajištěný.
 • Maximální povolená délka pádu je 1,5 m.
 • Před užíváním by měl každý pracovník provést vizuální kontrolu záchytného systému (zejména lanových spojů) a dalších prvků OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky). Měl by zkontrolovat datum poslední revize a v případě, že je revize staršího data než rok, neměl by systém používat.
 • Záchytný systém neslouží pro zavěšování a pro zvedání jiných zařízení.
 • Systém lze používat výlučně k účelu, pro nějž je navržen a to je zachycení / zadržení pádu
 • Ve spolupráci s příslušným specialistou BOZP by pro každý typ prováděné práce měl být zpracován technologický postup. Práce by měla být prováděna pod dozorem tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn.
 • Dále je nutné mít k dispozici plán pro záchranu, který musí zohledňovat všechny nouzové situace při práci. Evakuace pracovníka, který spadl do lana, musí proběhnout nejpozději do 20 minut. Pokud není zajištěno vysvobození pracovníka, např. dohodou s Hasičským záchranným sborem ČR, musí být k pracím, s využitím záchytných systémů proti pádu osoby, přítomna osoba řádně vyškolená a vybavená pro záchranu pracovníka, který spadl do lana.

ZÁCHYTNÝ x ZÁDRŽNÝ SYSTÉM

Zádržný systém je navržen tak, aby vůbec nedošlo k možnosti pádu. Funguje tedy jako prevence a neumožní ze střechy spadnout, jelikož nikoho k okraji nepustí. Využívá se tam, kde není dostatečná výška pro bezpečné zachycení pádu. Záchytný systém Vás spadnout nechá, maximálně však přípustných 1,5 m, a pak zajistí zachycení.  Systémy je třeba rozlišit už v projektovém návrhu bezpečnostního systému a přizpůsobit tomu počty kotvicích bodů, délky lan a použití OOPP.

OOPP

Pro používání záchytného systému musí mít pracovník k dispozici některé prostředky OOPP. Jedná se o přilbu, jistící postroj (celotělový), jistící lano s lanostopem a případně s tlumičem pádu. Tento systém OOPP se pak propojí se záchytným systémem. Je třeba mít na mysli, pokud je součástí tlumič pádu, délka pádu se prodlouží o jeho délku. V návrhu záchytného systému by se s touto podmínkou mělo vždy počítat a není-li výška budovy dostatečná pro bezpečné zachycení, je třeba použít systém zádržný.

Schématický plán

Záchytný systém může být bodový, kde pohyb probíhá v kružnici, jenž opisuje kotvicí bod, nebo může být lanový, kde pohyb určuje natažené lano. Používání záchytného systému vychází ze schématického plánu, který by měl být součástí každé dokumentace. V tomto schématu nalezneme maximální možné délky jistícího lana na jednotlivých úsecích, popř. jednotlivých kotvicích bodech. Dále může obsahovat nějaká omezení z hlediska pohybu. Tyto předpisy je nutné dodržovat pro bezpečné užívání.

BJK Group s.r.o.
info@roofix.cz

www.roofix.cz

Aktuálně

Prohlídky unikátních staveb, architektonické procházky a další bohatý program nabízí od pátku 30. září ve více jak 100 městech po celé České republice i na Slovensku festival Den architektury. Veřejnosti se během festivalu otevřou nejmodernější budovy, historické unikáty, nově zrekonstruované stavby i domy, které na obnovu teprve čekají, nebo nejrůznější industriální i sakrální objekty. To vše s odborným výkladem. Den architektury v letošním roce nabízí až do 6. listopadu na 300 zdarma přístupných akcí. Zve například do významných budov na pražském Václavském náměstí a v jeho okolí, představí téměř neznámou stavbu Adolfa Loose nedaleko Brna, pozve do zrekonstruované budovy ostravských jatek, nového kulturního centra Telegraph v Olomouci, nebo na výpravu po vodních elektrárnách v Jizerských horách. www.denarchitektury.cz

Kalendář akcí