Stavební úpravy pavilonu „A“ – akutního psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice

Stavební úpravy budovy „A“ areálu nemocnice v Českých Budějovicích realizovala (jako generální dodavatel) stavební firma OHL ŽS a. s., Divize J – Čechy podle projektové dokumentace generálního projektanta Atelieru G+G s. r. o. Cílem bylo zvýšení dostupnosti a zkvalitnění péče pro všechny skupiny duševně nemocných pacientů Jihočeského kraje. Práce začaly v září 2017 a skončily v lednu 2019. Realizací díla byl pověřen tým OHL ŽS pod vedením projektového manažera Václava Šáleného.

CÍLE

Nová budova řeší podporu akutní lůžkové péče. Nejedná se však o dlouhodobou lůžkovou péči, kterou Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. neposkytuje. Realizace projektu byla součástí procesu deinstitucionalizace psychiatrické péče v Česku, který částečně spolufinancuje Evropský fond a Jihočeský kraj s krajským městem České Budějovice. Vznik nové psychiatrie je součástí dlouhodobé restrukturalizace místní nemocnice.

Investice umožnila zejména navýšení kapacity akutní lůžkové péče ze 42 na 68 lůžek. Navýšením je nyní možné pokrýt potřeby Jihočeského kraje a vzhledem k diferenciaci péče je možné poskytovat léčbu všem skupinám pacientů, z nichž někteří byli dříve umisťováni do psychiatrických zařízení v jiných krajích. Díky tomu je posílena vazba na navazující komunitní a ambulantní péči. Pacienti mají k dispozici nejvýše dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím i prostory pro sociálně rehabilitační program. Vybudovány byly i čtyři stanice lůžkové péče s odlišnými režimy, rozdělené podle závažnosti stavu pacienta. Struktura lůžkové péče umožní zvládání celého spektra duševních poruch a zajistí bezpečnost a komfort pacientů.

V rámci Psychiatrického oddělení zůstává zachován provoz současných ambulancí všeobecné psychiatrie, dětské a dorostové psychiatrie, léčby závislostí a sexuologické ambulance. Důležité je zřízení denního stacionáře uplatňujícího systém ucelené rehabilitace v úzkém sepětí s moderním a na bezpečí orientovaným ambulantním traktem. Tento stacionář slouží hospitalizovaným i ambulantním pacientům. V extramurálním nastavení zajišťuje péči hlavně krátce propuštěným pacientům, kteří ještě nebyli schopni navázat kontakt se systémem komunitní a ambulantní péče a jejich stav přitom již nevyžaduje hospitalizaci. Těmto pacientům bude poskytována ambulantní psychiatrická péče a budou využívat program psychosociální rehabilitace. Mohou takto profitovat z dřívějšího propuštění z hospitalizační péče, a tak pokračovat v léčbě v přirozeném prostředí. Provoz denního stacionáře s implementovaným systémem ucelené rehabilitace umožňuje zefektivnění léčebného procesu a spolu s tím i případné zkrácení délky hospitalizace. Kombinovaná péče lůžkového oddělení Nemocnice České Budějovice a denního stacionáře vede k naplnění cíle transformace psychiatrické péče ve smyslu posílení role komunitní sféry.

STAVEBNÍ PROJEKT

Projekt řešil především rekonstrukci historické budovy a přístavbu, která objekt rozšířila do vnitřních dvorů. Stávající objekt je osově symetrická stavba ve tvaru písmene „E“ s orientací nejdelší strany na jih. Pavilon, který má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží, je rozdělen po patrech na jednotlivé sektory. Pro založení objektu přístavby pavilonu psychiatrie byl použit způsob speciálního zakládání pomocí mikropilot. Nosný systém přístavby byl navržen jako železobetonový skelet s výplňovým zdivem. Ve stávajícím pavilonu byly provedeny kompletní bourací práce, přičemž bourání se týkalo nosných částí konstrukčního systému, svislých a vodorovných konstrukcí, demontáže stávajících sítí TZB, odstranění podlah, obkladů, podhledů apod. Nově realizované svislé konstrukce a příčky jsou z keramických a pórobetonových tvárnic.

REKONSTRUKCE NA MÍRU UŽÍVÁNÍ

Rekonstrukce byla specifická díky budoucím uživatelům pavilonu a z tohoto důvodu se přistupovalo obezřetně ke každému jednotlivému detailu. Hlavními a nejdůležitějšími úkoly, které měli na starosti investor a generální dodavatel stavby, bylo zajištění bezpečnosti zdravotnického personálu i pacientů při provozu, zejména s ohledem na povahu zařízení. Z toho důvodu byla instalována bezpečnostní opatření, která eliminují případná nebezpečí.

Podzemní podlaží bylo navržené jako zázemí zaměstnanců, místnosti pro archivaci dokumentů a místnosti pro TZB. První nadzemní podlaží slouží pro ambulance a prostory pracovní terapie. Druhé nadzemní podlaží je tzv. uzavřené s celkovým počtem 29 lůžek a třetí nadzemní podlaží tzv. otevřené s celkovým počtem 40 lůžek. Ve třetím nadzemním podlaží je umístěna spojovací chodba z budovy „A“ do budovy Anesteziologicko‑resuscitačního oddělení tvaru obdélníkového tubusu tvořeného ze všech stran ocelovou příhradovou konstrukcí. Půdní prostor nebyl zahrnut do stavebních úprav. Pro volný pohyb hospitalizovaných pacientů slouží venkovní park s lavičkami, který je pod neustálým dohledem kamerového systému.

Nová budova psychiatrie zajištuje několik nadstandardních prvků. V denním stacionáři, který bude úzce spolupracovat se složkami komunitní péče, vznikly specializované dílny (keramická, pracovní dílna mužů a žen pro nácvik dovedností, psychoterapeutický program, relaxační místnost, komunitní místnost, arteterapeutická dílna, místnost pro muzikoterapii, biblioterapii apod.). Tyto místnosti pro tvůrčí činnost doplňuje malá tělocvična. V horních patrech se nachází lůžková část s jedno a dvoulůžkovými pokoji. Součástíkaždého pokoje je samostatné sociální zařízení. Dále mohou pacienti navštívit TV místnosti, kuchyňky s občerstvovacími automaty a kuřárny, které jsou poveleny pouze v oddělení s duševně nemocnými pacienty.

DŮRAZ NA BEZPEČNOST „PROVOZU“

Důležitou částí projektu bylo zajištění bezpečného prostředí s důrazem na maximální eliminaci sebepoškození pacientů a ohrožení personálu. Jedná se zejména o komplexní zabezpečení veškerých prostor pomocí kamer, bezpečnostních dveří, oken a dalších prvků zajišťujících bezpečnost personálu i pacientů samotných. Pokoje jsou vybaveny speciálními klikami „antioběšenec“ nebo hemisférickými zrcadly pro kontrolu pacienta před samotným vstupem personálu.

Důležitou součástí zabezpečení je i zamezení přístupu pacientů k elektrickému proudu, tzn. do zdi zapuštěné medicinální rampy chráněné uzamykatelnými dvířky nebo možnost vypnutí elektrických zásuvek z prostorů sesteren a napájení vypínačů pomocí kabeláže 12 V. Dále byly z důvodu většího bezpečí pacientů provedeny rozvody topení v podlaze namísto klasických otopných těles. Pomocí směšovacích ventilů je upravována teplota užitkové vody ve sprchách na max. 40 °C, případně byly osazeny nerezové zařizovací předměty. Součástí stavby byly také dva polstrované pokoje s nepřetržitým dohledem kamer.

Realizovaná stavba slouží ke zlepšení péče o všechny skupiny duševně nemocných pacientů a vede k posílení vazby na navazující komunitní a ambulantní péči. Rekonstrukce budovy přispěla k celkové humanizaci a pacienti získali moderní prostory pro sociálně rehabilitační program. Rekonstrukce s přistavěnou částí do ulice L. B. Schneidera stála necelých 233 milionů včetně DPH. Z toho 180 milionů korun bylo dotačních – 85 procent z Evropské unie, zbytek spolufinancoval Jihočeský kraj.

Aktuálně

Největší česká architektonická soutěž o nejlepší realizaci Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu startuje.

V porotě zasedá Petr Štefek (Česko), Irakli Eristavi (Slovensko), Thorbjörn Andersson (Švédsko), Balázs Bognár (Japonsko) a Amanda J. Levete (Velká Británie). Termín registrace projektů je do půlnoci 30. června 2023 a účast je zdarma. Registrace zde.