Na pravé plavební komoře Vodního díla Gabčíkovo začaly provozní zkoušky

Pohled na horní ohlaví před zahájením prací Pohled na horní ohlaví před zahájením prací

Vodní dílo Gabčíkovo u Bratislavy, největší vodohospodářská stavba na Slovensku, aktuálně prochází nejrozsáhlejší investiční akcí ve své historii. Cílem probíhající modernizace vodního díla je zvýšení bezpečnosti i intenzity lodní dopravy. Zásadní je pak především výměna dolních a horních vrat na dvou plavebních komorách. Vyměněna byla i (na horním zhlaví) 34 metrů dlouhá záskoková klapka, která je k dispozici pro případ poruchy horních vrat. Zadavatelem obří modernizace a inovace je slovenský státní podnik Vodohospodářská výstavba. Generálním zhotovitelem pak společnost Metrostav, a. s.

Vodní dílo mezi Bratislavou a státní hranicí s Maďarskem byla dokončena v 90. letech 20. století. Plavební komory byly již na hranici své 30. leté životnosti, především pak ocelové konstrukce komor již nesly známky času. Vodní dílo na slovensko‑maďarském pomezí je unikátní jak z celoevropského významu, tak svou velikostí. Právě z její výše vyplynuly stavbařům největší výzvy.

V rámci „první etapy“ se na staveništi pohybovalo téměř pětset stavbařů desítek různých subdodavatelských firem, jen Metrostav na tuto mimořádně významnou akci nasadil čtyřicet svých techniků. Obrovský podíl na realizaci pak měla Divize 3 Metrostavu, která měla na starost výrobu obřích vrat dolního zhlaví. Jsou těžší, než proslulá vrata u Panamského průplavu před jeho rekonstrukcí.

Po dokončení mnohamiliardové investiční akce by měly být plavební komory bezpečnější a modernější jak z pohledu řídícího systému a eliminace případných lidských chyb, tak v rámci napouštění a vypouštění, kde bude mimo jiného eliminováno riziko možné kolize plavidla způsobené zaseknutím plováků ve vodících drážkách umístěných v bočních stěnách, které byly doplněny o vyhřívací a bublinkovací systém potřebný v zimních měsících. Obdobný systém čeření vody (bublinkování), zamezující zamrzání vody, byl doplněn na dalších zásadních komponentech plavební komory.

O modernizaci komor se na Slovensku hovoří již od roku 2015. Gabčíkovo bylo uvedeno do provozu v roce 1992 a ročně komorou dlouhou 275 metrů projede zhruba 15 tisíc plavidel, napuštění jedné plavební komory trvá cca 14 minut. Většinu z ceny zakázky zaplatí prostřednictvím dotací Evropská unie. Zdymadla patřící k největším v Evropě umožňují lodím překonat najednou až třiadvacetimetrový výškový rozdíl na velmi krátkém úseku.

Související články