Typy konstrukcí portálových frézek

publikováno:
autor:
LD‑7000 Industrial CNC engraving and milling machine LD‑7000 Industrial CNC engraving and milling machine

Proč se jednomu stroji hýbe materiál a druhému nástroj? Jak to s těmi portály u frézek vlastně je? Základní rozdělení portálových frézek můžeme specifikovat dle konstrukce portálu. Existují celkem tři typy portálů, a to frézka s portálem horního typu, spodního typu a posuvným stolem. Rozdíly mezi portály jsou zásadní a při pořízení stroje je nutno s nimi počítat.

FRÉZKA S PORTÁLEM DOLNÍHO TYPU – PRO ROZMĚRNÉ A SLOŽITÉ DÍLY

Poznávacím znakem konstrukce dolního typu je pevný stůl s portálem uchyceným v rovině základny stroje, což umožňuje obrábění těžkých obrobků při zachování dynamických vlastností stroje. Tato konstrukce je dále výhodná pro obrábění rozměrných a složitých dílů s použitím 3 až 5 svislých os. Převážně je určena k výrobě zápustku, lisovacích nástrojů a forem. Z důvodu posuvného portálu vzniká menší požadavek na zastavěnou plochu pro umístění stroje.

FRÉZKA S PORTÁLEM HORNÍHO TYPU

Jedná se o provedení s velmi podobnými vlastnostmi jako frézky s portálem dolního typu. Základní rozdíl je zde v uchycení pojezdu portálu, kdy je příčník umístěn na vysokých ložích zdí, po kterých se pohybuje příčník s vřeteníkem.

FRÉZKA S POHYBLIVÝM STOLEM – VYSOKÁ PŘESNOST

Znakem konstrukce s pohyblivým stolem je pevné uchycení portálu v ose Y, kdy její pohyb je vykonávám pomocí posuvného stolu. Vlivem použití posuvného stolu nejsou stroje určeny k obrábění těžkých obrobků a mají velký nárok na zastavěnou plochu. Naopak výhodou posuvného stolu je dosažení vysoké přesnosti a jednoduší konstrukce díky odpadnutí potřeby synchronizovat pohon dvou noh/zdí lože, jak je tomu u frézek s posuvným portálem. Pohon stolu převážně řeší centrální kuličkový šroub.

EURAZIO CENTER

Naše společnost nabízí na trhu moderní stroje, konstrukce spodního portálu a posuvného stolu. Jedná se o stroje zaměřené pro obrábění neželezných kovů, dřeva, plastů, kompozitů a materiálů s podobnou obrobitelností. Stroje vynikají vysokou tuhostí a jsou schopny dodržet vysoké kvality obrobení i při mezních hodnotách. V případě zájmu je vše navíc možno vyzkoušet v naší předváděcí místnosti, na Vašich konkrétních materiálech a dle výkresové dokumentace v Eurazio Centru. Naším specialistou v tomto oboru je martin.cejka@eurazio.eu, tel.: 774 838 993.

Z podkladů společnosti 4ISP s. r. o.