323gramová konstrukce z bambusu udržela téměř 30 kilogramů

Letošního ročníku soutěže Hala roku Akademik se zúčastnilo 47 týmů z celkem 8 univerzit z Česka, Slovenska a Polska. V ostré konkurenci zvítězil tým ČOBEKA ve složení Petr Calta (Fakulta strojní ČVUT) a Miroslav Čáp (Fakulta stavební ČVUT). Jejich model vážil 323 gramů a zhroutil se při zatížení 29,87 kilogramu, dosažená efektivita byla 92,39. Odborným garantem soutěže byla i letos Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze. Soutěž se letos konala ve čtvrtek 25. dubna 2019 v prostorách atria Fakulty stavební ČVUT. Vítězný tým si odnesl hlavní cenu ve výši 50 tisíc korun.

Speciální cenu – pětidenní stáž ve Švédsku od společnosti LLENTAB si v rámci soutěže vylosoval tým Sprostý nosník ve složení Adam Babuljak (Fakulta stavební ČVUT) a Matěj Mayer (Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně). Dále byla udělena řada tzv. Divokých karet. Získaly je týmy: Les Misérables (HOCHTIEF CZ), London Bridge is Falling Down (ČKAIT), poMOSTowani (Wienerberger), Sprostý nosník (Weber), Triple H (Gemo), Pizza is Love (ŘSD), Dvě deci betonu (Colas) a Masters of imperfections (Katedra konstrukcí pozemních staveb).

Soutěž Hala roku Akademik je tradičně určena studentům oborových vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu a probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Mediálním partnerem je časopis KONSTRUKCE. Generálním partnerem soutěže je společnost HOCHTIEF CZ, hlavními partnery jsou společnosti Weber, Wienerberger, Llentab, Gemo a ŘSD. Soutěž podporuje i další řada firem. Letos bylo úkolem studentů navrhnout a zhotovit model zastřešení skládky soli s dopravníkem.

„V soutěži si studenti vysokých škol se stavebním zaměřením mohou hravou formou ověřit získané teoretické poznatky ze svého studia. Jejich úkolem je navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce podle konkrétního zadání a ten pak podrobit zatěžovací zkoušce. Studenti navrhují a staví modely konstrukcí ze zadaných materiálů doma. V průběhu dne probíhají v prostorách Fakulty stavební ČVUT zatěžovací zkoušky. Výsledné pořadí modelů je vždy dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní tíhou, který splní dané geometrické, materiálové a statické požadavky,“ vysvětlil doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc., z katedry konstrukcí pozemních staveb. „V soutěži lze získat velice atraktivní ceny. Cílem soutěže je podpořit studenty zapálené pro obor a dát jim příležitost porovnat svoje schopnosti a setkat se s profesionály ze stavební praxe,“ doplnila jej Mgr. Lidmila Kábrtová, z PR oddělení fakulty.

HISTORIE

Soutěž vznikla již v roce 1986 a konala se nepravidelně, má za sebou necelou desítku ročníků. Poté byla z důvodu obtížné situace na stavebním trhu utlumena. Obnovena byla v roce 2017 za velkého zájmu studentů i partnerů ze strany firem.

V roce 2018 bylo úkolem postavit a poté zatěžovat model jeřábu. V konkurenci 52 týmů zvítězil tým KELTI z Fakulty stavební ČVUT ve složení Václav Kloida, František Randl, Jan Hora. Jejich model byl vyroben z bukové dýhy, vážil 266,8 gramu a zhroutil se při zatížení 26,492 kg.

Rok předtím museli studenti podle vlastních představ vytvořit z určených materiálů model velkorozponové stavební konstrukce a tento model podrobit náročné zatěžovací zkoušce. Model vítězného týmu, studentů Heleny Cuřínové z Fakulty architektury ČVUT a Jana Mládka z Fakulty stavební ČVUT, vážil pouze 139 gramů, unesl přitom zatížení 42,454 kilogramu. Soutěže se zúčastnilo 40 týmů. Obdobně na fakultě probíhá soutěž Hala roku Junior, která je určena studentům středních škol.

Související články