Známe držitele prestižních titulů STAVBA ROKU 2019

publikováno:
autor:
Foto oceněných v soutěži Stavba roku 2019 Foto oceněných v soutěži Stavba roku 2019

Celkem 6 titulů Stavba roku 2019, 14 zvláštních cen, Ceny veřejnosti a tituly Zahraniční stavba roku 2019 a Urbanistický projekt roku 2019, byly uděleny na slavnostním galavečeru 27. ročníku největší celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2019, který se uskutečnil v pondělí 21. října 2019 tradičně v Betlémské kapli v Praze. Hlavním organizátorem soutěže je každoročně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Večer byl jako každoročně nejvýznamnější událostí roku ve stavitelství a architektuře, a byl zároveň důstojným připomenutím, mimo jiné, i významu například inženýrských a dopravních staveb, které jsou také jeho nedílnou součástí, a ty nejvýznamnější z nich, najdete i mezi letošními oceněnými i přihlášenými stavbami, jak v České republice, tak mezi realizacemi našich firem v zahraničí.

Večera se účastnila řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů. Jedním z hostů večera byl i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Na slavnostním galavečeru tradičního 27. ročníku soutěžní přehlídky se hosté opět seznámili nejen s autory jednotlivých staveb, ale také projektanty, stavebními firmami, a všemi, kdo připravili kompletní projektové dokumentace, a kdo realizovali jednotlivé stavby a stavební díla. Zároveň seznamuje také s jednotlivými investory, kteří stáli u každé stavby většinou od zrodu myšlenky konkrétního investičního záměru, až po její úplnou realizaci. Galavečer byl vrcholem ocenění a seznámení se s jejich, mnohdy několikaletou, prací a úsilím“, připomíná ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda rady programu.

Porota Stavby roku 2019 byla složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů z řad architektů a inženýrů. Pracovala ve složení doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., předsedkyně poroty, Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS ČR) a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR). Porota navštívila v rámci hodnocení během července a srpna všech 53 přihlášených staveb a najela rekordních 2 690 km. Na cestě s porotou všechny stavby dokumentoval i filmový štáb.

Během večera byla oceněna tradičně také Osobnost stavitelství. Toto ocenění každoročně uděluje SIA ČR – Rada výstavby, která sdružuje nejvýznamnější a nejdůležitější profesní uskupení ve svém oboru. Ocenění si v letošním roce odnesl ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a viceprezident SIA ČR – Rada výstavby.

Součástí slavnostního večera, který je vrcholem a jednou z největších oslav stavitelství v České republice, bylo i předání ocenění Nejlepší stavební firma roku 2018 a Nejlepší výrobce stavebnin roku 2018. Toto ocenění se uděluje každoročně za předchozí kalendářní rok, a připomíná tak důležitost všech zúčastněných v procesu výstavby. Mezi letošními oceněnými jsou Heluz, P – D Refractories CZ, Termax, Valc a společnost Metrostav.

Stavba roku 2019 také v letošním roce přišla kromě tradiční mediální kampaně i s dlouhou řadou každoročních putovních výstav. Přihlášené i oceněné můžete potkat při nejrůznějších významných akcích, kde se s nimi můžete seznámit ve filmových dokumentech, na výstavách i v katalogu. Celý prosinec 2019 a následně leden 2020 bude výstava, včetně filmových projekcí, k vidění v Galerii ABF na Václavském náměstí 31 v Praze, a vernisáž se uskuteční 5. prosince 2019.

Stavba roku 2019 přinesla opět jedinečný tištěný katalog, který je výjimečný svou komplexností, na 236 stranách se v něm seznámíte, nejen s oceněnými, ale také se všemi nominovanými a přihlášenými stavbami a projekty.

TITULY STAVBA ROKU 2019:

UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska

 • Přihlašovatel: STYLBAU s.r.o., Hradec Králové
 • Investor: ČR - HZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
 • Autor: Ivo Balcar, Michal Ježek, Aleš Krtička, Pavel Velich
 • Projekt: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod
 • Dodavatel: STYLBAU s.r.o., Hradec Králové

DRN, Praha

 • Přihlašovatel: Hinton, a.s.
 • Investor: SEBRE, a.s.
 • Autor: Stanislav Fiala
 • Projekt: Fiala + Nemec s.r.o.; NĚMEC POLÁK, spol. s.r.o.
 • Dodavatel: Hinton, a.s.

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, etapa 0001 - Nová vodní linka

 • Přihlašovatel: SMP CZ, a.s., vedoucí člen sdružení ÚČOV PRAHA
 • Investor: Hlavní město Praha
 • Projekt: Sweco Hydroprojekt a.s.
 • Dodavatel: Sdružení ÚČOV Praha (SMP CZ a.s., HOCHTIEF CZ a.s., SUEZ International, WTE Wassertechnik GmbH, DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s)

Mateřská škola Nová Ruda, Vratislavice nad Nisou

 • Přihlašovatel: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
 • Investor: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
 • Autor: Petr Stolín, Alena Mičeková
 • Projekt: CUBE LOVE s.r.o.
 • Dodavatel: BREX spol. s r.o.

Ájurvédský pavilon, Resort Svatá Kateřina, Počátky

 • Přihlašovatel: ŠÉM, a.s.
 • Investor: ŠÉM, a.s.
 • Autor: Jakub Tejkl
 • Projekt: Jakub Tejkl
 • Dodavatel: ŠÉM, a.s.

Corso Pod Lipami, Řevnice

 • Přihlašovatel: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.
 • Investor: 2Q spol. s r.o.
 • Autor: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková / EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.
 • Projekt: DELTAPLAN spol. s r.o.
 • Dodavatel: Subterra a.s.

ZVLÁŠTNÍ CENY 2019:

Cena předsedy Senátu parlamentu České republiky: Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času, Trutnov

 • Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
 • Investor: Město Trutnov
 • Autor: Martina Rosová, Michal Rosa, Dana Peterková
 • Projekt: JIKA-CZ s.r.o.
 • Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: Vývojový areál Fryčovice, II. etapa

 • Přihlašovatel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
 • Investor: IDEA AIR, s.r.o.
 • Autor:  David Kotek / PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
 • Projekt: INPROS FM, s.r.o.
 • Dodavatel: Beskydská stavební a.s.

Cena Ministerstva kultury ČR: Rekonstrukce historické budovy Národního muzea a výstavba spojovací chodby, Praha

 • Přihlašovatel: Metrostav a.s.
 • Investor:  Národní muzeum
 • Autor: Zdeněk Žilka (hlavní architekt rekonstrukce)
 • Projekt: Sdružení „Národní muzeum“ (VPÚ DECO Praha a.s.; SUDOP PRAHA a.s.)
 • Dodavatel: Sdružení M-P-I Národní muzeum (Metrostav a.s.; Průmstav a.s.; IMOS Brno a.s.)

Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR: Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

 • Přihlašovatel: HSF System a.s.
 • Investor: Krajský úřad Jihočeského kraje
 • Autor: Milan Špulák ml., Milan Špulák
 • Projekt: JPS J. Hradec s.r.o.
 • Dodavatel: HSF System a.s.

Cena primátora Hlavního města Prahy: DRN, Praha

 • Přihlašovatel: Hinton, a.s.
 • Investor: SEBRE, a.s.
 • Autor: Stanislav Fiala
 • Projekt: Fiala + Nemec s.r.o.; NĚMEC POLÁK, spol. s.r.o.
 • Dodavatel: Hinton, a.s.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za prvky Smart Cities: Parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové

 • Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
 • Investor: ISP Hradec Králové, a.s.
 • Autor: Jaromír Chmelík
 • Projekt: Ing. arch. Jaromír Chmelík, architekti chmelík & partneři s.r.o.
 • Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě: Stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most, Praha

 • Přihlašovatel: Společnost Subterra + Hochtief, Kolektor Hlávkův most, zastoupená Subterra a.s.
 • Investor:  Hlavní město Praha
 • Autor: Ingutis spol. s r.o.
 • Projekt: Ingutis spol. s r.o.
 • Dodavatel: Společnost Subterra + Hochtief, Kolektor Hlávkův most (Subterra a.s., vedoucí účastník a HOCHTIEF CZ a.s.)

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice: Restaurace Solnice, Pivovar Solnice, České Budějovice

 • Přihlašovatel: SALINUM CB a.s.
 • Investor: SALINUM CB a.s.
 • Autor: Lubor Gregora, Martin Veber, Jana Pincová / ATELIÉR HERITAS s.r.o.
 • Projekt: ATELIÉR HERITAS s.r.o., Ateliér PH6 s.r.o.
 • Dodavatel: AUBÖCK s.r.o.

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury: Modernizace trati, Rokycany - Plzeň

 • Přihlašovatel: SŽDC s.o., SSZ
 • Investor: SŽDC s.o., SSZ
 • Autor: Ivan Pomykáček
 • Projekt: SUDOP PRAHA a.s.
 • Dodavatel: Sdružení MTS + SBT – MTÚ Rokycany – Plzeň (Metrostav a.s., Subterra a.s.)

Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování: Obnova Lobezského parku Plzeň

 • Přihlašovatel: Statutární město Plzeň
 • Investor: Statutární město Plzeň
 • Autor: Tomáš Rákos, Zora Rákosová
 • Projekt:  Atelier Rákos s.r.o.
 • Dodavatel: GREEN PROJECT s.r.o.

Cena CZ Bim za rozsah využití technologie BIM: Centrála ČSOB – SHQ, Praha

 • Přihlašovatel: Radlice Rozvojová, a.s.
 • Investor: Radlice Rozvojová, a.s.
 • Autor: Marek Chalupa, Štěpán Chalupa
 • Projekt: Chalupa architekti, AED project
 • Dodavatel: Hochtief CZ a.s.

Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavebnictví: Lávka pro pěší přes řeku Otavu, Hradiště - Sv. Václav, Písek

 • Přihlašovatel:  Metrostav a.s
 • Investor:  Město Písek
 • Autor: Josef Pleskot, Vladimír Janata
 • Projekt: AP ATELIER, EXCON
 • Dodavatel: Metrostav a.s

Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel: Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice

 • Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
 • Investor: Statutární město Teplice
 • Autor: Petr Sedláček/MISE s.r.o. Teplice
 • Projekt: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.
 • Dodavatel: SYNER, s.r.o.

Zvláštní cena poroty: Rekonstrukce a přístavba objektu pro bydlení č.p.509, Vrchpolí, Zbyslavice

 • Přihlašovatel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
 • Investor: soukromý investor
 • Autor: David Kotek
 • Projekt: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
 • Dodavatel: subdodavatelský

TITUL ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2019:

Zdvihací most přes Martwu Wislu v Sobieszewie, Polsko

 • Přihlašovatel: Metrostav a.s.
 • Investor: Gmina Miasta Gdańsk
 • Projekt: EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
 • Dodavatel: Metrostav a.s.

TITUL URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2019:

ROZVOJ BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ

 • Přihlašovatel: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. + RadaArchitekti s.r.o.
 • Autor: Pavel Rada, Milan Rak, Alena Režná, Martina Řehořová
 • Projektant: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. + RadaArchitekti s.r.o.
 • Zadavatel: Statutární město Brno

HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI 2019

 • 131 121 hlasů celkem ve všech soutěžních přehlídkách
 • 9 075 hlasů soutěž Urbanistický projekt roku 2019
 • 1 766 hlasů soutěž Zahraniční stavba roku 2019
 • 120 280 hlasů soutěž Stavba roku 2019

Cena veřejnosti Stavba roku 2019 – 45 536 hlasů

UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska

 • Přihlašovatel: STYLBAU s.r.o., Hradec Králové
 • Investor: ČR - HZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
 • Autor: Ivo Balcar, Michal Ježek, Aleš Krtička, Pavel Velich
 • Projekt: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod
 • Dodavatel: STYLBAU s.r.o., Hradec Králové

Cena veřejnosti Zahraniční stavba roku 2019 – 1 034 hlasů

Státní věznice / Maximum Security State Prison, Bosnia and Herzegovina

 • Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.                   
 • Investor: Project Implementation Unit on behalf of the Ministry of Justice of Bosnia and Herzegovina
 • Autor: FRICK KRÜGER NUSSER PLAN2 GMBH
 • Projekt: Studio NONSTOP d.o.o. Sarajevo
 • Dodavatel: Joint Venture OHL ŽS - OHL

Cena veřejnosti Urbanistický projekt roku 2019 – 3 005 hlasů

Urbanistická studie - Botič, Úsek toku Botič, protékající mezi ul. Peruckou a Kozinovým náměstím, Praha 10

 • Přihlašovatel: Městská část Praha 10
 • Autor: Eva Šarochová, Václav Matějka, Michal Petr, Šimon Vojtík, Ondřej Hronek, Miroslav Krejčíř, Eliška Machátová, Jiří Rákosník
 • Projektant: architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o. & Archum architekti s.r.o.
 • Zadavatel: Městská část Praha 10

Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu Stavby roku 2019 www.stavbaroku.cz. Letošní ročník nově přinesl téměř hodinový filmový dokument, který je novou, zajímanou a poutavou formou, trochu jiné podoby katalogu, a představením všech přihlášených staveb. Filmové dokumenty Stavby roku 2019 jsou k vidění na novém YouTube kanálu Stavba roku: dokument všech 53 přihlášených staveb Stavby roku 2019 Filmové dokumenty i další informace najdete i na novém facebooku: https://www.facebook.com/StavbaRoku.cz.