BIMDAY 2019 úspěšný a plný novinek

Výroční konference Odborné rady pro BIM (czBIM) nabídla bezmála 300 účastníkům kromě tradičního programu hned několik novinek. V úterý 8. října 2019 se v pražských Letňanech sešli odborníci ve stavebnictví, aby diskutovali o metodě BIM - informačním modelování staveb. Konference se tentokrát konala již po deváté. Letošní ročník byl plný novinek a změn, akce v prvé řadě proběhla (především z kapacitních důvodů) na novém místě v konferenčním centru výstaviště PVA v Letňanech.

„Z pohledu dramaturga programu byla letošní konference doplněna o workshopy a výstavu BIM technologií a služeb, nazvanou BIM Market. Možnosti networkingu byly intenzívnější než v minulých letech,“ uvedla ředitelka kanceláře czBIM Libuše Kameníčková, která dále doplňuje. „Téma BIM a digitalizace se neslo celým dnem z různých úhlů pohledu, v bohatém programu měl každý účastník možnost najít si to své téma. Součástí programu byla další novinka – moderovaná diskuze, do které svými dotazy mohli přispívat také účastníci.“ A soudě podle ohlasů jak od diskutujících, tak i od účastníků v hledišti, jednalo se o zajímavý formát v programu konference.

BIM A DIGITALIZACE, SPOJITÉ NÁDOBY

Řeč však nebyla pouze o metodě BIM, hovořilo a diskutovalo se obecně o digitalizaci procesů ve stavebnictví, kdy inovace a digitalizace je potřeba přijmout ve všech etapách životního cyklu stavby. Digitalizace se totiž dotýká celé společnosti, jak naznačil ve své přednášce na téma koncepce Digitální Česko Vladimír Dzurilla vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci. Na něj v tomto ohledu navázal prezident ICT UNIE Zdeněk Zajíček, jehož tématem přednášky byla Digitalizace stavebního řízení právě v rámci Koncepce Digitálního Česka.

Různé pohledy na problematiku zavádění metody BIM v domácích podmínkách doplnil svým pohledem ředitel pro inovace společnosti NBS Stephen Hamil, který naznačil cestu k BIMu ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Ta započala již v roce 2011, kdy si britská vláda dala za cíl do čtyř let (2012 – 2015) se připravit a zavést BIM pro nadlimitní veřejné zakázky. V rámci celodenního programu výroční konference BIM DAY 2019 vystoupila kromě hostů také řada členů czBIM, kteří přispěli k tématu BIM svými prezentacemi nebo se aktivně zapojili do panelových diskuzí.

STATISTIKA NUDA JE…

BIM DAY 2019 se právem může pyšnit titulem největší akce zaměřená na BIM u nás. I proto pár čísel ze statistiky. Jak již bylo řečeno v úvodu, jednalo se o devátý ročník, jedenácté pokračování, konferenci navštívilo 290 posluchačů, prezentovalo 43 přednášejících a diskutujících, proběhlo 20 prezentací, 501 slidů, 5 workshopů, bylo poskytnuto 7 hodin informací a vypilo se 496 šálků kávy.

Devátý ročník konference je tedy úspěšně za námi. Velké poděkování patří všem přednášejícím, partnerům a účastníkům, kteří ke zdaru konference tím, či oním přispěli. Děkujeme všem, kteří byli součástí BIM DAY 2019 a spolu s námi si užili den plný informací. Bez všech aktérů a účastníků by se letošní BIM DAY nemohla vydařit! Kompletní fotogalerii z akce naleznete zde: bit.ly/bimday2019

BIM DAY 2019 je tedy mrtev, ať žije BIM DAY 2020. Termín 8. října 2020 jubilejního desátého ročníku si již nyní můžete zapsat do svého diáře.