Budoucnost ostravských hutí je jasnější. Díky podepsanému memorandu.

publikováno:
autor:
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a výkonný předseda Gupta Family Group Alliance (GFG) Sanjeev Gupta Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a výkonný předseda Gupta Family Group Alliance (GFG) Sanjeev Gupta

Strategický rozvoj a udržitelný růst ostravských oceláren. Hlavní důvody, proč vzniklo memorandum o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a společností Liberty Steel Continental Europe. V Ostravě ho 17. 9. 2019 podepsali vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a výkonný předseda Gupta Family Group Alliance (GFG) Sanjeev Gupta. Právě do GFG prostřednictvím skupiny Liberty Steel od letošního 1. července patří huť Liberty Ostrava. Memorandum navazuje na obdobný dokument uzavřený mezi ostravskými hutěmi a zaměstnanci, které zastupuje odborová organizace. Ten upravoval zaměstnanost, objem výroby a prodloužil platnost kolektivní smlouvy do roku 2023.  

„Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu je, jak říkáme od samého začátku, klíčové zachování výroby v Moravskoslezském kraji a konkurenceschopnost české oceli. Liberty Ostrava patří mezi největší hutní podniky v České republice, loni tam vyrobili více než 2,1 milionů tun oceli a firma měla víc než 6 500 zaměstnanců. Kromě tuzemského trhu společnost dodává výrobky do více než 40 zemí světa,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: Memorandum se proto kromě strategického rozvoje a udržitelného růstu logicky zabývá také ochranou práv zaměstnanců a odráží záměr MPO víc se zapojit do dění v ostravské huti. Stát tak mimo jiné bude mít člena v dozorčí radě společnosti.“

V dokumentu jsou přesně specifikovány konkrétní oblasti, v nichž podepisující strany našly porozumění. Jedná se o energii a infrastrukturu, rozvoj lidských zdrojů, výzkumné a vývojové činnosti a společnou obchodní politiku. „Jsem moc rád, že mohu do naší rodiny přivítat zkušené a ocelářství oddané pracovníky ostravské huti. S jejich pomocí vytvoříme strategii pro zásadní rozvoj Liberty Ostrava, který jí umožní stát se znovu silným a úspěšným výrobcem oceli,“ říká výkonný předseda GFG Alliance Sanjeev Gupta.

S dokončením akvizice začala stodenní analýza ostravské huti. Firma chce mimo jiné detailně posoudit možné investiční projekty a připravit plán pro zvýšení konkurenceschopnosti, rozšíření výrobkového portfolia a růst prodeje. Skupina Liberty také zahájila jednání o koupi energetického podniku TAMEH Czech, který huti dodává veškeré energie.

„Ostravská huť má strategickou pozici a velmi zkušené a kvalifikované pracovníky. Její výhodou je schopnost přizpůsobit svůj výrobkový mix situaci na trhu tak, aby mohlo být dosaženo maximálního zisku. Chceme zde proto stabilizovat výrobu a poté ji pomocí investic významně navýšit, abychom využili i volnou kapacitu finální výroby,“ vysvětluje pozici ostravské huti v očích nového vlastníka generální ředitel Liberty Steel Continental Europe Jon Bolton.

„Stav českého ocelářství nám samozřejmě není lhostejný, Intenzivně ho podporujeme, proto nejen v Evropské unii jednáme o clech a kvótách,“ doplňuje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková a zdůrazňuje: „MPO usiluje o vyváženost ochranných opatření tak, aby dostatečně chránila české ocelářství a zároveň nepoškozovala uživatelský průmysl s přidanou hodnotou.“ Karel Havlíček dodává, že se s ohledem na situaci na globálním trhu s ocelí nabízí zvážit i speciální formy podpory. „Předpokládám, že se i tím bude zabývat speciální ocelářská skupina, složená ze zástupců státu, průmyslu a odborů. Na MPO se má prvně sejít 2. října,“ upřesňuje ministr průmyslu a obchodu.

Podpisu memoranda o porozumění, které s tuzemskou ocelí úzce souvisí, se zúčastnili také britský velvyslanec v České republice Nick Archer či hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a primátor města Ostravy Tomáš Macura.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák říká: „Pevně věřím, že podepsané memorandum znamená významný krok k zajištění udržitelného rozvoje hutnictví v našem kraji.“

Uzavření strategického dokumentu jako symbolické završení celého akvizičního procesu vítá také primátor statutárního města Ostrava Tomáš Macura. Doplňuje: „Z pohledu města je kromě zachování zaměstnanosti zásadním tématem požadavek na další snižování negativního vlivu hutě na životní prostředí a její další angažovanost v oblasti společenské odpovědnosti.“

Na slavnostní akci nechyběli ani poslanci, senátoři i starostové obcí z Moravskoslezského kraje, obchodní partneři a zaměstnanci huti.