Bylo podepsáno memorandum o společné výstavbě technologie pro výrobu oceli pomocí vodíku

publikováno:
autor:
Závod by měl vyrůst v blízkosti podniku ALVANCE Aluminium Dunkerque - na snímku Závod by měl vyrůst v blízkosti podniku ALVANCE Aluminium Dunkerque - na snímku

Podniky LIBERTY Steel, Paul Wurth a SHS - Stahl-Holding-Saar podepsali Memorandum o spolupráci při výstavbě technologie pro výrobu vodíkové oceli ve Francii. Partneři posoudí možnost výstavby technologií na výrobu vodíku o výkonu 1 GW a přímou redukci železa s kapacitou 2 miliony tun poblíž závodu ALVANCE Aluminium Dunkerque. Jedná se o důležitý krok v realizaci strategie společnosti LIBERTY vyrábět zelenou ocel a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030.

Skupina LIBERTY Steel, která je součástí GFG Alliance, podepsala s firmou Paul Wurth a SHS - Stahl-Holding-Saar (SHS) Memorandum o spolupráci s cílem posoudit možnost výstavby a provozu nového závodu na výrobu oceli na bázi vodíku ve francouzském městě Dunkerque. Jednalo by se o první zařízení tohoto typu ve Francii.

Firmy společně připraví návrh výstavby technologie přímé redukce železa s kapacitou 2 miliony tun s integrovaným zařízením na výrobu vodíku elektrolýzou o výkonu 1 GW v blízkosti podniku ALVANCE Aluminium Dunkerque, který je součástí GFG Alliance.

Technologie přímé redukce železa bude zpočátku k výrobě přímo redukovaného železa (DRI) a za tepla briketovaného železa (HBI) používat jako redukční činidlo směs vodíku a zemního plynu. V konečné fázi, kdy bude dokončeno zařízení na elektrolýzu, bude výroba oceli fungovat na bázi 100 % vodíku. Vyrobené železo se bude využívat zejména pro výrobu oceli v elektrické obloukové peci závodu LIBERTY Ascoval ve Francii. Zbylé železo poputuje do integrovaných hutí LIBERTY v Ostravě a rumunském Galati a dále do závodů Dillinger a Saarstahl v Německu, které jsou součástí skupiny SHS.

Všechny tři podniky spolupracují na vyhodnocení technické a ekonomické životaschopnosti projektu již od počátku loňského roku. Nyní, kdy se potvrdila proveditelnost projektu, podepsali partneři Memorandum, které má dvě fáze:

  • V průběhu fáze 1 se upřesní komerční a technické parametry projektu včetně směsi plynů jako redukčního činidla, potenciální partneři (pro dodávky energie, výroba vodíku, technologie DRI a HBI) a možnosti financování. Tato fáze bude trvat přibližně 12 týdnů;
  • V druhé fázi se vypracují potřebné detaily (technické a finanční) pro efektivní realizaci projektu. Doba trvání druhé fáze bude stanovena v průběhu fáze 1.

Všichni podepsaní jsou strategicky zaměřeni na vývoj technologií, které umožní ocelářskému průmyslu splnit ambice zelené výroby. Společnost LIBERTY realizuje ve svých podnicích po celém světě program na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030. Společnost Paul Wurth, člen skupiny SMS, je zkušeným výrobcem zařízení. Prostřednictvím partnerství se Sunfire, německým poskytovatelem technologií, který vyvíjí vysoce výkonné elektrolyzéry pro efektivní výrobu vodíku, pracuje Paul Wurth na vývoji této technologie pro využití v průmyslovém měřítku. SHS, do níž patří závody Dillinger a Saarstahl, je uznávaným výrobcem oceli v Německu. Pracuje na plnění cílů Pařížské dohody a výrobě železa a oceli s nižší uhlíkovou stopu. V rámci projektu se posoudí i možnost spolupráce s dalšími výrobci vodíku.

„Tento projekt využije vysokého potenciálu spojení výroby oceli s vodíkem. Ocelářství musí rychle přenastavit své výrobní procesy, neboť s ohledem na rostoucí globální poptávku po našich výrobcích a zároveň legislativním tlaku na dosažení uhlíkové neutrality, je snižování emisí stále urgentnější. Výroba oceli pomocí vodíku může tento problém vyřešit. Jsme proto odhodláni spolupracovat s podobně smýšlejícími partnery na vývoji této transformační technologie. Francie je ideálním místem ke startu díky jejímu průmyslovému dědictví, kvalifikované pracovní síle a nízkouhlíkové energetické infrastruktuře. Společně s našimi technologicky vyspělými a motivovanými partnery se těšíme, že prozkoumáme veškerý potenciál uhlíkově neutrální výroby oceli, kdy budeme pomocí ekologického vodíku vyrábět zelenou ocel,“ uvedl k dohodě Sanjeev Gupta, výkonný předseda GFG Alliance a LIBERTY Steel Group.

„V Paul Wurth jsme potěšeni, že můžeme pomoci skupině LIBERTY Steel v jejím programu GREENSTEEL. Jsme přesvědčeni, že tento projekt přispěje k přípravě nutné technologické změny v kovodělném průmyslu,“ řekl Georges Rassel, generální ředitel společnosti Paul Wurth.

„Navzdory obrovským investičním a provozním nákladům, které to bude znamenat, jsme v Dillinger a Saarstahl odhodláni jít cestou klimatické neutrality. Toto partnerství představuje základní stavební kámen na cestě k výrobě uhlíkově neutrální oceli. Nová výrobní technologie nám pomůže významně snížit emise uhlíku a zároveň nám poskytne důležité zkušenosti s využitím vodíku při výrobě oceli,“ řekl Martin Baues, člen představenstva pro technologie v SHS - Stahl-Holding Saar, Dillinger a Saarstahl.