ČKAIT: K obnově poničených domů na Hodonínsku a Břeclavsku je zapotřebí několika stovek autorizovaných inženýrů, techniků a architektů

publikováno:
autor:
Hodonínsko (Ing. Pavel Pejchal, aut. ing. v oboru statika a dynamika staveb) Hodonínsko (Ing. Pavel Pejchal, aut. ing. v oboru statika a dynamika staveb)

Více než stovka autorizovaných statiků zareagovala na bleskovou výzvu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) k zapojení se do posouzení objektů na jižní Moravě postižených ničivým tornádem 24. června. Tím však aktivita autorizovaných osob zdaleka neskončila: podle odhadu Komory bude na přípravu obnovy 1200 částečně či zcela poškozených budov na Hodonínsku a Břeclavsku zapotřebí několika stovek profesionálů – projektantů – především autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) nebo autorizovaných architektů (ČKA).

Nesmírně si vážíme nasazení a zručnosti tesařů, klempířů, zedníků či pokrývačů, kteří se pustili do oprav poškozených domů. Upozorňujeme však také na nutnou přítomnost inženýrů a techniků autorizovaných v oblasti pozemních staveb a dalších oborech, kteří jsou oprávněni nabídnout služby projektanta, stavbyvedoucího, autorského, technického či stavebního dozoru. Mimo jiné proto, že bez jejich kvalifikovaného vstupu nemusejí vlastníci domů dosáhnout na státní podporu z programu Živel. Přítomnost autorizovaných osob je zásadní pro významnou část vlastníků, kterým tornádo poničilo jejich domovy,“ říká Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.

Vedení ČKAIT proto opět oslovilo všechny své členy, aby se zapojili do obnovy zdevastovaných oblastí, uvolnili své kapacity a vstupní konzultace poskytovali zdarma. Čas hraje velkou roli. Na majitele zničených domů doléhá beznaděj a každý další déšť stav nemovitostí zhoršuje. Z průzkumu zástupců Komory v postižených místech vyplývá, že je nutné lidem co nejdříve nabídnout odbornou pomoc při řešení obnovy poničených obydlí. Někteří z přihlášených odborníků navíc nabízejí zpracování projektové dokumentace zdarma nebo pracují za snížený tarif. V některých případech až do té míry, že se jejich odměna pohybuje na úrovni režijních nákladů.

Zmíněný program Živel, poskytovaný podle nařízení vlády na opravu obydlí, by měl pokrýt veškeré stavební náklady, které bude nutné vynaložit na nápravu škod na obydlí. A to včetně částečné nebo úplné demolice, nákladů na přípravu nezbytné projektové dokumentace (ve smyslu stavebního zákona) a zpracování předpokládaného rozpočtu oprav obydlí (ve smyslu nařízení vlády č. 257/2021 Sb.). Pro mnoho majitelů, kteří nebyli pojištěni, jsou finanční prostředky z tohoto programu prakticky jediným finančním zdrojem, který budou mít k dispozici na obnovu obydlí nebo výstavbu nových domů.

Hlavním úkolem autorizovaných inženýrů a techniků tak bude navrhnout vhodné řešení obnovy domů zničených tornádem, které bude respektovat finanční možnosti majitelů. Pokud některý z nich bude mít k dispozici jen dva miliony korun (z programu Živel), návrh řešení tuto skutečnost musí respektovat. Přitom se musí jednat o bezpečné a vyhovující bydlení. Pokud má být pomoc rychlá a účinná, je třeba počítat s tím, že jeden projektant (inženýr, technik či architekt) může najednou řešit pouze dva až tři rodinné domy.

Komora souběžně vyjednává o zohlednění reálné situace pohledem autorizovaných inženýrů a techniků s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Zároveň je v těsném kontaktu s vedením měst a obcí v postižených regionech, stejně jako s Krizovým štábem Jihomoravského kraje. „Stejně důležitá jako kvalifikovaná pomoc autorizovaných osob nebo obstarání potřebného stavebního materiálu je koordinovaný, jednotný postup a informace určené všem, kterých se přírodní pohroma dotkla,“ shrnuje předseda Robert Špalek s tím, že ČKAIT počítá s aktivním oslovováním autorizovaných osob i pro další období.

Přítomní inženýři a technici na místě dohlídnou i na splnění požadavků Ministerstva pro místní rozvoj související se zmíněným programem Živel. V případě částečné demolice a následné obnovy, která se týká oprav nebo výstavby nových nosných konstrukcí rodinného domu, totiž nestačí pouze jednoduchý technický popis prováděných oprav. Jedná se zejména o situace, kdy nedochází k prosté výměně zničených tašek či rozbitých oken, ale musí se nově postavit část zničené nosné konstrukce domu. Vlastníci poničených domů nezřídka nemají k dispozici dokumentaci skutečného provedení stavby (často kvůli tornádu), ani původní ověřenou projektovou dokumentaci (v archivu příslušného stavebního úřadu nemusí být vždy uložena) nebo je existující ověřená dokumentace příliš stará a nevyhovuje dnešním právním předpisům, normám i požadavkům vlastníků

„Majitelé postižených domů potřebují připravovat soupisy řeziva, klempířských prvků, krytiny, cihel… Mnoho z nich vůbec netuší, a ani nemůže vědět, kolik materiálu je třeba. Břemeno se tím přesouvá na řemeslníky a termíny se prodlužují. Projektová podpora je klíčová, byť by byla na úrovni skic s poznámkami o dimenzích, detaily, kotvení…,“ shrnuje další přínos projektantů pomáhajících v postižených místech Ing. Dominika Hejduková, která pomoc autorizovaných osob ČKAIT koordinuje. Na tuto úvodní fázi pak naváže kontrola prováděných prací nebo příprava projektové dokumentace vyžadovaná pro pomoc postiženým. Ta se týká obnovy, stejně jako výstavby nových rodinných domů.