Konference Defekty budov 2019 se blíží

publikováno:
autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Letos již pojedenácté se 28. listopadu 2019 v Českých Budějovicích bude konat mezinárodní odborná konference Defekty budov.  Konferenci pořádá Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – Katedra stavebnictví ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) – Oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice.

Konference představuje možnost prezentovat nové pokroky a výsledky výzkumu v celém průřezovém spektru oboru stavebnictví. Konference propojuje teoretické složky vědy a výzkumu s poznatky praxe. Hlavním cílem konference je prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům trvale udržitelného rozvoje.

Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků konference zaměřujících se především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a budov. První ročník v roce 2009 se konal při příležitosti udělení akreditace VŠTE pro bakalářské studium oboru Konstrukce staveb se zaměřením na izolace a rekonstrukce. Svými vystoupeními konferenci obohatili např. prof. Ing. Jozef Oláh, Ph.D., doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSs. a doc. Ing. František Kulhánek, CSc.

Následující ročník v roce 2010 se nesl v duchu tématu Střechy, hydroizolace, prevence, tvorba norem a za cíl si kladl upozornit na rizikové materiály, konstrukce a technologie užívané v oblasti hydroizolací i střech, ukázat nejčastější příčiny defektů a shrnout zkušenosti z jejich oprav. Odbornou veřejnost mohly zajímat informace o přenosu získaných zkušeností do novelizované ČSN  731901 Střechy a tehdy připravované ČSN řady Hydroizolace.

Novinkou třetího ročníku v roce 2011 bylo zvolení nového místa setkání. Místem setkání se stal Areál VŠTE na Okružní ulici. Na konferenci se sešly legendy hydroizolací v České republice – vedle doc. Kutnara, Ing. Záviš Bozděch a Bedřich Centner.

Z dalších ročníků stojí za zmínku pátý ročník v roce 2013, kdy byla konference zaměřena na problematiku spojenou se zateplováním budov v souvislosti s plněním Směrnice EP a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD). Za přelomový ročník konference je možné považovat osmý ročník v roce 2016, kdy byly vybrané příspěvky zveřejněny v mezinárodních databázích SCOPUS a WoS.

Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Hlavním mediálním partnerem je časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu, Konstrukce a internetové portály iMaterialy.cz a Izolace.cz.

Program konference je rozdělen do tří bloků:

 • Statika a dynamika budov
 • Stavební materiály
 • Navrhování budov.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také studenti. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Přihlášky je možné zasílat do 15. 11. 2019. Drobné občerstvení v průběhu konference je zajištěno. Zájemci o firemní prezentaci či reklamu v předsálí se mohou přihlásit přes e-mail defektybudov@email.cz do 18. 11. 2019. Bližší informace ke konferenci lze průběžně sledovat na stránkách školy  http://defektybudov.vstecb.cz/.

ČTVRTEK 28. LISTOPADU 2019

08:30 - 09:40 Registrace, coffee break

09:40 - 10:00 Slavnostní zahájení

Úvodní řeč garanta, úvodní řeč zástupce vedení VŠTE, úvodní řeč zástupce ČKAITu

10:00  BLOK I.

 • BIM pro realizátory a investory/ Vladimír Nývlt, VŠTE České Budějovice
 • Digitální dvojče/ Martin Dědič, VŠTE České Budějovice
 • Elektricky vodivé stavební kompozity a jejich využití/ Lukáš Fiala, ČVUT Praha, VŠTE České Budějovice

Přestávka

11:25  BLOK II.

 • Environmentální dopady ve stavebnictví/ Josef Maroušek, VŠTE České Budějovice
 • Zkoušky na hydroizolacích z asfaltových pásů / Jan Plachý, VŠTE České Budějovice
 • Interdisciplinární studium vlastností st. materiálů/ Radek Ševčík, Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR
 • Materiálové laboratoře a možnosti jejich využití/ Filip Bureš, VŠTE České Budějovice

Přestávka, oběd

13:40  BLOK III.

 • Potenciál “chytrých” stavebních materiálů/  Jan Fořt, ČVUT Praha, VŠTE České Budějovice
 • Vodotěsnost podkladních pásů pod skládané krytiny/ Tomáš Navara, VŠTE České Budějovice
 • Zelené stěny/ Jaroslav Žák, VŠTE České Budějovice
 • Veřejný prostor/ Zuzana Kramářová, VŠTE České Budějovice
 • Znalecké posudky v oblasti stavebnictví/ Petr Junga, Ph.D., VŠTE České Budějovice

Přestávka

15:40  BLOK IV.

 • Lateral Stability of Triangularly Corrugated Web Girders with Rigid Support Joints  / Sergey Kudryavtsev, URFU, Russia
 • Absorbent Properties of Polystyrene with Closed Outer Structure in Case of Failure of the External Surface of the Board, Ing. Ondřej Pilný, VUT FAST Brno
 • Mid-Rise Atrium Residential Houses – A Territory of Comfort /Irina  Maltseva URFU, Russia
 • Use of Information model in creating the Investment-construction project / Natalia Shushunova , Moscow State Uni, Russia
 • Increase of fire protection and strength of wooden structures by modification in a thin surface layer by nanodispersion composites, Elena Pokrovskaya, Moscow State Uni, Russia
 • Methodological features of the management of modern labour protection in the construction/ Evgeny Sugak, Moscow State Uni, Russia
 • Scale model operation of formation of pressure at internal explosion/ V.A. Gorev, Moscow State Uni, Russia 

18:00 - 22:00 Společenský večer