Neotevírají se nové lomy – dostupnost stavebního materiálu se může snižovat

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Od roku 1990 se v České republice neotevřely žádné nové lomy nebo pískovny, dle 81 % dotázaných ředitelů stavebních firem může mít tato skutečnost negativní dopad na budoucí dostupnost stavebního materiálu. Stavební firmy nejčastěji uváděly, že by situace mohla vést ke zvýšení cen stavebního materiálu. Zhruba pětina dotázaných v současné chvíli hledá alternativní dodavatele materiálu. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2020 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Čtyři pětiny dotázaných ředitelů stavebních společností očekávají negativní dopady na dostupnost stavebního materiálu vlivem faktu, že se již 30 let na území České republiky neotevřely žádné nové lomy nebo pískovny (81 %). Jedna pětina se negativních dopadů neobává (19 %). Většina dotázaných má za to, že situace by se měla řešit (88 %), opačného názoru je 12 %.

Co může být dopadem této situace? Dle stavařů by se mohlo jednat o zvýšení cen stavebního materiálu, a to by ovlivnilo také výslednou cenu výstavby (to ředitelé hodnotí shodně 6,9 bodu z 10 možných). Tato situace by také mohla mít vliv na zvýšení nákladů na dopravu materiálu v případě, že by byl materiál dovážen ze zahraničí (6,7 bodu z 10). Stavební firmy se obávají i možného snížení dostupnosti stavebního materiálu (6,0 bodů z 10), snížení počtu přijatých zakázek (4,9 bodu z 10) či zpomalení procesu výstavby (4,8 bodu z 10). Možné negativní dopady této situace na stavebnictví popisuje Tomáš Koranda, předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ, a.s.: „Pomalu začnou docházet zásoby a zdroje materiálů, které jsou pro stavebnictví klíčové. To bude mít samozřejmě dopad na cenu ať už z důvodu nedostatku materiálu či nutnosti jej dovážet ze zahraničí za vyšší cenu. Toto bude mít opět dopad zejména na regiony, které by si v případě nárůstu cen vstupních materiálu museli některé investice rozmyslet.“

Zajímali jsme se také o to, zda se stavební firmy připravují na možnost, že budou stavební materiály dostupné v omezené míře. Na tuto možnost se připravuje 13 % dotázaných a necelá pětina v současné chvíli již hledá alternativní dodavatele stavebních materiálů (19 %). Do budoucna se tímto problémem plánuje zabývat necelá polovina dotázaných společností (43 %). Na tuto možnost se nepřipravuje 24 % dotázaných. František Fryš, výrobně technický ředitel společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. upozorňuje, že již teď tato situace stavebnictví ovlivňuje: „To, že se neotvírají již tolik let ložiska a nerozšiřuje se těžba kameniva jako jednoho z rozhodujících stavebních materiálů je opravdu alarmující. Stavebnictví to ovlivňuje již teď. Velké stavby a výrobny jsou již teď odkázány na „monopolní“ dodavatele, kteří jsou často i z různých důvodů kapacitně spoutáni, omezeni. Pokud chceme předejít krizi v tomto smyslu, začněme bít pořádně na poplach již teď. Víme, jak dlouho trvá řešení těchto věcí, realizace těžebního záměru, vůbec prosazení otevření a těžby v novém ložisku. Tohle je velký problém.“

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2020 bude zveřejněna na: www.ceec.eu