Novelizace stavebního zákona z let 2019 a 2020 vč. liniového zákona – online seminář

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (foto: Stanislav Cieslar) Ilustrační foto (foto: Stanislav Cieslar)

Cílem semináře, který se bude konat online formou 26. ledna 2021, je přiblížit podstatné změny právní úpravy, které přinesly novelizace stavebního zákona provedené v letech 2019 a 2020 včetně velké novely tzv. liniového zákona (zák. č. 403/32020) a jejich vliv do přípravy a realizace staveb. Seminář je určen pro projektanty, pracovníky stavebních firem, autorizované osoby, stavební úřady, úředníky, nezávislé profesionály poskytující technický dozor a širokou stavební veřejnost.

Snahou akce, kterou pořádá společnost Sekurkon, s.r.o., která je součástí mediální skupiny Com4In, bude i upozornit na změny v činnosti dotčených orgánů při vydávání závazných stanovisek s účinností od 1. 1. 2021 a seznámit uchazeče s vývojem rekodifikace stavebního práva, hlavními směry a plánovanými dopady do přípravy a provádění staveb. Lektorkou bude JUDr. Petra Adámková, Ph.D., právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Program:

  • Přehled změn vybrané stavební legislativy v roce 2019/2020 a vliv do přípravy staveb.
  • Tzv. liniový zákon (zákon 403/2020) a změny navazujících právních předpisů z pohledu přípravy staveb.
  • Novelizace stavebního zákona prostřednictvím liniového zákona.
  • Problematika vedení elektronického stavebního deníku u nadlimitních zakázek jako nová povinnost pro investory v oblasti zadávání veřejných zakázek zadaných po 1. ledna 2021.
  • Změny v činnosti dotčených orgánů při vydávání závazných stanovisek dotčených orgánů, fikce souhlasu s účinností od 1. ledna 2021.
  • Vybrané problémy stavební praxe – soubor staveb, stavba na cizím pozemku, problematika kolaudace staveb nejen ve světle metodických pokynů.
  • Vývoj a hlavní směry rekodifikace stavební legislativy a jejich dopad pro investory a do činnosti autorizovaného dozoru.

Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pod číslem AK/PV-160/2018. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA. Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou v pdf., osvědčení MV ČR, ČKAIT a ČKA.

Více informací a registrační formulář je k dispozici ZDE.