Main - Město a světlo

Novelizace stavebního zákona z let 2019 a 2020 vč. liniového zákona – online seminář

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (foto: Stanislav Cieslar) Ilustrační foto (foto: Stanislav Cieslar)

Cílem semináře, který se bude konat online formou 26. ledna 2021, je přiblížit podstatné změny právní úpravy, které přinesly novelizace stavebního zákona provedené v letech 2019 a 2020 včetně velké novely tzv. liniového zákona (zák. č. 403/32020) a jejich vliv do přípravy a realizace staveb. Seminář je určen pro projektanty, pracovníky stavebních firem, autorizované osoby, stavební úřady, úředníky, nezávislé profesionály poskytující technický dozor a širokou stavební veřejnost.

Snahou akce, kterou pořádá společnost Sekurkon, s.r.o., která je součástí mediální skupiny Com4In, bude i upozornit na změny v činnosti dotčených orgánů při vydávání závazných stanovisek s účinností od 1. 1. 2021 a seznámit uchazeče s vývojem rekodifikace stavebního práva, hlavními směry a plánovanými dopady do přípravy a provádění staveb. Lektorkou bude JUDr. Petra Adámková, Ph.D., právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Program:

  • Přehled změn vybrané stavební legislativy v roce 2019/2020 a vliv do přípravy staveb.
  • Tzv. liniový zákon (zákon 403/2020) a změny navazujících právních předpisů z pohledu přípravy staveb.
  • Novelizace stavebního zákona prostřednictvím liniového zákona.
  • Problematika vedení elektronického stavebního deníku u nadlimitních zakázek jako nová povinnost pro investory v oblasti zadávání veřejných zakázek zadaných po 1. ledna 2021.
  • Změny v činnosti dotčených orgánů při vydávání závazných stanovisek dotčených orgánů, fikce souhlasu s účinností od 1. ledna 2021.
  • Vybrané problémy stavební praxe – soubor staveb, stavba na cizím pozemku, problematika kolaudace staveb nejen ve světle metodických pokynů.
  • Vývoj a hlavní směry rekodifikace stavební legislativy a jejich dopad pro investory a do činnosti autorizovaného dozoru.

Seminář je akreditován u MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pod číslem AK/PV-160/2018. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA. Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou v pdf., osvědčení MV ČR, ČKAIT a ČKA.

Více informací a registrační formulář je k dispozici ZDE.

Aktuálně

Hlavní město obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecně.“ Pozitivní zprávy přicházejí po dlouhém období, kdy byly vztahy mezi Centrem světového dědictví UNESCO a Prahou spíše napjaté.

 

www.praha.eu

Kalendář akcí