O projektování budoucnosti se hovořilo v Krakově

publikováno:
autor:

Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 proběhl v Krakově již 6. ročník odborné konference Projektování budoucnosti. Pozvání od organizátorů z polského sdružení BIM klaster přijal předseda Odborné rady pro BIM Petr Matyáš, který vystoupil s přednáškou: BIM v Česku s podtitulem legislativní přípravy k 1. 1. 2022. Předseda czBIM přiblížil polským účastníkům konference legislativní procesy spojené s implementací metody BIM v ČR, práci na standardech, aktivity czBIM i otevřenou spolupráci odborníků ve stavebnictví se státem v rámci jednotlivých kroků zavádění koncepce metody BIM v Česku. Předseda czBIM také poukázal na důležitost přípravy BIM dokumentace (BEP, EIR), která je základem úspěšného implementačního procesu a práci s BIM ve všech fázích životního cyklu stavby: od projektování, po správu budovy až po případnou demolici.

Jako praktický příklad projektu realizovaného metodou BIM prezentoval Petr Matyáš projekt rekonstrukce administrativní budovy Nekázanka, která v loňském roce získala zvláštní cenu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a czBIM v soutěži Stavba roku.

Účast zástupce czBIM byla možností k navázání kontaktů s polskými kolegy z organizace BIM klastr i příležitostí se na konferenci seznámit se stavem využití metody BIM v Polsku. Konferenční příspěvky polských kolegů vyzdvihovaly úspěšné používání BIM v polských firmách, proběhla zde diskuze o problémech a trendech při implementaci a ke zhlédnutí byly i praktické ukázky práce s BIM v několika polských firmách.

Zástupce společnosti Energoprojekt Kraków prezentoval využití technologie BIM v infrastrukturním projektu, na příkladu vedení vysokého napětí 400 kV Kozienice – Miłosna. Přednášející z projekční společnosti Promost Consulting, která se zabývá projektováním komunikačních infrastruktur, se podělil o své zkušenosti se zavedením BIM ve firmě přednáškou nazvanou: BIM – První kroky ve společnosti navrhující komunikační infrastrukturu. Do třetice zbývá zmínit ještě zajímavou prezentaci zástupce společnosti WSC, který přinesl přehled nejběžnějších potíží, kterým čelí architektonické kanceláře v době digitalizace a implementace BIM.

Přednášky zahraničních hostů přinesly zejména ukázky realizací BIM projektů za hranicemi Polska. Mezi nejzajímavější patřilo například Integrované BIM řešení pro velké výrobní továrny od fáze návrhu až do fáze výstavby, kterou představil zástupce firmy Takenaka.