Oceláři celé Evropy se bouří proti nerovným podmínkám na světovém trhu

Stovky ocelářů demonstrovaly ve čtvrtek 1. října 2020 odpoledne v Ostravě za obranu firem podnikajících v ocelářství a hutnictví. V Moravskoslezském kraji se jedná hlavně o Liberty Ostrava, Třinecké železárny a Vítkovice Steel. Pracovní místa téměř 15 tisíc lidí, ale dalších mnoha desítek tisíc ve firmách, které jsou na české hutě přímo nebo navázány, jsou ohrožena levnými dovozy oceli, přísnými ekologickými limity a ukončováním těžby uhlí. V celé Evropě se pak hovoří o statisících pracovních míst v ocelářství v ohrožení. Demonstrace se společným sloganem "Evropa potřebuje ocel, ocel potřebuje Evropu" se konaly po celé Evropě. Původně plánovaná jedna velká demonstrace v Bruselu se kvůli koronavirovým omezením uskutečnit nemohla.

Evropští výrobci jsou nejen podle českých odborářů nedostatečně chráněni před dovozy a dumpingovými cenami s Číny či Turecka. Tyto státy své výrobce dotují, nejsou k nim tak přísní v oblasti například vypouštění CO2. Příští rok navíc končí balíček ochranných opatření, který alespoň částečně dovoz oceli do Evropy reguloval. Oceláři se taktéž vyslovili pro pokračování těžby koksovatelného uhlí do doby transformace technologie výroby surového železa a oceli.

Odborářští zástupci hutních firem, kteří akci v Dolní oblasti Vítkovice pořádali, uvedli, že pokud akce nezaberou, budou apely na české a evropské politiky důraznější. „Budeme v podobných akcích pokračovat a po skončení koronavirových omezení uspořádáme velkou demonstraci v Bruselu. Určitě nepolevíme, pokud uvidíme, že hrozí zánik pracovních míst," řekl předseda organizace OS Kovo ve společnosti Vítkovice Steel Roman Ďurčo.

„Chceme jen a pouze férové podmínky pro soutěž ve výrobě a prodeji oceli. Bohužel Evropská unie toto není schopna nebo nechce zajistit. Pokud by pokračovaly evropské orgány v těchto tendencích, tak by to mohlo znamenat konec evropských ocelářských podniků,“ řekl předseda Odborového svazu Kovo Jaroslav Souček.

Zástupci hutních firem řekli, že evropské ocelárny musí dodržovat přísná ekologická i sociální pravidla, takže nemohou konkurovat dovážené oceli z Číny, Turecka, Ukrajiny a dalších zemí, kde podobně přísná legislativa neplatí. „Nechceme nic jiného než rovné podmínky, to znamená stanovit pravidla, platná a závazná pro všechny,“ řekl personální ředitel Třineckých železáren Ivo Žižka.

„Potřebujeme jasně slyšet, jak pomůžou transformaci českého ocelářství, aby byla výroba do roku 2050 zelená, potažmo do roku 2030 aby snížilo emise oxidu uhličitého o 55 procent, jak Evropská komise nyní navrhuje,“ řekl předseda organizace OS Kovo ve společnosti Vítkovice Steel Roman Ďurčo. Na jeho slova navázal Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje, který zmínil, že ocelářství potřebuje na transformaci k bezuhlíkové technologii určitý čas. „Proces je nastartovaný, je to správně a už nad tím nikdo nediskutuje, ale bude nějakou dobu trvat. Bylo by nesmyslné si tento sofistikovaný průmysl nechat zničit,“ dodal. 

Senátor Jiří Cienciala vyzýval k jednotnosti jak českých tak evropských politiků. „Nikdy jsme o nik nikoho neprosili, vždy jsme si poradili sami. Když ale nebude mít Evropa svou ocel, ztratí nezávislost. České podniky podle ocelářů nedokážou ani změnit technologie natolik rychle, aby splnily zpřísňující se pravidla EU. Investice do inovací navíc budou stát miliardy korun. Česká vláda dělá pro toto průmyslové odvětví málo. Na veřejných zakázkách, dotovaných ze zdrojů EU, by se měla preferovat evropská ocel,“ dodal J. Cienciala.

Předseda základní organizace OS Kovo Liberty Česká republika Petr Slanina uvedl, že pokud by výroba oceli v Česku skončila, už by se nikdy neobnovila. „Už dneska cítíme generační problémy v hutních oborech, mladí lidé jsou z informací o budoucnosti ocelářství v Evropě logicky ovlivnění a nemají moc zájem. Když se výroba oceli jednou zastaví, tak se staneme zcela závislí na dovozu. Divil bych se, kdyby cena oceli pro Evropu pak prudce nevzrostla,“ dodal Slanina.